Zdawalność matur na poziomie 66% w powiecie działdowskim

2020-08-20 14:00:00(ost. akt: 2020-08-20 14:30:46)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2020. 66% to średnia zdawalność matury w naszym powiecie.
W powiecie działdowskim do matury przystąpiło 416 uczniów. 66% to średnia zdawalność matury. 270 absolwentów liceum ogólnokształcącego uzyskało wynik zdawalności w wysokości 75%, 146 absolwentów techników uzyskało zdawalność na poziomie 50%.
W województwie warmińsko -mazurskim najlepszy okazał się powiat nidzicki z wynikiem 75%, na drugim miejscu uplasował się powiat nowomiejski z wynikiem 74%. Najsłabiej wypadli maturzyści z powiatu ostródzkiego - 59%.
Do egzaminów z WSZYSTKICH przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) przystąpiło w całym województwie 8.858 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem
języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej. Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

red.


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5