Międzywyznaniowa konferencja religioznawcza w Elblągu pod hasłem „Religie świata – fenomenalna różnorodność”

2023-04-19 12:00:00(ost. akt: 2023-04-19 10:58:13)

Autor zdjęcia: materiały organizatora

„Religie świata – fenomenalna różnorodność” to temat, który podejmą uczestnicy konferencji organizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Gospodarzem konferencji będzie Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, a do udziału zapraszamy uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, wyznawców różnych religii oraz wszystkich zainteresowanych.
Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mówi o tym, że każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania, lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów. W praktyce treść tego prawa respektowana jest w różnym stopniu, odmiennie jest też rozumiana przez wyznawców różnych religii.

Głównym celem konferencji jest umożliwienie ludziom różnych wyznań i światopoglądów spotkania się i stworzenie przestrzeni do nawiązania dialogu, który jest podstawowym elementem międzyludzkiej komunikacji i pokoju. Organizatorzy pragną wzmocnić postawy tolerancji i otwartości będących koniecznym warunkiem stworzenia społeczeństwa, gdzie prawo każdego człowieka do wyznawania jego religii jest przestrzegane.

Do celów szczegółowych konferencji należą: popularyzowanie wiedzy o grupach wyznaniowych oraz o religioznawstwie jako dziedzinie nauki, a także wzmacnianie postaw tolerancji i otwartości oraz wrażliwości na krzywdy spowodowane prześladowaniami na tle religijnym. Konferencja stanowi miejsce, gdzie ludzie różnych wyznań i przekonań mogą wejść ze sobą w interakcję, stworzyć więzy, dostrzec, że muzułmanin, wiccanin, czy chrześcijanin to przede wszystkim drugi człowiek, a nie abstrakcyjne pojęcie, z którym wiąże się pewien bagaż pojęciowy.

Konferencja odbywać się będzie w formie dwóch debat, które poprzedzone zostaną referatami wprowadzającymi w temat: Teoria sansary w hinduizmie i buddyzmie, który wygłosi dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG, Revelatio et manifestatio Dei - źródłem teologii - ks. dr. Andrzeja Kilanowskiego, prof. WSD w Elblągu oraz Tatarzy i islam w Polsce w XX wieku przygotowany przez mgr. Olgierda Chazbijewicza, Przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku.

Podczas pierwszej debaty uczestnicy będą rozmawiać o tym, co nas różni, natomiast następnie, w trakcie debaty drugiej, o tym, co nas łączy. Udział w niej wezmą: prowadzący dyskusję Rafał Gruchalski, Marek Antonowicz, Olgierd Chazbijewicz, Wojciech Gajewski, Andrzej Kilanowski, Marcin Pilch oraz Karol Przybysz. Dyskusja będzie dotykała tematu rozumienia religii i jej źródeł, kwestii różnowierców, sprawowania rytuałów, moralności, transcendencji oraz dyskryminacji na tle religijnym.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa poświęcona Religiom Świata przygotowana przez Koło Religioznawców UG.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych na profilu Biblioteki Elbląskiej.

Ewa Matczuk, członkini Koła Religioznawczego UG

Fot. materiały organizatora