Pierwsze podwyżki czynszu za niesegregowanie śmieci w Olsztynie. Za lenistwo mieszkańców płaci cała wspólnota mieszkaniowa

2023-01-09 18:00:55(ost. akt: 2023-01-09 16:21:04)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Rada Miasta w Olsztynie pod koniec listopada ubiegłego roku znacznie podwyższyła stawki za odbiór śmieci, jeśli administrator budynku nie pilnuje ich segregacji. Pierwsza wspólnota, a raczej jej mieszkańcy już odczuli tą podwyżkę na swoim portfelu.
Na listopadowej sesji Rady Miasta w Olsztynie radni przyjęli uchwałę, która od 1 stycznia 2023 roku wprowadza w życie nowe stawki za odbiór odpadów, które prezentują się następująco:

1) 17,86 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l;
2) 26,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 l;
3) 53,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l;
4) 245,66 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1 100 l;
5) 1.563,33 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika KP-7.
2. Ustala się następujące stawki opłaty za worek o określonej pojemności:
1) 16,62 zł za jednorazowy odbiór worka o pojemności 80 l;
2) 18,19 zł za jednorazowy odbiór worka o pojemności 120 l.

Stawki wydają się dość wysokie, jednak prawdziwy koszmar cenowy przeżyją Ci, którym segregacja śmieci sprawia trudności. W takim przypadku cennik wygląda następująco:

1) 53,58 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l;
2) 80,40 zł jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 l;
3) 160,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l;
4) 736,98 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1 100 l;
5) 4.689,99 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika KP-7

Co ważne, stawki zostaną zwiększone tylko w przypadku regularnego łamania zasad segregacji odpadów, co musi zostać potwierdzone przez odpowiednie organy kontrolne. Sprawą zainteresował się radny Radosław Nojman, który zapytał prezydenta o ilość przeprowadzonych kontroli.

— W 2021 r. i 2022 r. przeprowadzono 12 formalnych kontroli podatkowych, z udziałem zarządców nieruchomości, po 6 w każdym roku — odpowiada prezydent Piotr Grzymowicz — W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2021 r., wszczęto 9 postępowań administracyjnych wobec 8 wspólnot mieszkaniowych i 1 spółdzielni. Wydano 9 decyzji podwyższających opłatę za brak należytej segregacji odpadów. Natomiast w 2022 r. wszczęto 1 postępowanie administracyjne wobec wspólnoty mieszkaniowej, które zakończyło się wydaniem decyzji podwyższającej opłatę za brak należytej segregacji odpadów.
— informuje prezydent Olsztyna.

Koszt funkcjonowania systemu wywozu odpadów w roku 2023 oszacowano na 58 279.164,16 zł. Według danych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie zużycie wody na cele bytowe w 2023 r. nie zmieni się w stosunku do roku poprzedniego i wyniesie w 5 246 891,80 m3. Na tej podstawie stawkę opłaty w odniesieniu do 1 m3 zużytej wody określono na 11,10 zł, co znaczy wzrost o 60 gr w porównaniu do obecnych stawek.

Karol Grosz