Dla płazów te zbiorniki są szalenie ważne

2021-12-03 08:14:34 (ost. akt: 2021-12-03 08:15:43)

Autor zdjęcia: Fb/Czynna ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków na Mazurach wschodnich

Dotychczas w ramach projektu m.in. powstała nowa zastawka na starym rowie melioracyjnym osuszającym jedyne w Puszczy Rominckiej dystroficzne jeziorko, wybudowano też zimowiska dla płazów. W listopadzie udało się zakończyć kolejne zadania.
Od kilkunastu tygodni w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej realizowany jest projekt, który ma n a celu ochronę zagrożonych siedlisk i gatunków na cennych przyrodniczo obszarach Mazur wschodnich. To wspólna inicjatywa Fundacji Puszczy Rominckiej, Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i Norweskiego Instytutu Badań Przyrodniczych. Dotychczas w ramach projektu m.in. powstała nowa zastawka na starym rowie melioracyjnym osuszającym jedyne w Puszczy Rominckiej dystroficzne jeziorko, wybudowano też zimowiska dla płazów.

W listopadzie udało się zakończyć kolejne zadania.

Drobne zbiorniki wodne stanowią miejsca rozrodu i bytowania płazów. Są więc dla nich szalenie ważne. Niestety – na skutek zmian klimatycznych, a także intensywnej gospodarki rolnej, wiele zbiorników zanika. Aby zatrzymać ten proces już od wielu lat, w ramach różnych projektów, odtwarzamy drobne zbiorniki wodne. Również i teraz zadanie takie wykonaliśmy – odtworzyliśmy na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej 20 zbiorników o powierzchni od 350 do 500 mkw. Bardzo cieszy nas, że wielu rolników bardzo pozytywnie odnosi się do naszych działań i chętnie godzi się na ich realizację na swoich gruntach — wyjaśniają realizatorzy projektu Czynna ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków na Mazurach wschodnich.

Jak dodają większą część działań realizują w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej. Jednak jeden zbiornik wodny o powierzchni około 1 000 mkw. utworzyli w Harszu koło Wegorzewa, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich.

Znajduje się tu wiele jezior, jednak drobnych zbiorników wodnych idealnych dla bytowania płazów – zdecydowanie brak. Zbiornik powstał w naturalnym obniżeniu terenu, w miejscu nasłonecznionym. Na jego brzegu - by działanie było kompletnym - wybudowaliśmy zimowisko dla płazów — dodają eksperci.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5