Giżycko inwestuje w mieszkania i wprowadza zmiany w miejscowym planie

2023-03-17 12:59:29(ost. akt: 2023-03-16 19:01:04)

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

Giżycko przystąpiło do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy al. 1 Maja w Giżycku.
W tegorocznym budżecie samorząd Giżycka zaplanował budowę miejskiego budynku mieszkalnego przy al.1 Maja - chodzi o teren między policją a aktualną budową prowadzoną przez developera. Dokumentacja budynku wielorodzinnego jest gotowa, miasto zamierza zdobyć dofinansowanie i ogłosić przetarg na realizację inwestycji. Najpierw jednak trzeba wprowadzić korektę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęła się procedura zmiany planu w zakresie potrzeb przyszłej inwestycji miasta związanej z budową budynku wielorodzinnego w obszarze ulic Królowej Jadwigi, Kombatantów i al. 1 Maja.

Fot. gizycko.pl

Osoby zainteresowane planem mogą składać swoje wnioski dotyczące dokumentacji zagospodarowania przestrzennego tego obszaru miasta w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@gizycko.pl lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Giżycki ratusz zawiadamia również o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu można składać w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r.
ona