Studenci Wydziału Nauk Technicznych UWM z szansą na dodatkowe stypendia

2022-02-06 13:11:38(ost. akt: 2022-02-04 16:33:59)

Autor zdjęcia: Janusz Pająk/ UWM

Olsztyński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) ufundował stypendia dla studentów Wydziału Nauk Technicznych. Umowę w tej sprawie podpisali rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski oraz Jerzy Macek, prezes SIMP w Olsztynie.
Współpraca uniwersytetu z otoczeniem ma ogromny wpływ nie tylko na nasz region, ale i na samo działanie uczelni i członków społeczności akademickiej. Dowodem tego jest umowa, którą UWM, reprezentowany przez rektora Jerzego Przyborowskiego, zawarł ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Na jej podstawie do najzdolniejszych studentów Wydziału Nauk Technicznych trafią pieniądze, które mają za zadanie pozwolić młodym ludziom skupić się na nauce i rozwoju.

Rektor UWM, podpisując umowę, podziękował prezesowi za zaangażowanie i gotowość do wspierania olsztyńskich studentów. A skąd wziął się pomysł na ufundowanie stypendiów?

— Do naszego stowarzyszenia należą inżynierowie i technicy mechanicy. Każdy z nas, ucząc się lub studiując, zdał sobie sprawę z tego, czym są problemy finansowe – mówił Jerzy Macek, prezes SIMP. Jak przyznał prezes, takie trudności nie ominęły we wczesnej młodości i jego. – Studiując na Politechnice Warszawskiej, żyłem w zasadzie ze stypendium. Takie były czasy…

Mając w pamięci wspomniane problemy, zarząd SIMP zdecydował o tym, by ufundować trzy stypendia dla studentów pierwszego roku Wydziału Nauk Technicznych. Mają one umożliwić rozwój zdolnym studentom energetyki, mechatroniki oraz mechaniki i budowy maszyn.

Jak tłumaczy prof. dr hab. inż. Adam Lipiński, dziekan Wydziału Nauk Technicznych, o wsparcie od PISM starać się mogą osoby, które na koniec I semestru roku akademickiego 2021/2022 miały średnią ocen min. 3,5 oraz są zaangażowane w działalność swojego wydziału. Nagrody będą wypłacane od lutego do czerwca, a wynosić mają 300 zł brutto miesięcznie.

Prezes olsztyńskiego oddziału SIMP zrobił miłą niespodziankę rektorowi i dziekanowi WNT, przyznając, że w planach stowarzyszenia jest kontynuowanie przyznawania wspomnianych stypendiów w kolejnych latach.

Jerzy Macek nie ukrywał, że liczy na to, że absolwenci WNT będą chętnie dołączali do SIMP. – Jest to działalność społeczna, ale dająca okazję także do tego, by wykazać się zawodowo – zaznaczał prezes. – Przy zarządzie powołana jest np. Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna Urzędu Regulacji Energetyki, która zajmuje się nadawaniem uprawnień osobom obsługującym maszyny i urządzenia elektryczne, mechaniczne i gazowe. Jednym z celów działania Stowarzyszenia jest także integracja środowiska.

I, jak widać, to się udaje, bo do olsztyńskiego oddziału SIMP należą przedstawiciele różnych firm, szkół zawodowych oraz, oczywiście, Uniwersytetu. Przykładem jest sam dziekan WNT. Prof. Adam Lipiński jest członkiem Stowarzyszenia od około 30 lat.

źródło: Biuro Mediów i Promocji/dbp

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10 tys. inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku. Warto dodać, że — jak czytamy na stronie internetowej Stowarzyszenia – SIMP jest wydawcą 10 czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym z nich jest „Mechanik”, założony w 1909 r. Ponadto stowarzyszenie utrzymuje współpracę z 4 innymi czasopismami, których tematyka dotyczy obszaru zainteresowań SIMP.