Znamy już szczegółowe wyniki matur!

2019-07-12 19:00:00 (ost. akt: 2019-07-11 12:43:10)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Absolwenci szkół średnich z naszego powiatu, podobnie jak abiturienci z całej Polski z niecierpliwością czekali na ogłoszenie wyników maturalnych.
Najlepszą zdawalnością może pochwalić się LO w Lidzbarku. Jak wypadły pozostałe szkoły?
Egzamin maturalny jest przepustką do rozpoczęcia dalszej drogi kształcenia, czyli studiów wyższych. Pod względem zdawalności matur, szkoły z naszego powiatu klasyfikują się na drugim miejscu w województwie.
— Do naszych szkół składają podania nawet uczniowie spoza powiatu. Bo w naszych szkołach można kształcić uczniów na dobrym poziomie. Wysoki poziom edukacji jest natomiast gwarancją zdania matury — mówi Marian Barndt- wicestarosta działdowski.

Poniżej prezentujemy wyniki maturalne z poszczególnych szkół średnich w naszym powiecie.

LO w Lidzbarku:
Do egzaminu maturalnego w tej szkole przystąpiło 27 uczniów, z czego 25 osób otrzymało świadectwo dojrzałości. Zdawalność wyniosła 92.6 %.
Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych:
język polski ustny - 71,7 %
język polski pisemny - 57,7
matematyka - 66,0 %
język angielski ustny - 55,5 %
język angielski pisemny - 60,2
język włoski ustny - 93,0 %
język włoski pisemny - 82,0 %

I LO w ZS nr w Działdowie:
143 uczniów przystąpiło do matury, 128 osób otrzymało świadectwo dojrzałości. Zdawalność - 89,5 %.
Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w procentach:
język polski: 62,1 - ustny, 59,0 - pisemny
matematyka: 65,4
język angielski: 73,4 - ustny, 76,0 - pisemny,
język niemiecki: 87,5 - ustny, 86,0 - pisemny
język rosyjski: 60.8 - ustny, 72,5 - pisemny

Technikum nr 1 W ZS nr 1 w Działdowie:
47 osób przystąpiło do matury, 38 osób otrzymało świadectwo maturalne, a zdawalność wyniosła 84,4 %.
Średnie wyniki w procentach:
j. polski: 49,2 - ustny, 49,4 - pisemny
matematyka: 54,8
j. angielski: 68,1 - ustny, 72,1 - pisemny

II LO w ZS nr 2 w Działdowie:
77 osób przystąpiło do matury, świadectwo dojrzałości otrzymały 63 osoby. Zdawalność - 81,8 %.
Średnie wyniki w procentach:
język polski: 70,9 - ustny, 53,2 - pisemny
matematyka: 56,2
j. angielski: 67,5 - ustny, 67,4 - ustny
j. niemiecki: 69,0 - ustny, 62,0 - pisemny

Technikum w ZS w Iłowie-Osadzie:
21 osób przystąpiło do matury, 17 z nich otrzymało świadectwo maturalne, zdawalność - 81,0 %
Średnie wyniki w procentach:
j. polski - 46,6 - ustny, 42,6 - pisemny
matematyka - 44, 4
j. angielski- 47,8 - ustny, 55,7 - pisemny
j. niemiecki - 57,0 - ustny, 60,0 - pisemny

LO w Rybnie:
15 osób podeszło do egzaminu, a 11 otrzymało świadectwo maturalne. Zdawalność natomiast wyniosła 78,6 %
Średnie wyniki w procentach:
j. polski ustny - 62,9, pisemny - 45,1
matematyka - 41,9
j. angielski ustny - 65,6, pisemny - 58,8

Technikum nr 2 w ZSZ w Działdowie:
51 osób przystąpiło do matury, w tym 38 otrzymało świadectwo dojrzałości. Zdawalność wyniosła 77,6 %.
Średnie wyniki w procentach:
j.polski ustny - 57,4, pisemny - 46,0
matematyka - 42,7
j. angielski ustny - 59,3, pisemny - 55,4
j. niemiecki ustny - 51,5, pisemny - 48,0

Technikum w ZS w Malinowie:
15 osób przystąpiło do egzaminu, a 10 otrzymało świadectwo maturalne. Zdawalność - 66,7.
Średnie wyniki w procentach:
j. polski - 42,0- ustny, 48,7 - pisemny
matematyka - 38,4
j. angielski - 67,1 - ustny, 54,8 - pisemny.

Obrazek w tresci


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5