Związkowcy walczą o pieniądze na podwyżki

2021-09-18 13:39:45 (ost. akt: 2021-09-18 13:50:49)
O zapewnienie pieniędzy na podwyżki dla pracowników niepedagogicznych w ełckich szkołach zabiega Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi w Ełku. Czy ełcki ratusz spełni te oczekiwania?
W samorządach trwają już prace nad przyszłorocznymi budżetami. To również czas dla związkowców o walę o zapewnienie pieniędzy na podwyżki. Z takim apelem do władz miasta — o zaplanowanie środków finansowych na waloryzację i podwyżki płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gminę Ełk — wystąpił Zarząd Oddziału ZNP w Ełku.

Jak przypominają, od stycznia wzrośnie pensja minimalna, a do tego cały czas obserwujemy gwałtowny wzrost cen zarówno żywności jak i usług, energii czy gazu. Wzrost cen swoje apogeum ma osiągnąć – jak przewidują ekonomiści – na początku roku 2022.

— Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie zwracał uwagę na niepokojące zjawisko „spłaszczenia” wynagrodzeń, które może się nasilić przy planowanym na rok 2022 podniesieniu płacy minimalnej o 200,00 złotych — argumentują ełccy związkowcy. — Chcemy zauważyć, że zarobki pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto Gminę Ełk są nadal niskie, niewspółmierne do wykonywanej pracy i gwałtownie rosnących kosztów utrzymania. Powoduje to, że pracownicy czują się niedocenieni, pomimo sumiennego wykonywania obowiązków, których ciągle przybywa. Niektórzy z zatrudnionych w wynagrodzeniu zasadniczym nie osiąga nawet ustawowej minimalnej płacy za pracę.

Zarząd Oddziału ZNP w Ełku ma nadzieję, że wzrost minimalnego wynagrodzenia nie odbędzie się kosztem waloryzacji i podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi, ponieważ w przeszłości doprowadziło to do wspomnianego wyżej znacznego spłaszczenia płac między kategoriami osobistego zaszeregowania. Taka praktyka ma charakter antymotywacyjny.

— Jako związek zawodowy nie możemy zgodzić się na sytuację, w której koszty utrzymania rosną nieproporcjonalnie do płacy zasadniczej, powodując pogorszenie standardu życia — czytamy w piśmie podpisanym przez Prezes Oddziału ZNP w Ełku Alicję Hawrus i Stanisława Hawrusa, Przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5