Powstaje strategia rozwoju gmin pogranicza

2021-05-24 16:00:00 (ost. akt: 2021-05-24 14:10:26)

Autor zdjęcia: Stowarzyszenie Warmińsko Mazurskich Gmin Pogranicza

W środę 19 maja dziewięć gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Warmińsko Mazurskich Gmin Pogranicza spotkało się na warsztatach w Górowie Iławeckim. Trwają prace nad strategią, która ma im pomóc w uzyskaniu środków europejskich i krajowych na rozwój.
— W zajęciach warsztatowych zorganizowanych w Górowie Iławeckim uczestniczyły wszystkie gminy członkowskie — mówi wójt Górowa Iławeckiego Bożena Olszewska- Świtaj. — Mieliśmy przyjemność gościć wójtów, burmistrzów i pracowników merytorycznych dziewięciu gmin.

W projekcie uczestniczy dziewięć gmin, które graniczą bezpośrednio z Obwodem Kaliningradzkim: Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry Dubeninki, Górowo Iławeckie, Lelkowo, Sępopol, Srokowo. Gminy należą do grup samorządów o najniższych chodach w przeliczeniu na mieszkańca, najmniejszym zaludnieniu oraz charakteryzują się słabą infrastrukturą drogowo-komunikacyjną, z niewykorzystanym potencjałem walorów przyrodniczych i kulturalnych.
Jednocześnie są to samorządy z największym udziałem miejscowości popegeerowskich i z najwyższą stopą bezrobocia. Dzięki partnerstwu gminy będą miały dostęp do większej puli prorozwojowych środków europejskich i krajowych w perspektywie 2021-2027.

O możliwościach. Które stają przez zrzeszonymi gminami mówi zastępca wójta giny Górowo Iławeckie Krzysztof Baran:
— Obecnie Stowarzyszenie złożyło aplikacje zarówno w dużym projekcie infrastrukturalnym dotyczącym gospodarki ściekowej w ramach programu Interreg Polska - Rosja 2021-2027 (wniosek został pozytywnie oceniony) jak też wspólną aplikację w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny pn. My Nastoletni Obywatele, której celem jest rozwój partycypacji obywatelskiej oraz promowanie uzdolnionej młodzieży z Warmii i Mazur. Bez wątpienia każda z partnerskich gmin ma własną wizję rozwoju, jednakże wszyscy musimy w równym stopniu inwestować zarówno w infrastrukturę techniczną jak i kapitał społeczny by w perspektywie najbliższych lat Pogranicze stało się zagłębiem turystyki kwalifikowanej i ekoturystyki, miejscem atrakcyjnym dla ludzi kreatywnych, regionem gospodarki opartej na wyspecjalizowanych usługach i produktach, miejscem spójnym przestrzennie i społecznie.

— Ustaliliśmy cele strategii — mówi wójt Górowa Iławeckiego Bożena Olszewska- Świtaj. — Finalny dokument będzie opracowany prawdopodobnie jesienią.

Projekt jest koordynowany przez Centrum Wsparcia Doradczego powołane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z raportem diagnostycznym można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Warmińsko Mazurskich Gmin Pogranicza. Raport jest podstawą do dalszych prac nad strategią.

dar

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5