Ogromne pieniądze z Unii Europejskiej dla Warmii i Mazur. Wiemy na co wydamy prawie dwa miliardy euro

2022-08-02 16:45:00(ost. akt: 2022-08-02 15:08:32)
W latach 2021-2027 Warmia i Mazury mają dostać prawie 1,8 mld euro z UE

W latach 2021-2027 Warmia i Mazury mają dostać prawie 1,8 mld euro z UE

Autor zdjęcia: Andrzej Mielnicki

Warmia i Mazury dostaną prawie 1,8 mld euro z Unii Europejskiej na program regionalny. To rekordowa kwota. Wiemy już, jak samorząd województwa zamierza zagospodarować te ogromne pieniądze. Część z nich trafi na projekty strategiczne, między innymi budowę nowej Bałtyckiej w Olsztynie.
Około 1,8 mld euro z unijnej polityki spójności — tyle pieniędzy dostanie województwo warmińsko-mazurskiego w latach 2021-2027. W miniony piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisali kontrakt programowy, który opiewa na kwotę 1 mld 786 mln euro.

Nasz region jest dziesiątym województwem, które zakończyło negocjacje kontraktu programowego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontrakt programowy to instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a zarządem województwa, w której wskazane zostaną konkretne inwestycje ważne dla regionu i całej Polski.

Wczoraj zarząd województwa przedstawił podział Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 — bo tak nazywa się teraz regionalny program — oraz projekty strategiczne, które mają być realizowane przy unijnym wsparciu. Wcześniej marszałek Gustaw Marek Brzezin przedstawił stan wykonania regionalnego programu na lata 2014-2020. Obecnie jest już zakontraktowanych 93 proc. budżetu. Komisja Europejska zatwierdziła płatności na kwotę 6 mld zł, z czego do beneficjentów trafiło już 5,5 mld zł.

— Następne konkursy i uruchamianie list rezerwowych doprowadzi do stuprocentowego wdrożenia środków — zapewnił marszałek Brzezin. — Nie ma sfery gospodarczej i społecznej w regionie, gdzie nie trafiły pieniądze unijne, przynosząc pożądane efekty.
Podpisanie kontraktu programowego otwiera do jeszcze większych pieniędzy, bo niemal 2 mld euro.

— To wielki sukces zarządu województwa, bo przecież początkowo mieliśmy dostać 500 mln euro mniej niż w obecnej perspektywie — przypomniał marszałek województwa.

Jednak żeby pieniądze popłynęły do regionu, musi jeszcze wyrazić zgodę Komisja Europejska. Przed nam jeszcze wspólne negocjacje rządu i samorządu z Komisją Europejską naszego programu regionalnego. Podpisanie kontraktu programowego było warunkiem, by móc bezpośrednio negocjować z Komisją Europejską.

— Teraz rozpoczną się formalne negocjacje, do których jesteśmy przygotowani — zapewnił wicemarszałek Miron Sycz.

— Możemy nawet jutro — mówił marszałek Brzezin, dodając: — Chcielibyśmy jak najszybciej. Jak tylko będzie taki sygnał, to jedziemy. Negocjacje trzeba zakończyć do końca roku.

Zgodnie z unijnymi przepisami fundusze unijne muszą wspierać przede wszystkim innowacyjność, gospodarkę niskoemisyjną oraz realizować cele klimatyczne. Wczoraj Zarząd Województwa przedstawił podział prawie 2 mld euro, jak też najważniejsze projekty strategiczne, które samorząd województwa chciałby zrealizować w nowej perspektywie finansowej.

Na projekty strategiczne ma trafić 480 mln euro. To jednak lista życzeń, marzeń, bo na to musi jeszcze wyrazić zgodę Komisja Europejska.

Kiedy pierwsze pieniądze już z nowej perspektywy mogą trafić do regionu?


— Jakby o tej porze za rok zostały ogłoszone pierwsze konkursy, to jest to realny termin — dodał marszałek Brzezin, wyrażając nadzieję, że geopolityka nie przeszkodzi w transferze unijnych pieniędzy dla regionów.
Województwo warmińsko-mazurskie jest również jednym z sześciu regionów, które zostanie objęte programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Tu nasz region może liczyć na wsparcie ok. 0,4 mld zł z tego programu.

Projekty strategiczne:
1. Centrum urazowe przy Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie i Północne Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce — łącznie 27,5 mln euro;
2. Rozwój ekonomicznej strefy awiacji przy lotnisku Olsztyn-Mazury — 19,8 mln euro;
3. Modernizacja planetarium w Olsztynie, Europejskie Centrum Copernicus we Fromborku, szlak kulturowy Kanału Elbląskiego i rozwój Szlaku Kopernikowskiego — 40,1 mln euro;
4. Parki krajobrazowe — 8,5 mln euro;
5. Budowa nowego przebiegu ulicy Bałtyckiej w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 i poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu EKO — 45,8 mln euro;
6. Port morski w Elblągu — 39,1 mln euro;
7. MOF Olsztyn — 42,6 mln euro;
8. MOF Ełk — 5,6 mln euro;
9. MOF Elbląg — 39,1 mln euro;
10. EGO Kraina Bociana — 33 mln euro;
11. Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego — 88,8 mln euro;
12. Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” — 54,1 mln euro;
13. Stowarzyszenie „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” — 113,5 mln euro.

Andrzej Mielnicki