Znamy zgłoszone projekty do Budżetu Obywatelskiego

2021-11-19 16:11:21 (ost. akt: 2021-11-19 16:12:13)

Autor zdjęcia: goldap.budzet-obywatelski.org

W tym roku mieszkańcy gminy Gołdap złożyli 13 propozycji, w tym 6 zadań do realizacji na terenie miejskim oraz 7 zadań do realizacji na terenie wiejskim. Które z nich zostaną zrealizowane? Wszystko zależy od Waszych głosów!
Budowa chodnika, części drogi lub kanalizacji deszczowej? A może stworzenie skweru lub placu zabaw? O przeznaczeniu środków z budżetu gminy Gołdap na te i podobne cele, już niebawem decydować będą sami mieszkańcy - wszystko to za sprawą budżetu obywatelskiego.

Do dyspozycji mieszkańców na zadania realizowane w 2022 roku jest 150 tys. zł. Pula środków podzielona została na projekty realizowane na terenie miejskim - 100 500 zł i projekty realizowane na terenie wiejskim- 49 500 zł.

Trwa procedura związana z wyborem projektów na przyszły rok. Od 20 września do 22 października trwał nabór wniosków.

— W wyznaczonym terminie wpłynęło 13 propozycji, w tym 6 zadań do realizacji na terenie miejskim oraz 7 zadań do realizacji na terenie wiejskim — wyjaśniają przedstawiciele gminy Gołdap.

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego sprawdzono projekty co do ich zgodności z prawem oraz przeprowadzono weryfikację formalną i merytoryczną.
Wśród projektów miejskich znalazły się takie propozycje jak wsparcie działań gminy Gołdap w zakresie kastracji, dokarmiania i tworzenia schronień dla kotów wolnożyjących, Sportowy Raj, projekt i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, MINI PUMP – tor rowerowy dla dzieci.

Z kolei na terenach wiejskich mieszkańcy proponują realizację takich projektów jak doposażenie placu zabaw dla dzieci + siłownia napowietrzna dla dorosłych
w Kośmidrach, modernizacja placów zabaw w Sołectwie Babki, budowa parkingu w Grabowie, modernizacja ogólnodostępnego boiska w Wilkasach, zakup i montaż lamp solarnych, a także bezpieczne sołectwo Jabłońskie, Włosty i Rostek ze stacją naprawy rowerów.

Niestety nie wszystkie projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną.

Niedopuszczony do głosowania z terenu miejskiego został projekt "Tlenoterapia – komory hiperbaryczne dla mieszkańców Gminy Gołdap", a z terenu wiejskiego "Transport lokalny".

— Projekt pod tytułem „Gołdapska Pętla Rolkowa” w toku prowadzonej weryfikacji, po konsultacji z kierownikami Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości oraz Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnej, został wycofany przez pomysłodawcę z powodu znacznego przekroczenia środków przeznaczonych na budżet obywatelski w części na projekty miejskie — dodają gminni urzędnicy.

W przypadku zadań z listy projektów niedopuszczonych do głosowania trwa procedura odwoławcza. Dopiero po jej zakończeniu zostanie przedstawiona ostateczna lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
Wszystkie projekty dopuszczone do głosowania będą zaprezentowane na platformie Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap.

Planowane jest również spotkanie projektodawców z mieszkańcami w celu prezentacji zgłoszonych pomysłów.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5