Rozmowa z Jerzym Szmitem, prezesem Fundacji im Piotra Poleskiego - VII Kongres Przyszłości