Bogusze: słup graniczny z 1545 roku

Autor zdjęcia: Urząd Gminy Prostki

Bogusze leżą w powiecie ełckim, w gminie Prostki, przy drodze krajowej nr 65. Unikalnym nie tylko w skali Polski i do dziś istniejącym zabytkiem historycznym jest słup graniczny, stojący między Prostkami a wsią Bogusze z 1545 r.
Tutaj bowiem w sierpniu 1545 r. spotkały się komisje graniczne Prus i Litwy pracujące przy delimitacji (wytyczaniu) granicy między Prusami i Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Na pamiątkę tego spotkania, na styku trzech granic: Korony, Litwy i Prus, postawiono murowany słup graniczny, kształtem przypominający kapliczkę.