100 lat Polskiego Związku Łowieckiego za nami

2023-08-09 19:35:05(ost. akt: 2023-08-10 11:31:11)
Polski Związek Łowiecki to opowieść o budowaniu państwa, jego przyrody i dziedzictwa narodowego. W 2023 roku PZŁ obchodzi jubileusz 100 lecia istnienia. Jubileuszowi towarzyszy szereg imprez o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. Co czeka na mieszkańców Warmii i Mazur?
100 lat za nami...
100 lat Polskiego Związku Łowieckiego to opowieść o budowaniu państwa polskiego, jego przyrody i dziedzictwa narodowego. Po 123 latach niewoli i działań wojennych kraj i polski ekosystem są zdewastowane. Odbudową państwa zajmują się ówczesne elity, które w większości wywodzą się z ziemiaństwa, dla którego łowiectwo jest stylem życia i myślenia. W 1923 roku myśliwi zrzeszeni w pierwszych towarzystwach łowieckich na ziemiach polskich podpisują w Warszawie akt, na mocy którego powstaje Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, który w 1936 r. przyjmuje ostatecznie nazwę Polski Związek Łowiecki. Na jego czele staje hrabia Juliusz Bielski. Świadomi i zorganizowani myśliwi przystępują do odbudowy polskiej przyrody. Kolejne pokolenia odnawiają polską faunę, przywracają bioróżnorodność, chronią gatunki od wyginięcia i budują model łowiectwa, który staje się jednym z najlepszych w Europie i na świecie.

PZŁ to ludzie
Polski Związek Łowiecki to organizacja, która liczy ponad 120 000 członków, z czego prawie 5 000 stanowią kobiety. Wraz z rosnącą świadomością społeczną dotyczącą ekologii, w szeregi Zrzeszenia rok rocznie wstępuje kilka tysięcy osób, które chętnie włączają się w wiele akcji służących zachowaniu i ochronie rodzimego ekosystemu.

Polscy myśliwi prowadzą edukację ekologiczną, są zaangażowani społecznie i chętnie włączają się w działalność charytatywną PZŁ. Akcje prospołeczne jak „Myśliwska paczka”, „Darz Bór Dasz-krew” czy „Myśliwi dzieciom” rok rocznie biją rekordy. Myśliwi służą zarówno ludziom, jak i przyrodzie. „100 lat za nami, wieki przed nami”, tylko od nas zależy, co po sobie pozostawimy. Polski Związek Łowiecki 1923-2023.

Polski Związek Łowiecki także w naszym regionie
Tereny łowieckie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ obejmują swym zasięgiem 1 342 571 ha, z czego 128 178 ha użytkują Ośrodki Hodowli Zwierzyny (OHZ).

Na obszarze tym wyróżniono 201 obwodów łowieckich, z których 197 znajduje się w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, a 4 leży na terenie administrowanym przez RDLP w Białystok. Spośród tych 201 obwodów łowieckich, 183 dzierżawią koła, a 18 wchodzi w skład OHZ (15 obwodów należy do OHZ zarządzanych przez Lasy Państwowe, a pozostałe 3 przez ZG PZŁ). W naszym regionie, w PZŁ w Olsztynie znajduje się 4469 myśliwych w okręgu, w tym 149 polujących kobiet.

Imprezy
Jubileuszowi towarzyszy szereg imprez o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. W związku z tym w najbliższych dniach Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie organizuje zawody strzeleckie o zasięgu krajowym, które również będą wpisywać się w listę imprez jubileuszowych.

13.08.br (niedziela) na Strzelnicy Myśliwskiej im. Władysława Komorowskiego w Olsztynie-Gutkowie, odbędą się XXXI Zawody w Strzelaniach Myśliwskich o Puchar Prezydenta Olsztyna. Będą to zawody w pełnym pięcioboju myśliwskim, o randze zawodów centralnych PZŁ. Oficjalne otwarcie zawodów przewidujemy o godz. 8.30.

19.08. br (sobota) na Strzelnicy Myśliwskiej im. Władysława Komorowskiego w Olsztynie-Gutkowie, odbędą się X Sportowe Zawody Rodzinne w Strzelaniach Parkurowych. W zawodach mogą startować całe rodziny, w tym również zawodnicy z poza Polskiego Związku Łowieckiego, trenujący w klubach strzeleckich. W czasie zawodów przewidywane są dodatkowe atrakcje dla publiczności. Współorganizatorem zawodów jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie a impreza jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego. Oficjalne otwarcie zawodów przewidujemy o godz. 9.00.

Źródło: PZŁ/PZŁ Olsztyn