Właściciele zabytków i konserwatorzy mają szansę na dofinansowanie obiektów

2022-01-20 12:04:07(ost. akt: 2022-01-20 12:16:31)

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

To już ostatnia chwila na wzięcie udziału w tegorocznej edycji konkursu „Zabytek Zadbany” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa przyjmuje zgłoszenia tylko do 31 stycznia b.r. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, popularyzacja najlepszych wzorów konserwacji, utrzymanie i zagospodarowanie obiektów zabytkowych.
Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”.
Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022 r. Udział jest otwarty i bezpłatny.

- O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków, nad którymi sprawują pieczę - informuje Barbara Halliop specjalista Działu Kształcenia o Dziedzictwie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. - Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania i zagospodarowania.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
3. Adaptacja obiektów zabytkowych;
4. Architektura i budownictwo drewniane;
5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także konserwatorzy zabytków.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej wraz z załącznikami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://nid.pl/2021/12/30/rozpoczecie-kolejnej-edycji-konkursu-zabytek-zadbany-2022
rs

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5