Polskie ślady na Łotwie

2015-09-10 11:00:00 (ost. akt: 2015-09-10 12:49:51)
Polskie ślady na Łotwie

Autor zdjęcia: https://www.youtube.com/watch?v=yxtSzWwEGW4

Polacy to Łotwie to taka trochę zapomniana Polonia. Żyją obok Łotyszy od stuleci, głównie na terenie Inflant Polskich.

Według oficjalnych statystyk na Łotwie mieszka prawie 49 tysięcy Polaków. Najwięcej w dawnych Inflantach Polskich, w okolicach Dyneburga, Krasławia i Rzeżycy. W samym Dyneburgu jest ich około 18 tys., tj. 15 % ogółu mieszkańców miasta. Prawie tyle samo mieszka ich w Rydze. Polacy stanowią 2,3% ludności Łotwy.


Łotewscy Polacy skupiają się w Związku Polaków na Łotwie. Związek powstał w 1922 roku. Zlikwidowany przez władze sowieckie w listopadzie 1940r. odrodził się w listopadzie 1989 roku. Na Łotwie pracują 4 polskie szkoły.

Ławkiesy (Łotwa). Kwatera polskich żołnierzy 1919-1920

Liksna (Łotwa). Pałac, w którym wychowała się Emilia Plater.

Dyneburg (Łotwa). Cmentarz katolicki.

Ujęcia zostały zrobione podczas trwania "Projektu Inflanty", w lipcu 2014 roku