Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021

2021-03-02 20:22:15 (ost. akt: 2021-03-02 20:28:28)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Od 1 marca na terenie Gminy Miasta Braniewa obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Zmiany dotyczą jedynie odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej.
- W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o niestosowaniu się firmy odbierającej odpady komunalne do terminów wynikających harmonogramu informujemy, iż zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - informuje braniewski ratusz.

Odbiór takich odpadów następuje w dniu zbiórki odpadów zmieszanych.

Przy okazji przypominamy, że odpady biodegradowalne należy wrzucać do pojemnika luzem - bez worków foliowych (chyba ze są biodegradowalne), ponieważ trafiają do kompostowni, gdzie zostają poddane biologicznemu procesowi kompostowania i nie mogą się w nich znajdować żadne elementy plastikowe, metalowe czy szklane.

Harmonogram odbioru odpadów: Kliknij tutaj
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5