Regionalne wsparcie dla organizacji sportowych

2023-04-04 18:31:47(ost. akt: 2023-04-04 15:54:24)
W 2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotował do realizacji łącznie 58 umów dotacyjnych na wsparcie projektów i programów sportowych.

W 2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotował do realizacji łącznie 58 umów dotacyjnych na wsparcie projektów i programów sportowych.

Autor zdjęcia: Urząd Marszałkowski

Do organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur w 2023 roku trafiło już blisko 3 mln zł na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną. Największa pula tradycyjnie wspiera sportowy rozwój uzdolnionej młodzieży.
Samorząd województwa dofinansowuje też organizację wydarzeń sportowych i uczestnictwo zespołów w rozgrywkach ligowych na poziomie centralnym w najwyższych klasach.

- Promocja województwa poprzez sport jest jedną z najskuteczniejszych form promocji regionu - tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - W tym roku przeznaczamy na dofinansowanie kultury fizycznej łącznie ponad 6,5 mln zł. Dotujemy działania związków i klubów sportowych czy promujemy region w ligach zawodowych, podczas międzynarodowych i krajowych wydarzeń sportowych. Przyznajemy ponadto stypendia i nagrody sportowe samorządu województwa. Z najlepszymi sportowcami, trenerami czy osobami działającymi na rzecz sportu na Warmii, Mazurach i Powiślu spotykamy się na dorocznej Gali Sportu.

Największe z zadań dotyczące szkolenia uzdolnionych zawodników w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec, w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego, realizuje Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu. Na szkolenie uzdolnionej młodzieży federacja pozyskała z budżetu samorządu województwa 736 tys. zł. Programy szkoleniowe realizuje także Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, które na przygotowanie sportowe zawodników z małych miast i obszarów wiejskich otrzymało 260 tys. zł.
Dodatkowo organizacje te realizują zadania związane m.in. z popularyzowaniem sportu w środowisku wiejskim i małych miast poprzez imprezy sportowe, z wspieraniem wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich, a także z treningiem i udziałem w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy.

– Region szeroko wspiera środowiska sportowe – dodaje Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa. – Nie zapominamy o takich dziedzinach, jak sport osób z niepełnosprawnościami czy sport seniorów. Jako samorząd województwa przeprowadzamy także konkursy dotyczące wsparcia imprez sportowych, sportu szkolnego, wymiany międzynarodowej, a także działań łączących dbałość o zdrowie z aktywnością fizyczną.

W 2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotował do realizacji łącznie 58 umów dotacyjnych na wsparcie projektów i programów sportowych.