Obwodnica: dyrektor GDDKiA zaprasza samorządowców

2023-10-07 17:00:00(ost. akt: 2023-10-06 14:15:26)
Z wielkiego projektu, jakim jest budowa północnej obwodnicy wpadły obwodnica Dywit i modernizacja drogi 51 przez Las Miejski

Z wielkiego projektu, jakim jest budowa północnej obwodnicy wpadły obwodnica Dywit i modernizacja drogi 51 przez Las Miejski

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Mamy zwrot akcji w sprawie obwodnicy Olsztyna i Dywit. Dyrektor generalny dróg krajowych i autostrad zaprosił samorządowców z Olsztyna i podolsztyńskich gmin na spotkanie w sprawie prac nad przebiegiem drogi. Czy to może oznaczać zmianę decyzji drogowców?
Tego chyba nikt się nie spodziewał. Tomasz Żuchowski, dyrektor generalny dróg krajowych i autostrad, zaprosił na 18 października do siebie na spotkanie samorządowców z Olsztyna i podolsztyńskich gmin. Chodzi o obwodnicę Olsztyna i Dywit.

— Celem merytorycznego omówienia kwestii związanych z prowadzonymi działaniami inwestycyjnymi związanymi z obwodnicą Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51 — napisał szef GDDKiA w swoim piśmie, podkreślając, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom prezydenta Olsztyna.

Tu przypomnijmy, że o takie spotkanie prezydent Olsztyna zabiegał już w maju, licząc, że uda mu się przekonać dyrektora generalnego GDDKiA do tego, żeby jeszcze raz przeanalizować wschodni korytarz obwodnicy.

Jak wiemy, drogowcy wybrali korytarz zachodni, którym pobiegnie północna obwodnica Olsztyna. Na razie w trzech wariantach. Jeden z nich ma zostać lekko skorygowany, by omijał tereny Olsztyna. Chodzi o ok. półtorakilometrowy odcinek drogi. Obecnie trwają prace projektowe, być może jeszcze w październiku ruszą spotkania informacyjne z mieszkańcami w sprawie przebiegu wariantów. To będzie też czas na zgłaszanie swoich uwag.

Jednak wybór korytarza zachodniego nie jest na rękę Olsztynowi, który zabiegał o korytarz wschodni jako korzystniejszy z punktu widzenia interesów miasta i jego mieszkańców. Dlaczego? Bo obwodnica od wschodu dałaby możliwość skomunikowania terenów inwestycyjnych, które znajdują się na Tracku. Dlatego prezydent Olsztyna najpierw próbował przekonać drogowców z olsztyńskiego oddziału GDDKiA do zmiany decyzji, przeanalizowania jeszcze raz wschodniego korytarza i kombinacji dwóch wariantów, które przedstawił, ale nic nie wskórał. Dlatego poprosił o spotkanie dyrektora generalnego GDDKiA.

Jednak do takiego spotkania wtedy nie doszło. Dyrektor podtrzymał bowiem stanowisko olsztyńskiego oddziału GDDKiA. Teraz nagle zaprosił prezydenta, wójtów i radnych do siebie na spotkanie. Zaproszenie otrzymał też minister infrastruktury. Co więc takiego się stało? To wyjaśnia na początku swego zaproszenia szef GDDKiA.

— Pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia dotyczące obwodnicy Olsztyna i Dywit koncentrują się wokół aspektów nakierowanych na wygenerowanie animozji i napięć społecznych. Wydawać się może, że zapominają o kluczowym celu, jaki przyświeca inwestycjom planowanym do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic oraz głównych beneficjentach (społeczeństwie lokalnym), którzy uzyskają największe korzyści poprzez odciążenie centrów poszczególnych miejscowości z ruchu tranzytowego — czytamy w piśmie dyrektora generalnego GDDKiA.

Jak podkreśla dyrektor generalny GDDKiA, realizuje zadania inwestycyjne na podstawie obiektywnych przesłanek i obowiązujących przepisów dotyczących finansowania zadań inwestycyjnych.
Co może wyniknąć z tego spotkania? Czy możliwa jest zmiana jeszcze korytarza? Tu drogowcy z olsztyńskiego oddziału GDDKiA nie chcą dzielić skóry na niedźwiedziu, wypowiadać się przed planowanym spotkaniem, co jest zresztą zrozumiałe.

Jednak powrót do etapu wyboru korytarza oznaczałby, że dwa lata zostały zmarnowane. Ale może lepiej późno niż wcale? Na pewno, ale dyrektor generalny wyraźnie wskazuje w swoim piśmie, że GDDKiA prowadzi inwestycje na podstawie obiektywnych przesłanek i obowiązujących przepisów dotyczących finansowania inwestycji. Jeśli chodzi o te przesłanki, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że sami drogowcy nie są zachwyceni wyborem korytarza zachodniego.

Otóż z analizy wielokryterialnej wynikało, że najkorzystniejszy jest przebieg obwodnicy w kombinacji dwóch wariantów w korytarzu wschodnim. I tak obwodnica biegłaby od Spręcowa, omijała od zachodu Ługwałd i os. Sterowców, wchodząc w Las Miejski i tu po przecięciu z drogą 51 biegłaby na wschód, by ominąć Zalbki od południa i pobiec dalej na południowy wschód aż węzła Olsztyn Wschód na S16. Według drogowców pozostałe warianty w korytarzu wschodnim są znacznie mniej korzystne. Są one gorsze od wariantów zachodnich oraz opisanej kombinacji dwóch wariantów w korytarzu wschodnim. Jednak realizacja tej kombinacji oznaczałaby, że Olsztyn musiałby sfinansować budowę odcinka obwodnicy w swoich graniach administracyjnych. Chodzi o 7 kilometrów drogi. Zgodnie z przepisami koszty budowy dróg krajowych na terenie miast na prawach powiatu ponosi samorząd. Jednak prezydent oświadczył drogowcom, że miasto nie ma środków na tę inwestycję.

Z kolei kombinacja dwóch wariantów wschodnich proponowana przez prezydenta (koło Różnowa, Kieźlin, Myk i Zalbek i dalej na południowy wschód do węzła Olsztyn Wschód) według drogowców jest mniej korzystna od wariantów zachodnich. Ponadto także na długości ok. 5 km przebiega po terenie miasta, co oznacza, że miasto musiałoby też znaleźć fundusze na budowę tego odcinka obwodnicy na swoim terenie. Dlatego drogowcy wybrali warianty w korytarzu zachodnim, które biegną poza granicami miasta i inwestycja może być w całości finansowana przez Skarb Państwa.

Jest jeszcze coś, na co wskazał też wcześniej dyrektor generalny GDDKiA. Otóż kombinacja wariantów zaproponowana przez prezydenta zbliżona jest swoim przebiegiem do wariantu, dla którego w 2012 roku została uchylona decyzja środowiskowa. A to pogrzebało sprawę północnej nitki obwodnicy Olsztyna na ponad dekadę.

Andrzej Mielnicki

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Marcines #3111557 7 paź 2023 20:38

    Obwodnica musi gdzieś iść a lepiej wyciąć pas lasu niż burzyć domy!

    odpowiedz na ten komentarz

  2. Marcines #3111556 7 paź 2023 20:36

    Obwodnica musi gdzieś iść a lepiej wyciąć pas lasu niż burzyć domy

    odpowiedz na ten komentarz