Wydział Nauk Społecznych UWM z nowościami w ofercie kształcenia

2023-02-06 20:11:53(ost. akt: 2023-02-06 17:02:56)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Wydział Nauk Społecznych przygotował na rok akademicki 2023/24 dwie nowości w ofercie kształcenia – kierunki politologia i stosunki międzynarodowe oraz studia drugiego stopnia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne.
Do tej pory na Wydziale Nauk Społecznych można było studiować politologię na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kadra naukowo-dydaktyczna, obserwując bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie, uznała jednak, że niezbędne jest unowocześnienie oferty kształcenia. Efektem tych przemyśleń jest nowość, czyli politologia i stosunki międzynarodowe.

— Z zamiarem utworzenia kierunku politologia i stosunki międzynarodowe nosiliśmy się już od dłuższego czasu. Spiritus movens jego powstania jest prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, któremu zależało na umiędzynarodowieniu kierunku politologia. Realizacji tego zadania podjął się dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM nowy kierownik Katedry Nauk o Polityce i Nauk o bezpieczeństwie wraz z zespołem — wyjaśnia dr Beata Adrjan, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych.

Program studiów był konsultowany zarówno z zewnętrznymi podmiotami, które współpracują z WNS, jak i ze środowiskiem społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego. Pozytywną opinię wystawiło również Biuro Analiz Edukacyjnych i Rozwoju UWM, które trzyma rękę na pulsie aktualnych trendów na rynku pracy – tak, aby absolwenci UWM obierali satysfakcjonującą ścieżkę kariery zawodowej.

Powstanie politologii i stosunków międzynarodowych nie będzie wiązało się z zatrudnieniem nowej kadry dydaktycznej. WNS dysponuje bowiem wystarczająco szerokim gronem specjalistów, którzy sprostają potrzebom programu studiów.

Limit miejsc będzie wynosił 30. Przedmiotami, na które kandydaci na ten kierunek będą musieli zwrócić szczególną uwagę będą: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia oraz język obcy.

Od trzech lat chętni do studiowania na UWM mogą korzystać z oferty kierunku analityka i zarządzanie publiczne, chociaż do tej pory dostępne były tylko studia licencjackie pierwszego stopnia. To zmieni się wraz z przyszłym rokiem akademickim, ponieważ utworzone zostały studia magisterskie. Tak więc pierwsi absolwenci, którzy ukończą studia w czerwcu, będą mogli od razu kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Warto przy tym podkreślić, że jest to jedyny taki kierunek w Polsce.

źródło: UWM