19 mln zł wypłaci KOWR z tytułu rekompensaty za brak zapłaty za produkty rolne

2023-09-17 10:48:13(ost. akt: 2023-09-17 10:49:49)

Autor zdjęcia: pixabay

Ponad 19 mln zł rekompensaty wypłaci za 2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rolnikom, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne. Pieniądze będą wypłacane z Funduszu Ochrony Rolnictwa.
Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na dzień 1 września 2023 r. do oddziałów terenowych KOWR wpłynęło 536 wniosków o przyznanie rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa na kwotę ok. 24,3 mln zł. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków do realizacji pozostały 462 wnioski na kwotę ponad 19 mln zł.

Nabór wniosków o wypłatę rekompensat w ramach Funduszu trwał od 1 do 31 sierpnia 2023 r. O pomoc mogli ubiegać się producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne od firm skupujących, które w roku 2022 stały się niewypłacalne. Wnioski o wypłatę rekompensat należało złożyć w oddziale terenowym KOWR.

W pracach rządu w tym tygodniu pojawił się projekt rozporządzenia, w którym proponuje się stawka rekompensaty w tym roku była w wysokości 100 proc. zgłoszonych przez rolników należności. Stawka ta ustalana jest na podstawie kwoty rekompensat wynikających ze złożonych wniosków o rekompensatę i kwoty dostępnych środków na ich wypłatę. Fundusz Ochrony Rolnictwa dysponuje w tym roku dotacją w wysokości 20 mln zł.

Przepisy o Funduszu Ochrony Rolnictwa obowiązują od 1 lipca 2023 r. Celem było ustawy stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Funduszem zarządza KOWR.

Według ustawy dochody FOR mają pochodzić z wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące, z odsetek od środków lokowanych w formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ze środków finansowych odzyskanych przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących.

Do wpłat na Fundusz w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT będą obowiązane podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia. Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska