Białoruś zakazuje używania języka polskiego, także w kościołach

2023-10-12 18:45:14(ost. akt: 2023-10-12 18:45:59)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay

Izba Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi przyjęła nową ustawę "O wolności sumienia", która reguluje działalność i status prawny organizacji religijnych.
Niezależni eksperci zwracają uwagę, że nowe prawo daje władzom państwowym możliwość ingerencji w działalność kościołów i wspólnot religijnych w celu zabezpieczenia dominującej pozycji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w kraju.

Nowe przepisy, które zostały wprowadzone do ustawy, wymagają, że "edukacja religijna powinna odbywać się wyłącznie w językach urzędowych", to znaczy po rosyjsku lub białorusku – informuje portal Głosznadniemna.pl.

W kontekście polityki rusyfikacji życia społecznego prowadzonej przez reżim Alaksandra Łukaszenki, która skupia się na zwalczaniu języka i kultury białoruskiej oraz mniejszości narodowych, takich jak polska czy litewska, ta klauzula może przynieść ostateczną rusyfikację edukacji religijnej. Aktualnie zagrożone są szkoły niedzielne dla dzieci i młodzieżowe kluby parafialne katolickie, w których używa się języka polskiego. Istnieje również ryzyko, że literatura religijna w języku polskim zostanie zdelegalizowana – można przeczytać na portalu.

Należy przypomnieć, że w lipcu białoruskie władze znowelizowały ustawę "O językach". Ta nowelizacja zabrania nauczania w językach innych niż rosyjski i białoruski w szkołach, które funkcjonują w państwowym systemie oświaty.

Obecne białoruskie prawo, uchwalone jeszcze przed podpisaniem porozumień białowieskich, które doprowadziły do rozpadu ZSRR i stworzyły drogę do niepodległości Białorusi, gwarantowało mniejszościom narodowym możliwość nauczania dzieci w ich rodzimym języku. Jednak zmiany w artykule 22 ustawy "O językach" eliminują tę możliwość.

Znowelizowane prawo pozwala jedynie na utworzenie oddzielnych klas w szkołach, w których język mniejszości narodowych może być używany na wniosek rodziców i po uzyskaniu specjalnego zezwolenia władz lokalnych oraz Ministerstwa Edukacji Białorusi.

Ponadto, jak donosi portal Głosznadniemna.pl, władze białoruskie, wbrew dwustronnym porozumieniom z Polską i Litwą, zmieniły status dwóch szkół, które zostały zbudowane przez Polskę dla polskiej mniejszości narodowej. Szkoły te były pierwotnie prowadzone w języku polskim, lecz teraz zostały przekształcone na szkoły rosyjskojęzyczne w Grodnie i Wołkowysku. Podobnie, dwie szkoły o języku nauczania litewskim, które powstały w porozumieniu z Republiką Litewską, także zostały zmienione na rosyjskojęzyczne w Pielasie i Rymdziunach. Na Białorusi, nauczanie języków mniejszości narodowych w formie pozaszkolnych zajęć dodatkowych jest obecnie możliwe tylko za zgodą i pod ścisłym nadzorem organów państwowych.