Radni zadecydowali. Wyżywienie w żłobkach miejskich w Olsztynie może wzrosnąć nawet o 150 procent

2022-06-29 17:36:43(ost. akt: 2022-06-30 11:46:11)

Autor zdjęcia: źródło: pixabay

Olsztyńscy radni przyjęli uchwałę podnoszącą maksymalną stawkę żywieniową z 6 zł dziennie, która obowiązywała dotychczas do aż 15 zł za dzień pobytu. Obecna opłata obowiązywała od około 10 lat. Dyrekcja żłobków zaznacza, że kwota 15 zł jest maksymalna i nie musi ona od razu wynosić ustalonego maksimum.
Gmina Olsztyn obecnie dysponuje czterema żłobkami, z których oczywiście każdy zostanie objęty podwyżką. Obecnie miasto dysponuje 348 miejscami we wszystkich placówkach. Opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do pokrycia kosztów za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie. Dodatkowo trzeba zapłacić za wydłużony wymiar opłat, który przekracza 10 godzin dziennie.

Pierwsza opłata wynosi miesięcznie 520 zł, do tego należy dopłacić odpowiednią stawkę za wyżywienie dziecka. Do tej pory wynosiła ona maksymalnie 6 zł dziennie, po przyjętej właśnie podwyżce wzrośnie ona do 15 zł za dzień. Licząc swobodnie, że dziecko przebywa w żłobku 20 dni w miesiącu, to rodzic musiał dopłacać 120 zł, teraz może być to nawet 300 zł. Dyrekcja żłobków zapewnia, że w najbliższym czasie stawka wzrośnie jedynie o 50 groszy, jednak uchwała daje możliwość swobodnego podnoszenia stawek na przyszłość.

Co ważne, koszt wyżywienia dziecka w żłobku obejmuje wartość surowców użytych do przygotowania trzech posiłków dziennie. Stawkę wylicza dyrektor każdej placówki, więc koszty zakupu i przygotowania żywności mogą być niższe niż określone ustawowo maksymalne 15 zł. Opiekunowie dzieci, który posiadają Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny płacą jedynie połowę stawki za pobyt dziecka, czyli 260 zł. Stawka za wyżywienie pozostaje bez zmian.

W uzasadnieniu do uchwały możemy przeczytać, że:

W związku ze znacznym wzrostem cen żywności w 2022 roku oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom w żłobkach wyżywienia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z aktualnych norm żywienia, proponuje się ustalenie maksymalnej stawki żywieniowej w wysokości 15,00 zł.
Obecna opłata za wyżywienie jest opłatą maksymalną określoną w dotychczasowej uchwale i wynosi
6 zł. Utrzymanie stawki na tym poziomie nie pozwoli na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w żłobkach
w bieżącym roku.
Podniesienie stawki za wyżywienie nie oznacza zwiększenia do poziomu maksymalnego, stawka będzie ustalana przez dyrektora jednostki, w zależności od wzrostu cen produktów spożywczych.
W ramach opłaty za wyżywienie rodzice ponoszą jedynie koszty produktów do przygotowania posiłków.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione i niezbędne.

Karol Grosz