Weź udział w dwóch konkursach związanych z naszym województwem

2020-02-16 09:41:44(ost. akt: 2020-02-16 09:58:37)

Autor zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Ełku

Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłosił VII edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Ponadto Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2020”.
Nagroda w konkursie im. prof. Janiny Wengris przyznawana jest za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz jego ochrony.

Konkurs skierowany jest do osób lub zespołów osób, których działalność przyczyniła się do kształtowania postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne oraz koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar działalności obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 marca 2020 r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Do udziału w drugim konkursie, „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2020”, zaprasza Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki turystycznej, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje, nawiązuje do jej bogactwa naturalnego oraz służy promocji regionu. Przedmiotem Konkursu mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości: 5 000 złotych (I nagroda), 3 000 złotych (II nagroda), 2 000 złotych (III nagroda). Termin składania prac upływa 30 czerwca 2020 roku. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5