Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie znalazł się w kolejnym prestiżowym rankingu. Rektor odebrał gratulacje

2023-11-30 17:22:01(ost. akt: 2023-11-30 15:37:13)

Autor zdjęcia: UWM / materiały organizatora Ranking THE

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski przyjął oficjalne gratulacje z rąk przedstawicieli Times Higher Educations odpowiedzialnych m.in. za przygotowanie rankingu THE World University Rankings 2024. W zestawieniu uniwersytet sklasyfikowano w przedziale 1501+.
Prof. Jerzy Przyborowski reprezentował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski podczas gali wręczenia nagród THE World University Rankings. Wyróżnienie dla UWM przyjął od przedstawicielek THE: Lachyn Italmazovej i Magdaleny Marzec oraz od prof. Łukasza Sułkowskiego, prezesa PCG Polska i prof. Jerzego Woźnickiego, prezesa Fundacji Rektorów Polskich.

THE World University Rankings pod uwagę bierze 18 wskaźników pogrupowanych w pięć obszarów:

— nauczanie (reputacja nauczycieli akademickich, stosunek liczby pracowników do studentów, stosunek liczby doktoratów do liczby licencjatów: stosunek liczby doktoratów do liczby pracowników akademickich, dochód instytucjonalny);
— środowisko badawcze (reputacja naukowa, dochody z badań: produktywność badawcza);
— jakość badań (wpływ cytowań, siła badań, ich jakość i wpływ);
— perspektywy międzynarodowe (odsetek studentów zagranicznych, udział personelu międzynarodowego i współpraca międzynarodowa);
— przemysł (dochody z przemysłu i patenty).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie znalazł się w gronie 1904 uczelni sklasyfikowanych w rankingu.

Jak mówił niedawno prof. Paweł Wielgosz, prorektor UWM ds. umiędzynarodowienia, na świecie działa ich tymczasem około 50 tysięcy. W ciągu ostatnich trzech lat podwoiła się liczba polskich uczelni odnotowywanych w zestawieniu (z 19 w 2021 roku do 39 uczelni w 2023 roku). Zdaniem przedstawicieli THE świadczy to o stale rosnącej świadomości i zainteresowaniu rankingiem THE, stanowiącym narzędzie do budowania międzynarodowej widoczności i reputacji polskich szkół wyższych.

Uroczysta gala wręczenia certyfikatów uczelniom sklasyfikowanym w rankingu THE towarzyszyła dwudniowej konferencji LUMEN (20-21 listopada). Zespół PCG Academia, wspólnie z partnerami z Fundacji Rektorów Polskich i Times Higher Education, przygotował program, w którym znalazły się panele dyskusyjne i prezentacje.

W agendzie uwzględniono między innymi rozmowę podsumowującą pięcioletni okres obowiązywania Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz panel z udziałem rektorów pięciu wiodących ukraińskich uczelni na temat odbudowy tamtejszego systemu edukacji po wojnie. W czasie jednej z plenerowych sesji rozmawiano także o perspektywach transformacji polskiego szkolnictwa wyższego.

W dyskusji wykorzystano dane obrazujące pozycje polskich uczelni w kontekście międzynarodowym, pochodzące z międzynarodowych baz danych Scopus (Elsevier) oraz DataPoints (Times Higher Education).

źródło: UWM