Pojechały szukać min

2023-11-13 09:01:16(ost. akt: 2023-11-15 09:41:23)

Autor zdjęcia: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

To już druga grupa psów, która z Polski trafi do batalionu rozminowywania działającego w ramach sił zbrojnych Ukrainy. Psy zostały wyszkolone w ramach projektu Dyrekcji Generalnej do spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI). W ubiegły czwartek (9.11) trafiły do ukraińskich przewodników.
Psy, głównie owczarki niemieckie i belgijskie, zostały przeszkolone w ramach projektu Dyrekcji Generalnej do spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej — ich szkolenie trwało ok. pół roku i odbywało się w Belgii, Luksemburgu i Finlandii. Uroczyste przekazanie ukraińskim żołnierzom kolejnych 8 psów saperskich odbyło się w siedzibie Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu — to tam, m.in. na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, odbywał się turnus adaptacyjny czworonożnych saperów. Turnus trwał 14 dni — w tym czasie ukraińscy przewodnicy mogli zapoznać się ze swoimi nowymi podopiecznymi.

Udział w uroczystości wzięli: Martin Schiefer z Komisji Europejskiej, odpowiedzialny m.in. za bezpieczeństwo wewnętrzne i zwalczanie terroryzmu, przedstawiciele Ambasady Ukrainy w RP — Oleksandr Popov i Mykola Hranovskyi, trenerzy szkolący psy z Austrii, Belgii, Finlandii, Luksemburga i Malty oraz funkcjonariusze i żołnierze służb ukraińskich, na czele z kpt. Leonidem Levchenko.

— Jestem przekonany, że poziom wyszkolenia psów, a także wiedza merytoryczna przekazana przewodnikom przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa Ukrainy, szczególnie tych terenów już wyzwolonych. A przez to przyczynią się także do bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej — powiedział podczas wydarzenia podsumowującego II edycję projektu gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Komisja Europejska przekazała również ukraińskim siłom zbrojnym drony do wykrywania metali, które zostaną wykorzystane do wsparcia pracy psów saperskich, zwłaszcza na dużych terenach, na których proces rozminowywania trwa bardzo długo. Projekt Komisji Europejskiej dla Ukrainy obejmuje wyszkolenie w sumie 50 psów, które będą służyć ukraińskiemu społeczeństwu walczącemu z rosyjską napaścią na ich kraj.

— Odnajdywanie i unieszkodliwianie pocisków, ładunków, materiałów wybuchowych czy materiałów radioaktywnych stanowi integralną część przywracania bezpieczeństwa cywilom, infrastrukturze i obiektom o znaczeniu krytycznym — mówi Ewa Modzelewska, specjalistka ds. komunikacji z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
Pilotażowy program Komisji Europejskiej ma na celu wykrywanie materiałów radiologicznych, które mogły zostać wywiezione ze szpitali po rosyjskiej inwazji i ukryte przez przestępców. Specjalnie wyszkolone psy zostaną wyposażone w urządzenia służące do wykrywania tych substancji podczas przeszukiwań terenów wyzwolonych. Ta inicjatywa jest częścią ogólnych działań Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz materiałów wybuchowych.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
Komisji Europejskiej bardzo zależy na dobrostanie zwierząt. Jak zaznacza Ewa Modzelewska — projekt realizowany jest „z pełnym poszanowaniem unijnych zasad bezpieczeństwa zwierząt”. Do tej pory żaden pies nie zginął ani nie został ranny podczas wykonywania zadań związanych z wykrywaniem materiałów wybuchowych lub rozminowywaniem. Komisja Europejska dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić psom odpowiedni sprzęt ochronny, który ma chronić je podczas wykonywania obowiązków służbowych. Psy zostały wyposażone w specjalne buty, okulary oraz specjalne szelki ochronne. Dodatkowo każdy pies został zaopatrzony w apteczkę medyczną, otrzymał specjalną budę transportową oraz dodatkowe wyposażenie i karmę na okres 1 miesiąca.
Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się prezentacja umiejętności psów w zakresie wykrywania ładunków i materiałów wybuchowych.

To już drugi raz!

Pierwsze dziewięć psów zostało przekazanych w marcu tego roku — od tego czasu pracują razem ze swoimi ukraińskimi opiekunami i pomagają w rozminowywaniu Ukrainy. Psy dołączyły do ukraińskiej armii, wspierając Ukrainę nie tylko w rozminowaniu kraju czy wykrywaniu materiałów wybuchowych, ale również w wykrywaniu materiałów radioaktywnych.

Wielkie wymieranie ukraińskich zwierząt

Kijów szacuje, że straty wynikające ze zniszczenia przyrody w czasie rosyjskiej inwazji przekraczają już 50 mld euro. Cierpień zwierząt domowych i tych żyjących dziko, które straciły właścicieli, domy czy naturalne siedliska, nie da się wycenić. A nadchodząca zima tylko pogorszy sytuację…
oprac. mmb