Donald Tusk odkrył karty. Do Sejmu wpłynął wniosek o wybór składu Rady Ministrów

2023-12-12 11:13:38(ost. akt: 2023-12-12 11:46:18)

Autor zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

We wtorek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wpłynął wniosek premiera Donalda Tuska o wybór składu Rady Ministrów.
Na podstawie art. 154 ust. 3 Konstytucji RP premier Donald Tusk złożył do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wybór składu Rady Ministrów.

Zgodnie z nim wniesiono o wybór:

Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL-TD) na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra obrony narodowej.

Krzysztofa Gawkowskiego (Nowa Lewica) na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra cyfryzacji.

Macieja Berka na urząd ministra - członka Rady Ministrów.

Adama Bodnara na urząd ministra sprawiedliwości.

Agnieszkę Buczyńską (Polska 2050 - TD) na urzędy ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Borysa Budkę (KO) na urząd ministra aktywów państwowych.

Marzenę Czarnecką na urząd ministra przemysłu.

Andrzeja Domańskiego (KO) na urząd ministra finansów.

Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jana Grabca (KO) na urząd ministra - członka Rady Ministrów.

Paulinę Hennig-Kloskę (Polska 2050 - TD) na urząd ministra klimatu i środowiska.

Krzysztofa Hetmana (PSL-TD) na urząd ministra rozwoju i technologii.

Marcina Kierwińskiego (KO) na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Dariusza Klimczaka (PSL-TD) na urząd ministra infrastruktury.

Katarzynę Kotulę (Nowa Lewica) na urząd ministra do spraw równości.

Izabelę Leszczynę (KO) na urząd ministra zdrowia.

Sławomira Nitrasa (KO) na urząd ministra sportu i turystyki.

Barbarę Nowacką (KO) na urząd ministra edukacji.

Marzenę Okłę-Drewnowicz (KO) na urząd ministra do spraw polityki senioralnej.

Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz (Polska 2050 - TD) na urząd ministra funduszy i polityki regionalnej.

Czesława Siekierskiego (PSL-TD) na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Tomasza Siemoniaka (KO) na urząd ministra - członka Rady Ministrów.

Bartłomieja Sienkiewicza (KO) na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Radosława Sikorskiego (KO) na urząd ministra spraw zagranicznych.

Adama Szłapkę (KO) na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej.

Dariusza Wieczorka (Nowa Lewica) na urząd ministra nauki. (PAP)