Zamek w Olesku. To tutaj urodził się Jan III Sobieski

2014-12-06 07:00:00 (ost. akt: 2014-12-03 21:27:03)
Zamek w Olesku. To tutaj urodził się Jan III Sobieski

Autor zdjęcia: Mykola Swarnyk -

Przyszły król Rzeczypospolitej przyszedł na świat w oleskim zamku 17 sierpnia 1629 roku.Jego tytuł królewski brzmiał: Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski. Obrońca Wiary.

Pierwsza wzmianka o Olesku i oleskim zamku pochodzi z 1327 roku. Wybudowany w stylu gotyckim, potem kilkakrotnie przebudowywany. Na początku XVII wieku zamek był we władaniu wojewody ruskiego Jana Daniłowicza. Jego córka wyszła za mąż za hetmana Jakuba Sobieskiego. W czasie wizyty u matki w 1629 roku
Teofila Sobieska powiła na zamku syna Jana, przyszłego króla Rzeczypospolitej Jana III Sobieskiego. W 1725 roku jeden z jego synów sprzedał zamek Rzewuskim. W okresie II RP mieściła się tam szkoła.

Po wojnie zamek popadał w ruinę. Odbudowany w latach 1970-1975. Od 1975 roku mieści się tam filia Lwowskiej Galerii Sztuki. Na zamku umieszczono kolekcję malarstwa i rzeźby XVI-XIX wieków. Można tam zobaczyć między innymi ekspozycję malarstwa batalistycznego, zbiór starych ikon, barokowe gobeliny oraz szlacheckie portrety trumienne

Olesko leży 70 kilometrów od Lwowa, przy drodze Kijów-Czop. 10 kilometrów od Oleska leżą Podhorce, gdzie można obejrzeć XVII-wieczny zamek-pałac rodu Koniecpolskich.