Rola kobiet i ich organizacji w społeczeństwie przyszłości - VII Kongres Przyszłości

Autor zdjęcia: gotv

Jakie cechy charakteryzują kobiety liderki? Jakie wyzwania i korzyści niosą ze sobą ich działania na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego? Podczas panelu „Rola kobiet i ich organizacji w społeczeństwie przyszłości” prelegentki spójnie omówiły te i wiele innych kwestii związanych z ich rolą w społeczeństwie przyszłości. Panel poprowadziła Lucyna Kurowska – prezeska Total-Eko, prezeska olsztyńskiego oddziału Międzynarodowego Forum Kobiet.