Literackie Spotkania Czwartkowe w Muzeum Łąkorz '2022

2022-03-15 16:47:56(ost. akt: 2022-03-15 16:56:17)

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej z Łąkorza oraz Fundacja Nowe Życie zaprasza na spotkania cykl spotkań czwartkowych z poezją.
Celem spotkań jest promocja naszych lokalnych artystów którzy zajmują się twórczością poetycką, m.in. pisanie wierszy w różnej formie i o różnej tematyce. Mogą być też przesłane utwory osób, które odeszły do wieczności. W następnych spotkaniach zaprosimy autorów innych form literackich oraz te które piszą gwarą lubawską. Prosimy o przesłanie 2 utworów jeden o tematyce dowolnej a drugi o pokoju w Polsce na adres mailowy: muzeumlokalne@op.pl Na owych spotkaniach autorzy będą mieli także możliwość wystąpienia przed publicznością, planowane jest wydanie tomiku przedstawionych utworów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru w/w prac. Regulamin formalny jest na stronie www.wioskamlynarska.pl
Organizatorzy zapraszają do udziału

Regulamin
Celem czwartkowych spotkań z poezją jest promocja lokalnych artystów zajmujących się twórczością poetycką oraz rozwijanie pasji poetyckich i literackich.
Spotkania mają charakter otwarty, a udział w nich może wziąć każda osoba zainteresowana poezją z terenu ziemi lubawskiej, która prześle na adres email muzeumlokalne@op.pl dwa utwory j/w. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia oprócz danych uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) pisemnej zgody wraz z akceptacją postanowień regulaminu spotkań z poezją. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwa utwory poetyckie. Do prac powinna być dołączona koperta opatrzona godłem autora (pseudonimem) zawierająca kartkę z danymi — imię, nazwisko autora, rok urodzenia, a w przypadku osób niepełnoletnich klauzula j/w.
Ponadto należy podać adres do korespondencji, adres mailowy i numer telefonu. Prace na spotkania poetyckie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 28 marca 2022 roku pod adres Muzeum Lokalnego Ziemi Lubawskiej 13-334 Łąkorz 120 lub Redakcja Gazety Nowomiejskiej ul. Kościelna 8, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Spotkanie z poezją odbędzie się w czwartek, 31marca, 2022 roku o godz.17 na terenie Muzeum w Łakorzu. Zgłoszenie prac na spotkanie z poezją oznacza równocześnie akceptację regulaminu. Nadesłanie prac jest deklaracją, że prace nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie wykonane przez osobę zgłaszającą lub za jej zgodą. Przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości, w działaniach promujących poezję i wartości literackie. Program prezentacji przygotują organizatorzy. Informacja o przetwarzaniu danych, administratorem danych jest Fundacja Nowe Życie 13-334 Łąkorz 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia i promocji ‘’Spotkania z poezją‘’ Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunków uczestników spotkania z poezją oraz podania imion i nazwisk. Wykorzystanie wizerunku odbywać się będzie w zakresie służącym popularyzacji i promocji poezji oraz jej dokumentacji . Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w Spotkaniu z poezją. Dane będą przechowywane przez okres przygotowań i realizacji a po zakończeniu będą archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Przetwarzane będą jedynie w celu określonym jak powyżej. Uczestnicy Spotkań z poezją mają prawo do żądania od fundacji Nowe Życie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5