W lipcu Stacja Socjalna Joannitów wznowi swoją działalność. Z pomocy będzie można skorzystać w Łojdach

2022-06-27 11:00:00(ost. akt: 2022-07-08 10:26:42)
W świetlicy znajdzie się magazyn Stacji

W świetlicy znajdzie się magazyn Stacji

Autor zdjęcia: Dariusz Dopierała

Po 6. miesiącach przerwy swoją działalność wznowi Stacja Socjalna Joannitów. Jak już informowaliśmy, będzie działała w innej lokalizacji oraz na innych zasadach. Wójt gm. Bartoszyce zapewnia, że pomoc otrzyma każdy potrzebujący.
7 lipca planowane jest ponowne uruchomienie Stacji Socjalnej Joannitów, która od 2008 roku funkcjonowała w budynku poradni na ul. Wajdy 10 w Bartoszycach. W grudniu stacja została zamknięta po tym, jak pracujące w punkcie pielęgniarki zdecydowały o złożeniu wypowiedzeń.

Zdaniem burmistrza Piotra Petrykowskiego jedynym powodem braku stacji była rezygnacja pracownic. Takiej przeszkody nie widział wójt Andrzej Dycha, który podjął rozmowy z koordynatorem Zakonu Joannitów w Polsce. Pomimo trudności w spotkaniu z burmistrzem wójt doprowadził do porozumienia. Dzięki temu w lipcu ponownie mieszkańcy z terenu powiatu bartoszyckiego będą mogli korzystać z pomocy stacji w świetlicy wiejskiej w Łojdach pod Bartoszycami.

— Doszło do spotkania z burmistrzem Petrykowskim — mówi wójt Andrzej Dycha, — dzięki czemu wykonaliśmy inwentaryzację sprzętu, będącego w posiadaniu bartoszyckiej stacji. Przejmujemy pełną zawartość magazynów, a później zweryfikujemy stan wyposażenia. Oficjalne otwarcie planujemy 7 lipca 2022 roku, kiedy ponownie do Bartoszyc przyjedzie doktor Christian Meyl.

Zachowany będzie szyld Zakonu Joannitów, na czym bardzo zależało doktorowi Christianowi Meyl. Pomoc będzie udzielana przez wolontariuszy przez dwie godziny dziennie. Jeśli będzie taka potrzeba, osoby pracujące w stacji będą dostępne – po ustaleniu telefonicznym – również w innych niż wskazane, stałe godziny. Wolontariuszka będzie również udzielała nieodpłatnej pomocy medycznej w domach pacjentów.

— Stacja Socjalna Joannitów — już w kwietniu informował wójt Andrzej Dycha — będzie zlokalizowana na terenie gminy Bartoszyce, w miejscowości Łojdy. Sprzęt będzie można wypożyczyć również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

W maju informowaliśmy, że działalność miała rozpocząć się w czerwcu, po wymianie niezbędnych pism i przekazaniu sprzętu. Ostatecznie długo oczekiwana przez mieszkańców Stacja ruszy w lipcu.

Przypomnijmy, że historia zakończenia działalności stacji wzbudziła wiele kontrowersji. Pielęgniarki jeszcze przed złożeniem oficjalnego wypowiedzenia o swojej rezygnacji poinformowały doktora Christiana Meyl oraz bezpośrednią przełożoną w Urzędzie Miasta.

Sprawą zainteresowaliśmy się w listopadzie, jednak na nasze zapytanie sekretarz miasta Robert Pająk w piśmie z 23.11.2021 poinformował, że zapytanie „nie spełnia wymogów ustawowych wniosku o udostępnienie informacji publicznej”. Problemy z uzyskaniem informacji mieliśmy praktycznie od listopada 2021 do… czerwca 2022 roku.

Dwukrotnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał bezczynność burmistrza Piotra Petrykowskiego w sprawie stacji. Pierwszy, prawomocny wyrok zapadł w związku z niepełnymi informacjami nt. kosztów funkcjonowania oraz ilości osób korzystających z pomocy Joannitów. Sąd zobowiązał Burmistrza do udzielenia odpowiedzi oraz zwrotu kosztów sądowych. Burmistrz zrealizował wyrok – podając dane w rozbiciu na lata – dopiero po tym, jak postanowieniem Sądu odrzucono złożoną przez Piotra Petrykowskiego skargę kasacyjną. Sąd w postanowieniu wskazał, że skarga kasacyjna została złożona jako niedopuszczalna, ponieważ burmistrz nie był upoważniony do jej złożenia.

Drugi prawomocny wyrok, w sprawie nieudostępnienia aneksów do porozumienia urzędu z Zakonem zapadł 24 maja 2022 roku. Sąd zobowiązał Burmistrza do zwrotu kosztów sądowych, a ponieważ urząd udzielił odpowiedzi dopiero dwa dni po wpływie skargi, postępowanie w sprawie zobowiązania do udzielenia odpowiedzi umorzył. Okazało się, że w dokumentacji urzędu nie ma aneksów.

Ponowne uruchomienie Stacji z pewnością jest wyczekiwane przez mieszkańców powiatu bartoszyckiego. O jej działalności będziemy informować. Po oficjalnym otwarciu poinformujemy o numerze telefonu, pod którym będzie można kontaktować się z pracownikami Stacji.
dar

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5