Warmińsko-mazurskie/ Gdzie powstaje najwięcej mieszkań?

2023-08-19 21:34:14(ost. akt: 2023-08-18 19:37:33)
Kiedy program pierwsze mieszkanie?

Kiedy program pierwsze mieszkanie?

Autor zdjęcia: freepik

Wojewódzki Urząd Statystyczny podsumował stan budownictwa mieszkaniowego w naszym regionie w ubiegłym roku. Oddano wtedy do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
W województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r. oddano do użytkowania 7726 mieszkań, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza wzrost o 31,3 proc. (w kraju o 1,6 proc.). Więcej mieszkań niż w 2021 r. przekazano w budownictwie spółdzielczym (o 54,5 proc.), przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 52,4 proc.) oraz indywidualnym (o 11,3 proc.). Mniej mieszkań oddano w budownictwie komunalnym (o 95,2 proc.) i społecznym czynszowym (o 47,4 proc.).

W porównaniu z rokiem poprzednim więcej mieszkań oddano w 14 powiatach województwa. Największy wzrost liczby oddanych mieszkań dotyczył powiatu giżyckiego. Spadek wystąpił w 6 powiatach, największy w powiecie lidzbarskim.
W miastach, podobnie jak rok wcześniej, przybyło więcej mieszkań niż na wsi. Stanowiły one ponad połowę mieszkań oddanych w województwie. Liczba mieszkań oddanych w miastach wzrosła o 38 proc., a na wsi o 23,2 proc.

W 2022 r. dominowało budownictwo na sprzedaż lub wynajem, które stanowiło ponad 60 proc. mieszkań oddanych w województwie. W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększył się udział mieszkań realizowanych przez deweloperów (o 8,8 p.p.). Zmniejszył się udział budownictwa indywidualnego (o 6,3 p.p.), komunalnego (o 1,3 p.p.), zakładowego (o 0,7 p.p.) oraz społecznego czynszowego (o 0,5 p.p.).

W miastach, podobnie jak rok wcześniej, przybyło więcej mieszkań niż na wsi. Stanowiły one ponad połowę mieszkań oddanych w województwie. Liczba mieszkań oddanych w miastach wzrosła o 38 proc., a na wsi o 23,2 proc.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego wyniosła 84,5 m kw. (w kraju 92,3 m kw.) i była mniejsza w stosunku do 2021 r. o 7,4 m kw. (w kraju o 0,6 m kw.). Największe mieszkania powstały w powiecie lidzbarskim oraz kętrzyńskim, a najmniejsze w Olsztynie i Elblągu. Średni metraż mieszkania oddanego na wsi wyniósł 111,1 m kw. i był większy od metrażu oddanego w mieście, który wyniósł 64,9 m kw.

Jednym z mierników intensywności budownictwa mieszkaniowego jest liczba mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1000 ludności. W 2022 r. wskaźnik ten wyniósł w województwie 5,6 (w kraju 6,2) i był wyższy od wskaźnika z 2021 r. Jego wartość w miastach (5,5, w kraju 6,6) była niższa niż na wsi (5,9, w kraju 5,9). Najwięcej mieszkań w województwie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oddano w powiecie olsztyńskim. Najniższy wskaźnik charakteryzował powiat kętrzyński.

Mniej nowych budów


Innym miernikiem natężenia budownictwa mieszkaniowego jest liczba mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1000 nowo zawartych małżeństw. W 2022 r. wskaźnik ten wyniósł w województwie 1441 (w kraju 1531) i był wyższy niż w 2021 r. o 481. W miastach przyjął wartość 1352 (w kraju 1561), a na wsi 1583 (w kraju 1484). Najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1000 nowo zawartych małżeństw oddano w powiecie olsztyńskim i szczycieńskim, a najmniej w kętrzyńskim, bartoszyckim oraz lidzbarskim.

W ciągu minionego roku inwestorzy budownictwa mieszkaniowego zgłosili rozpoczęcie budowy 7439 mieszkań, tj. o 4,1 proc. mniej niż w 2021 r. (w kraju spadek o 27,8 proc.). Budowę największej liczby mieszkań rozpoczęto w powiecie olsztyńskim, a najmniejszej w powiatach: bartoszyckim, braniewskim i węgorzewskim. W stosunku do roku poprzedniego spadek liczby rozpoczętych mieszkań wystąpił w dwunastu powiatach województwa, największy w powiecie bartoszyckim (o 80 proc.). Wzrost liczby rozpoczętych mieszkań odnotowano w dziewięciu powiatach, największy (ponad 7-krotny) w powiecie nidzickim.