45 tys. zł na organizacje pozarządowe

2021-03-28 23:32:50 (ost. akt: 2021-03-28 23:33:05)

Autor zdjęcia: powiatgoldap.pl

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska spotkała się w środę z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które otrzymają wsparcie o łącznej wartości 45 tysięcy zł.
Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu. W tym roku do konkursu wpłynęło 17 ofert, z czego dotacje otrzyma 15 projektów zgłoszonych przez 12 organizacji. Wsparciem objęte zostaną m.in. Zażynki w Lisach, Mini Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich, Program Stypendialny Aktywny Student, szkolenie sportowe pływaków, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną.

Zażynki to rozpoczęcie żniw. Dawniej wiązało się z tym wydarzeniem wiele tradycji, obyczajów, zabaw. Wydarzenie „Zażynki w Lisach” przypomina jak nasi przodkowie rozpoczynali żniwa w Polsce i na Ukrainie.

Podstawowym celem imprezy Mini Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich jest promocja i kultywowanie kultury ukraińskiej a także integracja mieszkańców gminy Banie Mazurskie, w której od 1947 roku razem zamieszkają Polacy i Ukraińcy.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny przyznaje stypendia w ramach programu Aktywny student. Fundusz wspiera tych, którzy mają osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego (nauka, sport, kultura, media), którzy osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, angażują się w działania społeczne, pracują jako wolontariusze na rzecz innych.

Starosta podziękowała każdej z organizacji za ich nieocenioną aktywność i lata wspaniałej działalności, podkreślając przy tym, jak ważną rolę w naszej lokalnej społeczności odgrywają ich działania.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5