Jest umowa na obwodnicę Giżycka

2023-11-16 11:00:00(ost. akt: 2023-11-16 11:18:19)

Autor zdjęcia: Katarzyna Tomaszewicz

W Giżycku podpisano umowę na remont obwodnicy miasta - będzie modernizowany newralgiczny odcinek z mostem nad Kanałem Łuczańskim. Wykonawcą będzie firma Unibep z Bielska Podlaskiego. Inwestycja będzie kosztować ponad 100 mln zł.
To ważny moment dla mieszkańców Giżycka i turystów. Poszerzenie drogi i dołożenie nowego mostu zapewne rozładuje korki, które tworzą się w sezonie, kiedy otwierany jest most obrotowy. 16 listopada w Urzędzie Miejskim w Giżycku podpisano umowę na wykonanie remontu części ul. Obwodowej.

- Jest to moment, na który długo czekaliśmy i zabiegaliśmy. Chcę podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili - mówił burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz. - W zakresie obwodnicy współpracujemy z dyrekcją GDDKiA w Olsztynie już dziewiąty rok. Mam bardzo dobre doświadczenia z tej współpracy. Także firma Unibep to znany i doświadczony wykonawca, więc z tej strony także nie spodziewamy się jakiegoś ryzyka. Jako giżycczanie bardzo się cieszymy, że wreszcie zatory w szczycie popołudniowym na obwodnicy za jakiś czas będą mogły przejść do historii.

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne ok. 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

- Kolejny realizowany odcinek obwodnicy to 1650 metrów i szereg obiektów inżynieryjnych, dwa mosty nad Kanałem Łuczańskim, także dwa wiadukty w ciągu drogi - mówił Mirosław Nicewicz, dyrektor GDDKiA w Olsztynie. - Wcześniej zrealizowane zostało skrzyżowanie obwodnicy i ulicy Świderskiej, jeśli połączymy to z częścią, która będzie wykonywana, to jest to ponad 40 proc. całej obwodnicy. Mam nadzieję, że kolejnych latach po kawałku plan modernizacji obwodnicy zrealizujemy w całości. Trzeba wspomnieć, że działania te współfinansowane są także przez samorządy - projekt, na bazie którego teraz będziemy przygotowywali się do wydania decyzji i później realizowali, to efekt współpracy z samorządami miasta i gminy Giżycko.

Dyrektor Nicewicz dodał, że 36 miesięcy, które określa umowa, z wyłączeniem okresów zimowych to będzie czas wystarczający na zrealizowanie tego zadania.

Umowę ze strony wykonawcy podpisał Adam Poliński, dyrektor oddziału infrastruktury firmy Unibep.
- Bardzo cieszymy się, że będziemy realizować tak ważną inwestycję dla mieszkańców Giżycka, ale też bardzo ważną dla turystów. Unibep to firma z wojewódzwa podlaskiego, funkcjonuje w różnych segmentach rynku na terenie całego kraju i poza granicami. W części drogowej, infrastrukturalnej bardzo ważnym rynkiem, na którym od kilku lat zaznaczamy swoją obecność, jest województwo warmińsko-mazurskie - mówił dyrektor Adam Poliński. - Inwestycja w Giżycku wiąże się oczywiście z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców, na pewno bedziemy się starali, aby były one jak najmniejsze.

- Ruch będzie zapewniony. Most, który jest obecnie nad kanałem, będzie przez cały czas funkcjonował, dopóki nie zbudujemy drugiego, a następnie zajmiemy się tym istniejącym obiektem - zapewniał Adam Poliński. - Formuła tego kontraktu to "Projektuj i buduj". Pierwsze 10 miesięcy to - zgodnie z umową - czas projektowania, potem uzyskanie pozwolenia i czas realizacji. O zakończeniu inwestycji możemy mówić w roku 2027. Mam nadzieję terminu i jakości dotrzymamy.
KT2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5