Zmiany kadrowe u gołdapskich strażaków

2021-03-03 23:27:50 (ost. akt: 2021-03-03 23:33:30)

Autor zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk, KW PSP w Olsztynie

W ostatnim czasie strażacy z Warmii i Mazur podsumowali miniony rok.
Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński, z dniem 1 marca 2021 roku powierzył kpt. Michałowi Herman pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

W ostatnim czasie strażacy z Warmii i Mazur podsumowali miniony rok.

Interwencje straży pożarnej w województwie warmińsko-mazurskim w liczbach

W roku 2020 jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego zarejestrowały 19 116 zdarzeń (w 2019 roku – 18 680, wzrost o 2,3%), w tym:
- 4811 pożarów, co stanowi 25,2 % ogólnej liczby zdarzeń,
- 12 783 miejscowych zagrożeń, co stanowi 66,8 % ogólnej liczby zdarzeń,
- 1 522 alarmów fałszywych, co stanowi 7,8 % ogólnej liczby zdarzeń.
Nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 436, tj. o 2,3 % w porównaniu do liczby zdarzeń z roku 2019.

W poszczególnych grupach zdarzeń odnotowano następujące zmiany w stosunku do roku 2019:
- spadek liczby pożarów o 1187, tj. o 19,8 %,
- wzrost liczby miejscowych zagrożeń o 1727, tj. o 15,6 %,
- wzrost liczby alarmów fałszywych o 104, tj. o 6,4 %.

Ofiary śmiertelne ogółem to 261 osób (+34), w tym:
- w pożarach 26 (+6),
- w miejscowych zagrożeniach 235 (+28).

Ranni ogółem to 1987 osób (-590):
- w pożarach – 103 (-29),
- w miejscowych zagrożeniach 1884 (-561).

Działania ratowniczo-gaśnicze w województwie prowadzą:
- 24 jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP,
- 517 ochotniczych straży pożarnych, w tym 197 włączonych do ksrg,
- 9 wojskowych straży pożarnych, w tym 7 włączonych do ksrg,
- 1 zakładowa straż pożarna w fabryce Michelin SA w Olsztynie,
- 1 Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza w Porcie Lotniczym, OLSZTYN-MAZURY w Szymanach.

Jednostki OSP włączone do KSRG w 2020 roku:
Lutry, Brąswałd, Hartowiec, Nowa Wieś, Marwałd, Samborowo, Lesiny Wielkie.

KW PSP Olsztyn, opr. tom

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5