Na olsztyńskim UWM trwa konkurs na logo równościowe

2023-04-16 17:00:00(ost. akt: 2023-04-14 14:50:56)

Autor zdjęcia: UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności w Oświacie szukają symbolu równości. Logo promujące przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji oraz wzmacnianie zasad równego traktowania, jak i szeroko rozumianej dostępności UWM, można zgłaszać do 21 kwietnia.
Organizatorzy czekają na prace plastyczne wykonane dowolną techniką, w tym również przy użyciu grafiki komputerowej. Logo równościowe powinno nawiązywać do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz trzech wartości: szacunku, równości i empatii.

Jak zgłaszać swoje prace?

Prace konkursowe należy dostarczyć do 21 kwietnia osobiście (adres: ul. Romana Prawocheńskiego 3, pokój nr 5, 10-720 Olsztyn w godzinach 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku) albo przesyłać na:

a) adres mailowy: mateusz.dampc@uwm.edu.pl;

b) pocztą tradycyjną (Rzecznik ds. Równości Szans, ul. Romana Prawocheńskiego 3, pokój nr 5, 10-720 Olsztyn, z dopiskiem – Konkurs „LOGO RÓWNOŚCIOWE”).

Nagrody:

I miejsce: nagroda pieniężna w kwocie 400 zł,

II miejsce: 2 karnety trzydniowe na Kortowiadę 2023 r.,

III miejsce: książka dotycząca problematyki przeciwdziałania dyskryminacji,

Wyróżnienie: gadżety z logo UWM.