VI Kongres Przyszłości - Jakie wyzwania przyszłości stoją przed ochroną zdrowia?