Kolejne kontrowersje wokół budowy drogi S5 na odcinku Ostróda-Wrocław

2023-08-27 14:00:00(ost. akt: 2023-08-25 15:01:39)

Autor zdjęcia: GDDKiA

Droga S5 połączy nasz region przez Ostródę z Wrocławiem. Jednak dla Iławy czy Nowego Miasta ważniejsze jest to, żeby biegła jak najbliżej nich. Bo to oznacza inwestycje. Z kolei mieszkańcy wsi chcą ją odsunąć od swoich pół i domów.
Przebieg drogi ekspresowej S5 na terenie powiatów nowomiejskiego i iławskiego wzbudza wiele emocji. Nastroje mieszkańców są różne, zdania podzielone, a bezdyskusyjne zalety jakiegokolwiek z wariantów nie są oczywiste.

Argumenty samorządowców, przedsiębiorców, mieszkańców i rolników są różne, wszystkie tak samo ważne. Można się było o tym przekonać podczas spotkań informacyjnych, które odbyły się w Lubawie, Biskupcu, Nowym Mieście i Iławie. Na spotkaniach tych uczestnicy zostali poinformowani o możliwości pobrania i wypełnienia formularzy ankiet, w których mogą wyrazić swoją opinię na temat wariantów przebiegu drogi ekspresowej S5 oraz zgłosić uwagi i wnioski do proponowanych rozwiązań projektowych.

Najwięcej głosów za W2


Wypełnione ankiety należało dostarczyć do GDDKiA. Wiadomo, że mieszkańcy miasta i gminy Lubawa nadesłali ich najwięcej. Wynik nie dziwi, przecież to w Lubawie prowadzona była, przez lubawski samorząd, kampania zachęcająca mieszkańców do złożenia ankiety i poparcia wariantu W2, czyli tego najbliższej miasta.

Z raportu spółki Trakt, która na zlecenie GDDKiA Oddziału w Olsztynie przygotowuje STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) dla tej inwestycji, wynika, że w sumie złożono 5594 ankiet. Duża liczba mieszkańców z miasta Lubawa, gminy wiejskiej Lubawa oraz gmin sąsiadujących podpisała postulat o jednakowej treści, dotyczący budowy drogi S5 według wariantu W2.
Ten wariant (przypomnijmy, biegnący najbliżej Lubawy) uzyskał 1440 głosów na 1476 ankiet w mieście Lubawa, w gminie wiejskiej Lubawa odpowiednio 434 głosy na 1347 ankiet, w pozostałych gminach, sąsiadujących z inwestycją – 140 głosów na 191 ankiet, innych rejonach – 81 głosów.

Łącznie 2095 ankiet zawiera poparcie dla wariantu „lubawskiego”, najwięcej ze wszystkich proponowanych przebiegów tej drogi.

Zatem W2 wygrała, ale to jeszcze nic nie znaczy, bo jak podkreśla Karol Głębocki z GDDKiA, każdy głos społeczny w procesie przygotowania inwestycji jest ważny i jednocześnie nie można traktować ankiet jako plebiscytu, w którym miałby zwyciężyć ten wariant inwestycji, który otrzyma najwięcej głosów mieszkańców.

— Wyniki działań informacyjnych oraz informacji zwrotnej od społeczeństwa będą rozpatrywane całościowo, łącznie z uwagami, jakie mieszkańcy przekazali podczas cyklu spotkań. Liczba ankiet wyrażających poparcie i/lub sprzeciw dla określonych wariantów również zostanie wzięta pod uwagę, ale nie będzie czynnikiem jedynym czy przesądzającym. Warto też pamiętać, że ostateczny wybór wariantu nastąpi w oparciu o analizę kilku kryteriów: kryterium społecznego, ale też środowiskowego, ekonomicznego, ruchowego czy technicznego. W tym momencie wszystkie trzy warianty są rozpatrywane jako równorzędne, wybór określonego wariantu nastąpi po zakończeniu prac projektowych i wykonaniu analizy wielokryterialnej — zaznacza Karol Głębocki.

Wieś i miasto mają różne zdania


Wyniki ankiet odwzorowują nastroje, które można było zaobserwować podczas spotkań informacyjnych. Mieszkańcy i władze samorządowe są zainteresowani budową drogi S5 pod warunkiem, że nie będzie ona naruszać ich własności i/lub powodować negatywnego oddziaływania na ich najbliższe środowisko czy też na przykład powodować utrudnienia komunikacyjne.

Mieszkańcy gmin wiejskich, przez które przechodzą proponowane warianty, wskazywali jako najkorzystniejsze warianty omijające tereny, które zamieszkują. Przykładowo mieszkańcy gmin wiejskich Nowe Miasto Lubawskie i Biskupiec najczęściej opowiadali się za budową S5 w wariancie W1, który jest najbardziej oddalony od terenów tych gmin.

Przedstawiciele władz samorządowych są zainteresowani przebiegiem S55 w bliskim sąsiedztwie takich ośrodków jak Iława, Nowe Miasto Lubawskie i Lubawa ze względu na oczekiwane korzyści gospodarcze wynikające z powstania drogi ekspresowej.

Przykładowo władze i mieszkańcy Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego opowiadali się za wariantem W2, który przebiega najbliżej Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego. Postulowali też o lokalizację węzłów jak najbliżej ośrodków zlokalizowanych w sąsiedztwie wariantu W2. Natomiast władze i mieszkańcy Iławy optowali za wariantem W1 lub alternatywnymi (społecznymi) wariantami w korytarzu istniejącej DK16 oraz budową dodatkowych węzłów jak najbliżej Iławy.

Teraz ruch należy do drogowców, którzy muszą wybrać przebieg drogi, a potem uzyskać dla niego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli ta będzie pozytywna, przyjdzie czas na ogłoszenie przetargu.

al

Fot. .


W weekendowym (25-27 sierpnia) wydaniu Gazety Olsztyńskiej m.in.

Las to nie rezerwat. Trzeba go ciąć
Czas unieważnić znaną sentencję: nauka nie poszła w las. Poszła, i to bardzo daleko. O kontrowersjach dotyczących wycinki lasów rozmawiamy z Sławomirem Piętką z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu.

Ukraina walczy także językiem i dyskursem publicznymPółtora roku wojny cywilizacyjnej
Początkowo wydawało się, że, mówiąc językiem 1939 roku, Zachód nie będzie umierał za Ukrainę. Sukcesy militarne Kijowa spowodowały jednak coraz śmielszą pomoc ze strony Francji i Niemiec. Dziś trudno już mówić o lokalnym konflikcie, albowiem w istocie jesteśmy świadkami wojny cywilizacyjnej pomiędzy światem autokratycznym a demokracją — mówi prof. Marek Melnyk.

Senator Lidia StarońZawsze po stronie ludzi
Senator Lidia Staroń będzie ubiegać się po raz trzeci o mandat senatorski. Ponownie z własnego „Komitetu Wyborczego Wyborców Lidia Staroń – zawsze po stronie ludzi”. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych parlamentarzystek z Warmii i Mazur.

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowsze wydanie Magazynu Turystycznego Warmia&Mazury.

Już jest! Najnowszy numer Rolniczego ABC już w sprzedaży

Jak kupić e-wydanie? Wystarczy kliknąć w zdjęcie jedynki poniżej, lub wejść na kupgazete.pl