Na dziedzińcu zamku w Olsztynie trwa remont [ZDJĘCIA]

2023-08-17 15:31:28(ost. akt: 2023-08-17 11:33:09)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

W sierpniu na dziedzińcu olsztyńskiego zamku rozpoczął się remont. To prace konserwatorskie elewacji i stolarki przy muzeum okazji, które przeprowadzane są m.in. z okazji obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
Remont i modernizacja wybranych elementów dziedzińca zamku to zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dotyczy w szczególności prac konserwatorskich i remontowych kamiennej cembrowiny studni na dziedzińcu, w sposób dostosowany pod względem metody i materiałów do konserwowanego podłoża, z dużych kamieni, w wątku gotyckim, z właściwym spoinowaniem.

Dodatkowo zamontowana ma zostać nowa, stylizowana na gotycką krata kuta, zamykająca studnię, zgodnie projektem, w kolorze starego metalu.

Oprócz tego zostanie wymieniona nawierzchnia wokół studni i dojść pieszych do studni z płyt chodnikowych betonowych na różnokolorowe płyty granitowe.

Prace konserwatorskie dotyczyć będą również stolarki drzwiowej zewnętrznej w obrębie dziedzińca:
- renowacja głównych wrót drewnianych, jednoskrzydłowych z furtką wraz z okuciami z przejazdu bramnego;
- renowacja drewnianych drzwi jednoskrzydłowych, deskowych wraz z okuciami, z muru kurtynowego zachodniego.

Wraz z remontem przeprowadzone zostaną badania archeologiczne w formie ustanowienia stałego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi.

Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie wybudowano w połowie XIV wieku w stylu gotyckim przez kapitułę warmińską, która była jego właścicielem do roku 1772. Zamek pełnił funkcje obronne oraz był siedzibą min. administratora dóbr kapituły. Najsławniejszym mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik, który pełnił obowiązki administratora w latach 1516–1521. Na jednej ze ścian zachowała się po nim oryginalna tablica astronomiczna. W dawnym refektarzu oraz komnacie administratora znajdują się unikalne sklepienia kryształowe datowane na ok. 1520 rok. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.