Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki” świętowało 25-lecie swojej działalności

2022-10-07 11:35:13(ost. akt: 2022-10-25 11:24:29)

Autor zdjęcia: Edyta Kocyła-Pawłowska

W kinoteatrze „Pasja” odbył się dziś (7 października) jubileusz 25 lat działalności Iławskiego Klubu "Amazonki". "Łączy nas trudna walka z chorobą i chęć pomocy innym" – mówiła prezeska Adela Kowalska.

Kim jest amazonka?


Zgodnie z mitologią grecką to kobieta dzielna, aktywna, sprawna i waleczna, której dla wygody trzymania łuku odejmowano pierś. Współczesna „Amazonka” to też kobieta dzielna, walcząca o swoje życie, dla ratowania którego odjęto jej pierś. Po długotrwałym i wyczerpującym leczeniu to kobieta aktywna i radosna, dzielna i sprawna, bowiem w Klubie nabiera sprawności i pewności siebie.

Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki powstało w grudniu 1997 r. z inicjatywy Urszuli Rzezińskiej i komitetu założycielskiego. Osobowość prawną uzyskało 12 grudnia 1997 r. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Iławie przy ulicy Chełmińskiej 1. Aktualnie zrzesza 40 osób, w tym 1 mężczyznę. W okresie 25- letniej działalności Stowarzyszeniem kierowały 4 prezeski:
Urszula Rzezińska 1997-1998
Krystyna Kaniecka 1998-2000r.
Jadwiga Abramowicz 2000-2016r ,

Od 2016 do chwili obecnej prezesem jest Adela Kowalska, wiceprezeską Barbara Podwojewska, wiceprezeską Barbara Potorska, skarbnikiem Zofia Krumrei, sekretarzem Stefania Majewska, pozostałymi członkami zarządu są: Zofia Klimek i Renata Jackowska.
Komisja rewizyjna to: Hanna Janota - przewodnicząca, Irena Jędrzejak i Alicja Ewertowska - członkowie komisji.
W grudniu 2004 r. Amazonki uzyskały Status Organizacji Pożytku Publicznego. Klub jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Amazonki z siedzibą w Poznaniu, należy też do Warmińsko-Mazurskiej Unii Amazonek.

Dwa bloki działania


- Dziś „Amazonki” to grupa kobiet, która przez lata swojej systematycznej pracy na rzecz chorych wypracowała profesjonalizm i skuteczność działania, pięknie wpisana w panoramę naszego miasta - mówiła podczas jubileuszu prezeska Adela Kowalska. - Działanie nasze obejmuje dwa bloki: to, co robimy dla siebie jako organizacja samopomocowa oraz to, co robimy dla innych, szczególnie w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki, bowiem „POMAGAJĄC INNYM POMAGAMY SOBIE”.

„Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, ale musimy odnieść zwycięstwo” - te słowa Ojca Pio są drogowskazem pracy amazonkowych ochotniczek. Ochotniczki są to wolontariuszki po przebytej chorobie, odpowiednio do swojej funkcji przygotowane według międzynarodowego programu „Reach to Recovery”. - Pomoc ochotniczki to pomoc świadczona w sposób najlepszy, jaki w danym momencie jest potrzebny, potrafią rozwiać wszelkie obawy i lęki - mówi Barbara Podwojewska. - Potrafią przywrócić wiarę w siebie, odwrócić myśli pacjentki od choroby, pomogą pokonać strach, a tym samym odradzają w sercu każdego z nas pozytywne patrzenie na życie. Wiara w siebie to najpiękniejszy dyplom, jaki możemy sobie podarować.

Rak nadal budzi rozpacz


- Rehabilitacja psychofizyczna to integralna część postępowania w leczeniu raka. Z jednej strony ma na celu zmniejszenie zmian fizycznych związanych z operacją chirurgiczną piersi i węzłów chłonnych, z drugiej zaś strony wyeliminowanie lęków i stresów psychicznych wywołanych diagnozą i trudnym leczeniem. Rehabilitacja w naszym Klubie to ważna forma terapii, podnosząca sprawność ruchową, wywołująca radość i zadowolenie - mówiła Adela Kowalska. - Wiemy, że „ruch jako lek nie ma substancji ani opakowania. Przekazanie go choremu wraz z osobowością i sercem czyni ten lek niezastąpionym".

Rak to choroba, która nadal budzi strach, lęk i rozpacz. Silny stres jaki odczuwamy – to duży uraz psychiczny. Wtedy bardzo ważna jest nasza psychika, jej wsparcie w procesie zdrowienia. W obliczu choroby nie można być samotnym, trzeba otworzyć się na rodzinę, przyjaciół. Pozwolić, aby pomagał nam psycholog.

W razie potrzeby Stowarzyszenie zapewnia kobietom profesjonalną pomoc psychologiczną – zatrudniając psychologów, którzy pracując różnymi metodami potrafią dać wiarę w siebie, wykorzenić złe emocje, pokonać strach, być szczęśliwym i dawać szczęście innym mimo choroby.

Siła napędowa Amazonek


Integracja jest siłą napędową Amazonek, którą traktują jako formę grupowej rehabilitacji psychofizycznej. Ze spotkań integracyjnych tych na poważnie, pielgrzymka do Częstochowy, spotkania opłatkowe i tych na wesoło – pikniki, Andrzejki, wspólne wyjazdy na wycieczki, turnusy, wspólne śpiewanie, staramy się czerpać dużo radości i chęci do dalszej pracy.

            Klub w okresie minionych 25 lat organizował cykliczne akcje, konferencje i spotkania.
Marsz Życia i Nadziei /organizowany 10-krotnie/
Spektakl „Lewa wspomnienie prawej” wg książki Krystyny Kofty /organizowany 5 krotnie /
Więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia”
Bądź Zdrów – przeprowadzenie 5 akcji profilaktycznych w Powiecie iławskim /2 –krotnie/
        - Spontanicznie informujemy o przyczynach choroby, o świadomym prowadzeniu badań profilaktycznych, tworzymy klimat społeczny sprzyjający podejmowaniu działań na rzecz pacjentów onkologicznych. Publiczne ujawnienie, że było czy jest się chorym na raka jest wielką wartością likwidującą piętno choroby, jest wskazówką jak ważna jest wiedza i profilaktyka. Nie ma szczepionki na raka, ważnym elementem szybkiego wykrycia choroby jest edukacja i profilaktyka. Od 2002 roku realizujemy programy edukacyjne kształtujące zachowania prozdrowotne dotyczące wczesnego wykrywania raka piersi. Docieramy do szerokiego kręgu kobiet w różnym wieku, różnych środowisk, ucząc dbałości o własne zdrowie i kształtując postawę rozumnej czujności w sprawach zdrowia jako wartości nadrzędnej w życiu każdego człowieka. Na spotkaniach z młodzieżą szkół średnich i nie tylko informujemy o chorobie, o zasadach profilaktyki. Działania edukacyjne prowadzimy w ramach realizacji zadań publicznych realizowane projekty to m.inn.: „Pamiętaj o zdrowiu , pomyśl o przyszłości,” Porozmawiaj ze swoją córką – Porozmawiaj ze swoją matką, ”Rak – pokonać strach”, „Zdążyć przed rakiem”, „Więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia”, „ Rak to nie wyrok” to tylko niektóre z projektów, które zrealizowaliśmy na przestrzeni minionych 25 lat - mówi prezeska Klubu.

Dzięki chorobie zyskujemy przyjaźń


Podkreśla także: - Współpracujemy ze specjalistami z dziedziny onkologii, psychologii i rehabilitacji. Dbamy o pozyskiwanie najnowszej wiedzy z dziedziny diagnostyki i metod leczenia. Nasze działania możliwe są dzięki zrozumieniu i wsparciu wielu sponsorów, darczyńców i przyjaciół, przed którymi chylimy czoła.
Łączy nas trudna walka z chorobą i chęć pomocy innym. Paradoksalnie dzięki chorobie można wiele zyskać – daje nam siłę, dobroć innych i przyjaźń. Dzięki współpracy z Państwem – naszymi darczyńcami i sponsorami, zaufaniu i serdeczności, jaką nas Państwo darzycie, dzięki pomocnej dłoni mogłyśmy dokonać tak wiele.

- Niech naszym podziękowaniem będą słowa z „Prostej Historii” Davida Lyncha - mówi Adela Kowalska:
„Kiedy trzymamy się za ręce, jesteśmy silni. Kiedy jesteśmy z ludźmi nie można nas złamać.”
A dla Ciebie Przyjaciółko Amazonko – moja specjalna dedykacja:
Wspomnij te ciemne chwile, które Twe ciało raniły,
Pamiętaj i łzy wylane – bo one Cię umacniały.
 
Diagnoza była złowieszcza: los smutny, niewiadomy,
A Ty stanęłaś do walki, pokonałaś strach ogromny!
 
Tak trudno walczyć z cierpieniem: być razem to pomaga!
Do walki z rakiem piersi potrzebna siła i odwaga.
 
Po nocach nieprzespanych – dostałaś szansę nową:
Jesteś dziś doświadczoną – kobietą wartościową.
 
Ty przeszłaś drogę krzyżową, więc umiesz to docenić:
Wolontariat na rzecz wspólnoty, na lepsze życie odmieni.
 
To Ty, Iławska Amazonka – Twój symbol wstążka różowa,
Od 25 lat na straży, do pomocy – gotowa!

Wzruszający jubileusz


W iławskim kinoteatrze "Pasja" jubileusz 25-lecia odbył się 7 października. Najpierw zgromadzonych przywitał Iława All Stars, czyli big band działający przy iławskiej Szkole Muzycznej. Następnie wystąpił chór Integracja, składający się m.in. z Amazonek. Historię Klubu przedstawiła prezeska Adela Kowalska. Dziękowano zgromadzonym, ale też współpracującym przez te wszystkie lata: władzom samorządowym, posłom i posłankom, dyrektorom szkół i innych jednostek, sołtysom i sołtyskom. Z prelekcją o bezcennym zdrowiu wystąpiła lekarz onkolog Justyna Zygoń.

Przyznano także nagrody najbardziej zaangażowanym wolontariuszkom i ochotniczkom.

Nagrody dla Ochotniczek i Wolontariuszy


1. Jadwiga Abramowicz
2. Ewa Grubalska
3. Gabriela Has
4. Renata Jackowska
5. Hanna Janota
6. Jan Jasiński
7. Krystyna Kacprzak
8. Zofia Klimek
9. Adela Kowalska
10. Zofia Krumrei
11. Irena Majewska
12. Stefania Majewska
13. Alicja Nowak
14. Barbara Podwojewska
15. Barbara Potorska
16. Lena Pawłowska
17. Helena Rybczyńska
18. Elżbieta Świgońska

Wręczono także statuetki za współpracę oraz sponsorom Amazonek.

Za współpracę:

1. Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego;
2. Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy;
3. Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława;
4. Irena Kasprzycka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie;
5. Jolanta Rynkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Iławie;
6. Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury w Iławie;
7. Maciej Mikołajczyk, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie;
8. Anna Tybińkowska, dyrektor Centrum Radioterapii i Usprawnienia z Elbląga;
9. Barbara Chojnowska, Vita s.c. Agencja Świadczeń Medycznych w Iławie
10. Tomasz Mazurkiewicz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Iławie;
11. Maria Kotewicz dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Iławie;
12. Maria Szydłowska Firma BE-MAR w Iławie.


oprac. eka
ilawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5