Handlarz z Olsztyna wysyłał jaszczurki w paczce. Zwierzęta dochodziły do odbiorcy martwe. Emil K. został prawomocnie skazany

2022-10-07 19:45:04(ost. akt: 2022-10-07 15:33:59)

Autor zdjęcia: Fundacja Epicrates

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok skazujący Emila K. na karę pozbawienia wolności, przepadek (Emil K. nie odzyska już zwierząt, które były przedmiotem sprawy - red.) zwierząt oraz zadośćuczynienie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo orzeczono zakaz posiadania niektórych gatunków zwierząt na okres 3 lat.
Emil K. został oskarżony o popełnienie dwóch czynów dotyczących naruszenia ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Pierwszy zarzut dotyczył oferowania za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego OLX do sprzedaży sześciu felsum madagaskarskich, kameleona jemeńskiego, dwóch legwanów zielonych oraz siedmiu żółwi stepowych bez wymaganych dokumentów. Oskarżony miał tym samym naruszyć przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt w zakresie regulacji obrotu nimi.

Do tych zdarzeń miało dojść od stycznia do sierpnia w 2020 r. w Olsztynie i Unieszewie.

Natomiast w drugim zarzucie Emil K. został oskarżony o znęcanie się nad licznymi gadami, które hodował (m.in. felsumy madagaskarskie, kameleony jemeńskie, żółwie, stepowe, gekon madagaskarski, czy drakun olbrzymi). Według ustaleń prokuratora oskarżony utrzymywał zwierzęta w niewłaściwych warunkach i w stanie rażącego zaniedbania. W szczególności zwierzęta miały być utrzymywane w terrariach w zbyt dużym zagęszczeniu,  bez zapewnienia im odpowiedniej temperatury i wilgotności oraz bez zapewnienia tym zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej. W ocenie oskarżyciela, takie działanie stanowiło zagrożenie dla życia i zdrowia tych zwierząt.

Ponadto, Emil K. niewłaściwie opiekując się eublefarą lamparcią oraz żółwiem stepowym doprowadził do śmierci tych zwierząt.

Sąd Rejonowy w Olsztynie 14 lipca bieżącego roku uznał Emila K. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego także przepadek zwierząt oraz zakaz posiadania niektórych gatunków zwierząt na okres 2 lat. Dodatkowo sąd orzekł od oskarżonego nawiązkę w wysokości 20 000 zł na rzecz fundacji zajmującej się ochroną zwierząt.

Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie został zaskarżony przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i obrońcę oskarżonego.

Sąd Okręgowy w Olsztynie 4 października bieżącego roku zmienił wyrok sądu pierwszej instancji tylko w ten sposób, że orzekł wobec Emila K. surowszy zakaz posiadania zwierząt w postaci gadów na okres 3 lat, a w pozostałym zakresie rozstrzygnięcie to utrzymał w mocy.

W ocenie Sądu odwoławczego wymierzona oskarżonemu kara nie jest nadmiernie surowa, a orzeczony zakaz pozwoli oskarżonemu na ponowne przemyślenie i zorganizowanie hodowli gadów tak, aby zapewnić im bezpieczne i godziwe warunki.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.