Przed nami Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022

2022-06-14 23:02:46(ost. akt: 2022-06-19 08:58:48)
Dni pola

Dni pola

Autor zdjęcia: organizator

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie od 6 czerwca do 7 lipca przeprowadzi 19 spotkań polowych organizując II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola.
Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III Krajowym Dniom Pola 2022 w Poświętnym, odbywającym się pod hasłem „#rolnictwo przyszłości”.

Celem organizacji II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Podczas wydarzenia rolnicy będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. W programie spotkań przewidziano m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki oraz konsultacje z doradcami.

Podczas 19 spotkań powiatowych prezentowane będą poletka demonstracyjne zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego oraz roślin bobowatych, które prowadzone są z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, a w szczególności zastosowania odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi wpisanych na listę odmian zalecanych do uprawy w rejonie Warmii i Mazur. W czasie sesji praktycznych w gospodarstwach rolnych uczestnicy naocznie będą mogli porównać poziom plonowania oraz odporności na agrofagi. Podczas części teoretycznej spotkań rolnicy zapoznają się z najnowszymi technologiami uprawy, a także będą mieli możliwość konsultacji z ekspertami i doradcami na temat metod uprawy zastosowanych na poletkach demonstracyjnych, metod integrowanej ochrony roślin, prowadzenia monitoringu agrofagów oraz ich wpływu na ochronę środowiska naturalnego i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.

Organizatorzy zapraszają rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy w zakresie demonstracji roślinnych.

Honorowy patronat nad spotkaniami objęli: minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Aktywów Państwowych, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

W poniedziałek, 20 czerwca, Dni Pola odbędą się w powiecie gołdapskim, we wtorek 21 czerwca - w powiecie oleckim, a w środę 22 czerwca - w powiecie ełckim.

W-MODR

Fot. W-MODR

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5