Gmina Wilczęta optymalnie wykorzystuje czas

2024-03-18 11:53:16(ost. akt: 2024-03-21 08:52:19)
Wstępny projekt modernizacji stadionu sportowego

Wstępny projekt modernizacji stadionu sportowego

Zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia zrealizowane w trakcie realizacji kadencji 2018-2024 w gminie Wilczęta.
Rok 2019:
- Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy – 29 000,00 zł,

- Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Wilczętach – 50 922,00 zł,

- Zakup pompy głębinowej – 16 970,31 zł,

- Zakup posypywarki – 39 975,00 zł,

- Budowa placu zabaw dla dzieci w Dębieniu – 13 500,00 zł,

Plac zabaw w miejscowości Dębień
Plac zabaw w miejscowości Dębień

- Budowa altany rekreacyjnej w Sopotach - 9 998,50 zł,

- Rozbudowa placu zabaw w Wilczętach – 11 000,00 zł,

- Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dębień - 11 980,02 zł,

Plac sportowo-rekreacyjny w msc. Dębień
Plac sportowo-rekreacyjny w msc. Dębień

Plac sportowo-rekreacyjny w msc. Dębień
Plac sportowo-rekreacyjny w msc. Dębień

- Budowa siłowni zewnętrznej w Słobitach – 48 392,80 zł,

Siłownia zewnętrzna w Słobitach
Siłownia zewnętrzna w Słobitach

- Budowa siłowni zewnętrznej w Nowicy – 12 700,00 zł.

Siłownia zewnętrzna w Nowicy
Siłownia zewnętrzna w Nowicy

Siłownia zewnętrzna w Nowicy
Siłownia zewnętrzna w Nowicy

Rok 2020:

- Odwodnienie i przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 158 o. Wilczęta – I etap – 60 000,00 zł,

- Budowa wiaty przystankowej w Karwinach – 5 690,00 zł,

- Budowa wiaty przystankowej w Dębieniu – 5 690,00 zł,

- Zakup dwóch sztuk aparatów ODO dla OSP Gładysze – 10 000,00 zł,

- Zakup przyczepy transportowej – 45 000,00 zł,

- Renowacja zbiornika malej retencji w msc. Słobity – 126 780,20 zł.

Zbiornik małej retencji w Słobitach
Zbiornik małej retencji w Słobitach

Zbiornik małej retencji w Słobitach
Zbiornik małej retencji w Słobitach

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano program Posiłek w szkole i w domu moduł 3, dzięki któremu dokonano remontu i wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wilczętach na kwotę 63 960,00 zł.

Rok 2021:

- Budowa wiaty przystankowej wraz z gablotą wiszącą Bronki – 7 087,00 zł,

- Budowa wiaty przystankowej w msc. Spędy – 6 120,00 zł,

- Budowa wiaty przystankowej w msc. Górski Las – 7 180,00 zł,

Wiata przystankowa w msc. Górski Las
Wiata przystankowa w msc. Górski Las

- Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 158 o. Wilczęta – 64 909,80 zł,

- Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 59 o. Ławki – 133 375,00 zł,

- Przebudowa części drogi gminnej kolonia Gładysze – Wilczęta – 68 959,80 zł,
Modernizacja budynku SP w Wilczętach – 306 317,48 zł.

Rok 2022:

- Budowa wiaty przystankowej w msc. Słobity-Majątek – 9 400,00 zł,

Wiata przystankowa w msc. Słobity Majątek
Wiata przystankowa w msc. Słobity Majątek

- Wymiana kotła grzewczego w mieszkaniu gminnym nr 5A/4 w Tatarkach – 10 066,63 zł,

- Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego wraz z usługami szkoleniowymi oraz diagnozą cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” – kwota przyznanego granty 99 986,70 zł,

- Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR” – kwota przyznanego granty 417 196,32 zł,

Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu granty PPGR
Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu granty PPGR

Rok 2023:

Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta – koszt całego zadania 5 798 912,51 zł, w tym:

- 3 800 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- 1 998 912,51 zł wkład własny Gminy Wilczęta

Budynek SP Wilczęta po termomodernizacji
Budynek SP Wilczęta po termomodernizacji

Budynek SP Wilczęta po termomodernizacji
Budynek SP Wilczęta po termomodernizacji

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach – koszt całego zadania 2  413 124,10 zł, w tym:
- 2 279 518,22 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- 133 605,88 zł wkład własny Gminy Wilczęta

Budynek SP Słobity po termomodernizacji
Budynek SP Słobity po termomodernizacji

Budynek SP Słobity po termomodernizacji
Budynek SP Słobity po termomodernizacji

Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Wilczętach z zagospodarowaniem terenu wokół i wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne – koszt całego zadania 2 460 316,68 zł, w tym:

- 2 212 615,25 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- 247 701,43 zł wkład własny Gminy Wilczęta

W skład modernizacji wchodziły następujące budynki:

- Ośrodek Zdrowia w Wilczętach – dzięki kompleksowej termomodernizacji budynku (ocieplenie budynku, montaż pompy ciepła, wymiana okien i drzwi wejściowych), montażowi instalacji fotowoltaicznej, generalnemu remontowi pomieszczeń wewnątrz budynku oraz wymianie elementów wyposażenia i umeblowania znacząco podniesiono jego standard. Oprócz aspektów wizualnych wprowadzono szereg udogodnień takich jak automatyczne drzwi wejściowe czy łazienka dla osób niepełnosprawnych, które ułatwią mieszkańcom Gminy Wilczęta korzystanie z budynku. Celem Gminy Wilczęta było poprawienie funkcjonalności obiektu oraz przygotowanie go pod możliwość zwiększenia kadry medycznej, w tym zachęcenie do współpracy lekarzy specjalistów.

Budynek Ośrodka Zdrowia w Wilczętach po termomodernizacji
Budynek Ośrodka Zdrowia w Wilczętach po termomodernizacji

- Sala gimnastyczna w budynku SP Wilczęta – celem przeprowadzonych robót budowlanych było dostosowanie elewacji zewnętrznej do prowadzonej termomodernizacji SP Wilczęta oraz modernizacja szatni i łazienek sali gimnastycznej.

- Budynek Urzędu Gminy – w związku z koniecznością ograniczenia przez administrację samorządową zużycia energii elektrycznej zdecydowano się na montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej, ponadto dokonano wymiany okien i drzwi wejściowych do budynku.

Przebudowa dróg gminnych na ternie Gminy Wilczęta – koszt całego zadania 4 512 361,44 zł, w tym:

- 4 263 789,14 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 248 572,30 zł wkład własny Gminy Wilczęta

- W ramach zadania przebudowano łącznie ok. 4 km siedmiu odcinków dróg gminnych publicznych i wewnętrznych, do których należą: droga gminna publiczna Nr 112007N Księżno-Stare Siedlisko, droga gminna publiczna Nr 112005N w msc. Wilczęta, droga gminna wewnętrzna kolonia Ławki, droga gminna wewnętrzna kolonia Gładysze, droga gminna wewnętrzna w msc. Tatarki, droga gminna wewnętrzna w msc. Wilczęta oraz centrum Wilcząt w granicach należących do Gminy Wilczęta.

Droga gminna w msc. Tatarki
Droga gminna w msc. Tatarki

Centrum Wilcząt
Centrum Wilcząt

Droga gminna - kolonia Gładysze
Droga gminna - kolonia Gładysze

Droga gminna - kolonia Gładysze
Droga gminna - kolonia Gładysze

Droga gminna - kolonia Gładysze
Droga gminna - kolonia Gładysze

Droga gminna publiczna Nr 112005N w msc. Wilczęta
Droga gminna publiczna Nr 112005N w msc. Wilczęta

Droga gminna w msc. Wilczęta
Droga gminna w msc. Wilczęta

- Budowa wiaty przystankowej w msc. Słobity Osiedle – 9 850,00 zł,

Wiata przystankowa w msc. Słobity – Osiedle
Wiata przystankowa w msc. Słobity – Osiedle

- Zakup kosiarki bijakowej - 31 857,00 zł,

Zakupiona kosiarka bijakowa
Zakupiona kosiarka bijakowa

- Wymiana kotła grzewczego w Centrum Kultury Wiejskiej w Gładyszach – 30 000,00 zł,

- Budowa altany rekreacyjnej w msc. Sopoty – 12 800,00 zł.

Wiata rekreacyjna w msc. Sopoty
Wiata rekreacyjna w msc. Sopoty

Gmina Wilczęta w roku 2023 w ramach porozumień z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działającymi na terenie naszej jednostki przeprowadziła postępowania przetargowe i współfinansowała zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach zadań:

- Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Starym Siedlisku – kwota zadania 453 000,00 zł, w tym wkład własny Gminy Wilczęta 203 000,00 zł.


- Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Ławkach – kwota zadania 554 000,00 zł, w tym wkład własny Gminy Wilczęta 367 124,75 zł.


- Ponadto w 2023 roku w ramach współpracy z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Olsztynie Gmina Wilczęta dofinansowała w kwocie 150 000,00 zł jednostkę w celu pozyskania dla OSP Stare Siedlisko średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM z roku 2015 o wartości ok. 500 000,00 zł.Łączna wartość zrealizowanych w latach 2018-2024 zadań inwestycyjnych oraz głównych wydatków bieżących wyniosła 17 mln 681 tys. zł.


W roku 2024 w ramach zadań rocznych i wieloletnich planuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- Kościół P.W. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach (1330-1350 R.) odbudowa drewnianej wieży i wymiana pokrycia dachów

Gmina Wilczęta na ten cel otrzymała:
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 015 652,40 zł przy wkładzie własnym 20 727,60 zł.
Planowany koszt robót budowlanych wynosi 1 036 380,00 zł.

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach przed rozpoczęciem robót budowlanych
Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach przed rozpoczęciem robót budowlanych

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach przed rozpoczęciem robót budowlanych
Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach przed rozpoczęciem robót budowlanych


Rozbiórka istniejących mostów i budowa przepustów wraz z utwardzeniem części drogi publicznej Nr 112010N oraz renowacja zbiornika małej retencji w Karwinach – planowana wartość zadania to 2 170 200,00 zł, w tym:

- 1 960 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- 210 200,00 zł wkład własny Gminy Wilczęta.

Wstępna koncepcja budowy przepustów
Wstępna koncepcja budowy przepustówWstępna koncepcja renowacji zbiornika małej retencji
Wstępna koncepcja renowacji zbiornika małej retencji

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego – planowana wartość zadania to 8 514 200,00 zł, w tym:

- 7 380 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- 1 134 000,00 zł wkład własny Gminy Wilczęta

- W ramach zadania planuje się poddać całkowitej modernizacji stadion sportowy w Wilczętach, który oprócz boiska do piłki nożnej będzie zawierał również bieżnię i wydzieloną strefę lekkoatletyczną oraz utworzyć boisko typu orlik o nawierzchni sztucznej, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę. Ponadto na terenie obiektu planuje się budowę amfiteatru letniego w celu organizacji wydarzeń kulturalnych dedykowanych mieszkańcom Gminy Wilczęta, takich jak: coroczne dożynki gminne oraz inne festyny i imprezy okolicznościowe. Modernizacji zostanie poddany także teren wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach – kompleks zostanie ogrodzony, wymieniona i poszerzona zostanie nawierzchnia ciągów komunikacyjnych.

Wstępny projekt modernizacji stadionu sportowego
Wstępny projekt modernizacji stadionu sportowego

Projektowany amfiteatr letni
Projektowany amfiteatr letni

Budowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki - planowana wartość zadania to 2 090 000,00 zł, w tym:

- 1 900 000,00zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- 190 000,00 zł wkład własny Gminy Wilczęta

- planowana inwestycja zakłada utworzenie w budynku strażnicy sali świetlicowo-szkoleniowej oraz zaplecza kuchennego.

Wstępny projekt budynku strażnicy OSP Ławki
Wstępny projekt budynku strażnicy OSP Ławki

Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wilczęta – planowana wartość zadania to 741 000,00 zł, w tym:

- 592 800,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja Rozświetlamy Polskę.

- 148 200,00 zł wkład własny Gminy Wilczęta.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Księżnie – dokumentacja – 30 000,00 zł,

- W związku z powstaniem w 2023 roku Koła Gospodyń Wiejskich w Księżnie i wykorzystywaniem budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby rozwoju KWG oraz aktywizowania społeczności lokalnej do udziału w organizowanych wydarzeniach istnieje konieczność modernizacji budynku, w celu dostosowania go do pełnej użyteczności. Wraz z modernizacją budynku świetlicy planuje się zagospodarowanie terenu przy stawie zlokalizowanym w samym centrum miejscowości poprzez utworzenie placu zabaw. Ponadto Gmina Wilczęta w roku 2024 będzie zmierzała do oczyszczenia przedmiotowego stawu w celu zwiększenia walorów krajobrazowych miejscowości.

Gmina Wilczęta w ramach rozmów prowadzonych z Komendą Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wypracowała stanowisko w celu zgłoszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gładyszach do listy jednostek uprawnionych do otrzymania dofinansowania na zakup samochodu pożarniczego w roku 2024. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gładysze miałby zostać zrealizowany dzięki montażu finansowemu z udziałem środków własnych Gminy Wilczęta oraz środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na początku roku 2024 przy wsparciu Gminy Wilczęta - Szkoła Podstawowa w Wilczętach wyremontowała i odnowiła główny hol wejściowy do budynku. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym hol główny nabrał nowoczesnego i odświeżonego wyglądu. Ponadto w samym centrum holu umieszczone są zdjęcia budynku szkolnego nawiązujące do jego historii i wskazujące szereg zmian i modernizacji, które zaszły w jego bryle na przestrzeni lat.

Hol wejściowy do Szkoły Podstawowej w Wilczętach
Hol wejściowy do Szkoły Podstawowej w Wilczętach

Hol wejściowy do Szkoły Podstawowej w Wilczętach
Hol wejściowy do Szkoły Podstawowej w Wilczętach

Hol wejściowy do Szkoły Podstawowej w Wilczętach
Hol wejściowy do Szkoły Podstawowej w Wilczętach


W podejmowanych na przestrzeni lat zadaniach inwestycyjnych Gmina Wilczęta brała pod uwagę bieżące potrzeby Zakładu Komunalnego w Wilczętach. Dzięki temu Zakład Komunalny został doposażony w następujące sprzęty lub urządzenia:
1. pompę głębinową – koszt zakupu to 16 970,31 zł,
2. posypywarkę – koszt zakupy to 39 975,00 zł,
3. przyczepę transportową – koszt zakupu to 45 000,00 zł,
4. beczkę asenizacyjną – koszt zakupu to 84 070,50 zł.

Ponadto w roku 2024 w budżecie Gminy Wilczęta zaplanowano następujące zadania inwestycyjne, które mają na celu usprawnienie pracy Zakładu Komunalnego. Należą do nich:

1. Modernizacja urządzeń pomiarowych ze zdalnym odczytem w Gminie Wilczęta – planowany koszt zadania inwestycyjnego to 300 000,00 zł,
2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Wilczętach – planowany koszt zadania inwestycyjnego to 300 000,00 zł,
3. Zakup samochodu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej – planowany koszt zadania inwestycyjnego to 300 000,00 zł.

Realizacja powyższych zadań możliwa jest dzięki otrzymanemu przez Gminę Wilczęta w 2021 roku wsparciu na zadania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w kwocie:

- 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

- 900 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Wartość zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w najbliższym czasie wynosi 15 mln 661 tys. zł.

Realizacja wszystkich opisanych powyżej zadań odbyła się przy znacznym obniżeniu zadłużenia z poprzedniej kadencji.

Stan zadłużenia Gminy Wilczęta na początku kadencji wyniósł 5 mln 833 tys. zł.
Obecny stan zadłużenia Gminy Wilczęta wynosi 4 mln 989 tys. zł.

Poprzez stałą współpracę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na terenie Gminy Wilczęta przebudowano ok. 2 km drogi wojewódzkiej Nr 509 na odcinku Wilczęta-Gładysze. Koszt inwestycji wyniósł około 2 000 000,00 zł. Najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku zostanie przebudowany kolejny, bardzo newralgiczny odcinek tej drogi tj. odcinek Gładysze-Spędy. Ponadto w ramach współpracy z ZDW w Olsztynie Gmina Wilczęta sfinansowała wykonanie dokumentacji technicznej w celu podjęcia do realizacji przez ZDW zadania pn. „Przebudowa DW nr 509 w m. Wilczęta etap I”. Roboty budowlane planowane są do realizacji na przełomie marca/kwietnia bieżącego roku, a ich celem oprócz poprawy warunków komunikacyjnych jest również przywrócenie spójności centrum miejscowości Wilczęta oraz dostosowanie drogi wojewódzkiej do przebudowanej w ubiegłym roku drogi gminnej.

Według aktualnych ustaleń z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przełomie maja/czerwca 2024 roku rozpocznie się przebudowa najbardziej newralgicznego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 509 tj. Gładysze-Spędy.

Wartość kosztorysowa robót została oszacowana na ok. 4 mln zł.

Droga wojewódzka Nr 509 na odcinku Wilczęta-Gładysze
Droga wojewódzka Nr 509 na odcinku Wilczęta-Gładysze

Droga wojewódzka Nr 509 na odcinku Wilczęta-Gładysze
Droga wojewódzka Nr 509 na odcinku Wilczęta-Gładysze

Droga wojewódzka Nr 509 na odcinku Wilczęta-Gładysze
Droga wojewódzka Nr 509 na odcinku Wilczęta-Gładysze
2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5