Znamy konsekwencje trzeciej fali covid-19

2021-05-04 15:30:00 (ost. akt: 2021-05-04 15:33:20)
W czasie trzeciej fali koronawirusa wzrosła ilość zgonów

W czasie trzeciej fali koronawirusa wzrosła ilość zgonów

Autor zdjęcia: Dariusz Dopierała

Dane epidemiczne wskazują, że koronawirus - podobnie jak rok temu - jest w odwrocie. Wzrosła liczba punktów szczepień, dostęp do szczepionek poprawia się. Dlatego warto wykorzystać czas, by nie powtórzyła się sytuacja z trzeciej fali.
Pisaliśmy o tym, jaka jest cena za życie z koronawirusem?. Dzisiaj znamy już dane statystyczne o ilości zgonów. Jeśli nie skorzystamy ze szczepień, kolejna fala pandemii przyniesie podobne, lub wyższe koszty.

Odpowiedź na pytanie o skalę ofiar koronawirusa w powiecie bartoszyckim wymaga spojrzenia na kilka rodzajów danych. Najważniejszymi są informacje na temat zgonów. Niestety, dostęp do nich jest utrudniony z kilku powodów.

Urzędy Statystyczne
Urząd Statystyczny gromadzi i publikuje dane o ilościach zgonów, w tym z podziałem na ich przyczyny. Jednak przygotowanie danych jest długotrwałe. Jak wynika z rozmowy z jednym z pracowników Urzędu Statystycznego w Olsztynie, dane nt. zgonów w 2020 roku będą dostępne w maju. Rozróżnienie na przyczyny zgonów, w tym covid-19 dopiero w sierpniu.

Urzędy Stanu Cywilnego
W USC są wystawiane akty zgonu, bez wskazania przyczyn. Dokumenty są wystawiane osobom, które zmarły na terenie miasta i gminy Bartoszyce, niezależnie od miejsca zamieszkania. Podobnie w przypadku mieszkańców miasta i gminy: jeśli zgon nastąpił w szpitalu w innym mieście, tam jest wydawany akt zgonu.

Szpitale
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach wystawia karty zgonów pacjentom, którzy zmarli w placówce, niezależnie od miejsca zamieszkania. W tym przypadku jednak zapisywana jest przyczyna zgonu.
Kod U07.1 jest wpisywany w kartę zgonu, jeśli chory miał potwierdzone badaniem laboratoryjnym zakażenie COVID-19. Jeśli jest to tylko podejrzenie, wpisywany jest kod U07.2.

Zakłady pogrzebowe
Dane, które uzyskaliśmy od jednego z zakładów pogrzebowych dotyczą ilości zgonów, które obsługuje dana firma. Mogą to być zgony zarówno na terenie powiatu, jak i poza nim, jeśli ciało było odbierane z innego miasta.

Jak przedstawia się sytuacja naszego powiatu?

Zakład pogrzebowy Misterium
Ilość zgonów pacjentów w Zakładzie Pogrzebowym Misterium. Okres 11.2020 - 10.04.2021
Fot. Dariusz Dopierała
Ilość zgonów pacjentów w Zakładzie Pogrzebowym Misterium. Okres 11.2020 - 10.04.2021

Zakład pogrzebowy odnotował w okresie od listopada ubiegłego do 10 kwietnia bieżącego roku 348 zgonów, z czego 82 osoby (23,6%) były zakażone covid-19. Należy przy tym dodać, że w statystykach Misterium są wszystkie obsługiwane przez zakład zgony, a nie wyłącznie tylko szpitalne.
Liczba zgonów w poszczególnych miesiącach zmieniała się. Najmniej, bo 5 zgonów osób zakażonych było w styczniu oraz do 19 kwietnia. Odsetek pacjentów zarażonych koronawirusem wobec wszystkich zgonów wahał się od 9,62% w styczniu do 35,09 w listopadzie. Najwięcej zgonów wśród zakażonych odnotowano w marcu (23 osoby).

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Ilość zgonów pacjentów w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II. Okres 11.2020 - 26.04.2021
Fot. Dariusz Dopierała
Ilość zgonów pacjentów w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II. Okres 11.2020 - 26.04.2021

Zgodnie z danymi Szpitala Powiatowego w Bartoszycach od 1 lipca do 26 kwietnia w placówce leczono 7.056 pacjentów. W tym czasie zmarło 325 osób, w tym 113 zakażonych koronawirusem. Najwięcej, czyli 29 osób z covid-19 zmarło w marcu. Nie są to wszystkie zgony, ponieważ część osób zmarło w domach.

Urząd Stanu Cywilnego w Bartoszycach
Wydane w USC karty zgonów. Okres 01.2019 - 03.2021
Fot. Dariusz Dopierała
Wydane w USC karty zgonów. Okres 01.2019 - 03.2021

Urząd Stanu Cywilnego wystawia akty zgonów osobom z terenu gminy miejskiej i wiejskiej Bartoszyce. Od 1 stycznia 2019 do 30 października wydawano średnio 38 aktów zgonu. Od listopada do marca włącznie USC w Bartoszycach wzrosła o sto procent. Wydawano średnio 76 aktów zgonu miesięcznie.

Wydane w USC karty zgonów. Odjęte zgony zakażonych COVID-19 pacjentów szpitala. Okres 01.2019 - 03.2021
Fot. Dariusz Dopierała
Wydane w USC karty zgonów. Odjęte zgony zakażonych COVID-19 pacjentów szpitala. Okres 01.2019 - 03.2021

Cmentarz komunalny w Bartoszycach
W 2020 roku bartoszycki cmentarz komunalny został rozbudowany. Powierzchnia kwater cmentarnych wynosi – 2,372 ha. W 2020 roku powierzchnia wzrosła o 0,3917 ha, czyli 16,5 procent.

W 2020 roku rozbudowano bartoszycki cmentarz komunalny. Powierzchnię rozbudowano o 39,17 ara
Fot. Dariusz Dopierała
W 2020 roku rozbudowano bartoszycki cmentarz komunalny. Powierzchnię rozbudowano o 39,17 ara

Dariusz Dopierała

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5