W imię wolności! - nowy projekt edukacyjny w II LO

2018-10-13 10:00:00 (ost. akt: 2018-10-15 08:52:47)
Projekt edukacyjny „Wolność, Godność, Niepodległość przeprowadzono w II LO w Działdowie

Projekt edukacyjny „Wolność, Godność, Niepodległość przeprowadzono w II LO w Działdowie

Autor zdjęcia: Iwona Malik – Wrombel, Ewa Elbruda

Kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tożsamości narodowej i tradycji, poznanie wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości to cele, które zostały wpisane do projektu edukacyjnego „Wolność, Godność, Niepodległość”.
Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie stanęła przed kolejnym wyzwaniem. Realizacja projektu pod hasłem „Wolność, Godność, Niepodległość” finansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 rozpoczęła się w nowym roku szkolnym już we wrześniu. Podczas biwaku integracyjnego uczniowie klas pierwszych zebrali dokumentację fotograficzną miejsc pamięci z terenu powiatu działdowskiego, a następnie przygotowali prezentację multimedialną pt.: „Dbamy o lokalne miejsca pamięci”.

Podczas zajęć licealiści poznali historię i pierwotny wygląd cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej w Działdowie z okresu I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Celem warsztatów było uświadomienie uczniom wartości i znaczenia cmentarza dla lepszego zrozumienia trudnej historii lokalnej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec potrzeby ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Realizacja drugiego zadania programowego nastąpiła 9 października. Tego dnia dla młodzieży II LO zorganizowano wycieczkę do Zagrody Edukacyjnej Patataj w Jabłonce k. Szczytna. Podczas ciekawych warsztatów licealiści wzięli udział w inscenizacji apelu kawaleryjskiego z okresu II RP i uczestniczyli w wystąpieniu pocztu flagowego, odśpiewali też hymn polski podczas wciągania flagi na maszt. W trakcie wyjazdu zapoznali się z historią formacji wojskowych II RP, polską tradycją kawaleryjską i znaczeniem formacji konnych.

Następnie zwiedzili galerię sztuki z obrazami o tematyce konnej i batalistycznej oraz z oporządzeniem kawaleryjskim i militariami. W specjalnie przygotowanym kinie – w stodole na sianie obejrzeli prezentację multimedialną o Józefie Piłsudskim. Później był czas na gry ruchowe, naukę jazdy konnej i wspólne ognisko. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie mogli wykorzystać podczas quizu. Na najlepszych czekały nagrody. Na koniec spotkania każdy uczestnik wykonał kotylion patriotyczny.

Już następnego dnia, przy sprzyjającej, jesiennej aurze odbył się Działdowski Rajd Rowerowy, którego celem było zachęcenie mieszkańców Działdowa do aktywnego udziału w obchodach związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, poznanie lokalnej historii i lokalnych miejsc pamięci oraz propagowanie zdrowego modelu spędzania wolnego czasu. Organizatorów, czyli II LO i Miejską Bibliotekę Publiczną wsparł swym patronatem burmistrz miasta. Trasa przejazdu liczyła ok.14 km. Podczas dwóch postojów w Księżym Dworze i w Malinowie uczestnicy rajdu mogli zapoznać się z historią tych miejsc i postaci związanych z Działdowszczyzną w okresie II Rzeczpospolitej. Podsumowanie dotychczasowych działań nastąpiło po poczęstunku na mecie rajdu, która była przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie.

To zaledwie początek tego ambitnego projektu. Przed społecznością II Liceum Ogólnokształcącego i koordynatorką programu p. Iwoną Malik – Wrombel jeszcze wiele wyzwań. W kolejnych punktach planu przewidziano między innymi: wystawy, koncert pieśni patriotycznych, wieczornicę, grę terenową, wykłady i warsztaty. Realizacja tak oryginalnego projektu z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej doskonale wpisuje się w rocznicowe obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pozostaje mieć nadzieję, że stanie się okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości.

(Iwona Malik – Wrombel, Ewa Elbruda)


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5