„Biała Wstążka” znaczy stop przemocy

2021-12-02 12:33:31(ost. akt: 2021-12-02 15:15:48)

Autor zdjęcia: jcomp/freepik.com

To już kolejna edycja kampanii „Biała Wstążka” — tym razem pod jakże wymownym hasłem „Pandemia przemocy”. Kim jest Kawaler „Białej Wstążki”, co to konkretnie za akcja, komu jest poświęcona, kiedy trwa i dlaczego akurat w tych dniach? Przypominamy!
„Biała Wstążka” jest największą na świecie kampanią, której celem jest powstrzymanie przemocy wobec kobiet. Najlepiej całkowite — najlepiej na zawsze. To ruch globalny, stworzony przez mężczyzn, ale i do mężczyzn skierowany: w ponad 60 krajach całego świata, w tym w Kanadzie, Australii, Pakistanie, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Polsce — panowie podejmują różnorakie działania, by całkowicie wyeliminować ze społeczeństw przemoc wobec kobiet i dziewcząt. A — niestety — ta przemoc, także wobec dzieci, wciąż jest i wciąż trzeba z nią walczyć…

Historia


Wszystko zaczęło się od tragedii. 6 grudnia 1989 r. na École Polytechnique w Montrealu Marc Lépine zamordował 14 kobiet, a kolejne 10 ranił, bo uważał, iż sam nie skończył studiów technicznych tylko dlatego, że kobiety zajęły jego miejsce na uczelni. Dwa lata później, w listopadzie 1991 r., mężczyźni w kanadyjskim mieście Londyn w stanie Ontario, w odpowiedzi na masakrę studentek Politechniki postanowili włączyć się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol obrali sobie białą wstążkę — znak niewinności, który przypięty do klapy męskiej marynarki zdaje się dobitnie mówić: to my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy, ale będziemy także przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet — fizycznej, psychicznej i seksualnej. W ciągu ledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn założyło w Kanadzie białą wstążkę, a wielu kolejnych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Dziś


Jeśli można o mężczyźnie powiedzieć „feminista” — to ci Kanadyjczycy byli prawdziwym wzorem feminizmu męskiego, godnym wszelkiego naśladownictwa! Dziś ruch „Białej Wstążki” stara się promować zdrowe relacje, równość płci i współczującą wizję męskości. Tylko tyle — i aż tyle. A biała wstążka jest jak zobowiązanie: że mężczyzna, który ją przypina, nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Działania wynikające z kampanii „Białej Wstążki” koncentrują się na zapobieganiu przemocy ze względu na płeć, edukacji i mentoringu dla młodych mężczyzn w kwestiach przemocy, równości płci i walki z mizoginią, której w naszych społeczeństwa wciąż dużo — za dużo! Mężczyzn i chłopców zachęca się zatem do noszenia białych wstążek jako symbolu ich sprzeciwu wobec przemocy wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada, czyli w ONZ-etowskim Dniu na rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Warto dodać, że 25 listopada to także upamiętnienie Sióstr Mirabal — Patrii, Minervy i Maríi Teresy, które sprzeciwiały się dyktaturze Rafaela Trujillo (El Jefe) w Republice Dominikańskiej, angażowały się w tajne działania przeciwko jego reżimowi, za co właśnie 25 listopada 1960 r. zostały zamordowane. Z kolei koniec corocznej kampanii „Białej Wstążki” przypada na 10 grudnia — czyli Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest równoznaczna z łamaniem podstawowych praw człowieka. Razem wziąwszy — 16 dni, kiedy kobieta jest w centrum uwagi, a walka z przemocą wobec niej — najwyższym priorytetem.

Wiele przemocy


Przemoc wobec kobiet jest niezwykle delikatnym i wrażliwym tematem społecznym. Przybiera różne postaci — od tych widocznych, jakie zostawia po sobie przemoc fizyczna, po niewidoczne gołym okiem rysy na psychice kobiety, spowodowanej przemocą psychiczną czy emocjonalną. Kobieta długo poddawana przemocy w małżeństwie, w rodzinie — w otoczeniu, które powinno być jej schronieniem i wsparciem, czasami, a może coraz częściej, odnajduje w sobie siłę, żeby zawalczyć o siebie, o przynależną sobie godność, o nowe, lepsze życie dla siebie i dzieci. Podejmuje decyzję o rozstaniu, np. o rozwodzie. Temu procesowi: uwalniania się od mechanizmów przemocowych wobec kobiet oraz sytuacji dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą — chcielibyśmy poświęcić tegoroczną Konferencję „Białej Wstążki”. Ale temat przewodni Konferencji „Pandemia Przemocy” — skłania do dyskusji o losie kobiet, który trwająca od prawie dwóch lat pandemia w wielu przypadkach pogorszyła, a wręcz przypieczętowała.

Poza możliwością wysłuchania prelegentów, chwilą dyskusji i refleksji, będzie to także doskonała okazja do wyróżnienia tych spośród Panów, którzy swoją pracą i postawą przyczyniają się do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, pomocy kobietom czy też propagowania właściwych postaw wśród mężczyzn.

Magdalena Maria Bukowiecka

Informacje o tegorocznej wojewódzkiej konferencji online „Pandemia przemocy”, która odbędzie się 10 grudnia 2021 https://fb.me/e/1HXYhKYHl

Poniżej — lista placówek, do których każdy, kto czuje się ofiarą jakiejkolwiek przemocy, może zgłosić się i uzyskać specjalistyczną pomoc:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Zespół Interdyscyplinarny w Pasymiu
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-11.00

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
4 grudnia 2021 r. godz. 8.00-18.00
Kampania promocyjna – gadżety profilaktyczne, ulotki
profilaktyczne.

Dyżur pracownika socjalnego w sprawach przemocy.
Dyżur podinspektora ds. profilaktyki uzależnień

3. PCPR w Giżycku
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-11.00

Dyżur pracowników PCPR: pedagoga, prawnika, pracownika socjalnego, psychologa

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach
3 grudnia 2021 r. godz. 12.00-15.00

Gmina Rychliki zaplanowała akcję „Otwartych Drzwi” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tej akcji w dniu 03.12.2021 r. w godzinach od 1200 do 1500 w GOPS w Rychlikach dyżur pełnić będą:
- funkcjonariusz Policji;
- kurator sądowy;
- pedagog szkolny;
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- pracownicy socjalni.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
4 grudnia 2021 r. godz. 19.00-12.00

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-13.00

W tym roku zapraszamy w dniu 04 grudnia – sobota w godzinach od 10.00 do 13.00 na spotkanie z pracownikami socjalnymi – specjalistami ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu Pracy Socjalnej Nr 1 – ul. Wyszyńskiego 1 b / budynek CEZAL – wejście od parkingu.

Pracownicy udzielą informacji, porad w zakresie problemu przemocy , tj. wszczęcia procedury Niebieskie Karty, form wsparcia dla osób doznających przemocy oraz rozwiązań dla osób stosujących przemoc.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zalewie
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00

Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać informacje na temat: czym jest przemoc, gdzie szukać pomocy, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
3 grudnia 2021 r. godz. 9.00-15.00

1. przygotowanie w miesiącu listopadzie 2021 r. białych wstążeczek na zajęciach Klubu Integracji Społecznej w Janowie

2. przygotowanie krótkich informacji/ulotek/haseł - ,,stop przemocy wobec kobiet’’ dotyczących Kampanii ,,Biała Wstążka’’

3. w dniu 3 grudnia 2021r. wyjście w teren i rozpropagowanie przygotowanych wcześniej informacji oraz przypinanie białych wstążeczek wśród mieszkańców gminy – w szczególności w urzędach, szkołach, na poczcie, w banku

4. udokumentowanie podjętych działań na stronie internetowej oraz w lokalnej prasie.

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-13.00

11. Urząd Gminy w Purdzie
4 grudnia 2021 r. godz. 7.30-14.00

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00

W dniach od 25 listopada 2021 r. do 4 grudnia 2021 r, pracownicy GOPS Małdyty, Urzędu Gminy w Małdytach oraz Policjanci Posterunku Policji w Małdytach w ramach włączenia się do akcji „Biała Wstążka” w okresie od 25.11.2021 r. do 04.12.2021 r. będą nosili oraz będą rozdawali mieszkańcom białe wstążki oraz ulotki dotyczące przemocy.

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00

- Rozwieszenie w instytucjach z terenu powiatu działdowskiego, plakatów informujących o Kampanii;

- Dnia 04.12.2021r. w godz. 9:00 – 12:00 - dyżur w siedzibie PCPR w Działdowie pracowników socjalnych, psychologa

14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
30 listopada 2021 r. godz. 15.00-17.00

W ramach akcji „Otwarte Drzwi" zapraszamy na dyżur specjalistów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. 11 Listopada 39. Dyżur będą pełnić:
- psycholog,
- dzielnicowy,
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pracownik socjalny.

Osoby doświadczające przemocy uzyskają:
- wsparcie
- informacje w zakresie przysługujących im praw,
- informacje o instytucjach niosących pomoc.
Informacje o inicjatywie zamieścimy na stronie internetowej Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz na tablicy ogłoszeniowej GOPS

15. Elbląskie Centrum Usług Społecznych
2 i 3 grudnia 2021 r. godz. 8.00-15.00

W ramach otwartych drzwi osoby doświadczające przemocy uzyskają:

- wsparcie pracowników socjalnych Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- informację w zakresie m. in. przysługujących im praw
- informacje na temat instytucji niosących pomoc

16. Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-12.00

Szkolenie dla nauczycieli i pracowników socjalnych na temat „Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży”. Warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Informacja do lokalnych mediów.

17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim Punkt Konsultacyjny, ul. Akacjowa 7
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-12.00

18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-13.00

19. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
3 grudnia 2021 r. godz. 14.00-17.00

Trzygodzinny dyżur specjalistów którzy będą dostępni w siedzibie tutejszego ośrodka Pomocy społecznej i będą przyjmować osoby zainteresowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w związku zobowiązującym stanem epidemii COVID-19 w kraju, W czasie dyżuru udzielane będzie wsparcie specjalistów takich jak pracownik socjalny, policjant, prawnik, terapeuta rodziny oraz przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie. (przedstawiciel GKRPA w Węgorzewie będzie dostępny pod wskazanym numerem telefonu).

Ponadto w tym dniu będzie możliwość spotkania z przewodniczącym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Węgorzewie i uzyskania informacji na temat realizacji procedury ,,Niebieskie Karty", jak też o prawach i uprawnieniach osób doświadczających przemocy w rodzinie.

20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu
3 grudnia 2021 r. godz. 7.00-14.00

21. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie
4 grudnia 2021 r. godz. 11.00-13.00

22. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kisielice
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-13.00

a. Osobisty dyżur pracownika socjalnego oraz policjanta Posterunku Policji w Kisielicach w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach.
b. Możliwość konsultacji telefonicznej dla klientów pod numerem telefonu: 504 078 763.
c. Możliwość ustalenia konsultacji radcy prawnego, psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach.
d. Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
e. Upowszechnianie informacji dotyczących Otwartych Drzwi na portalu informacyjnym Gminy Kisielice, plakatach umieszczonych na lokalnych tablicach informacyjnych.

23. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
3 grudnia 2021 r. godz. 16.00-18.00

-Powiatowa Kampania #Pełni mocy bo przeciw przemocy
-warsztaty dla kobiet i młodzieży dotyczące zagadnień związanych
z przemocą w rodzinie,
- akcja społeczna na ulicach miasta Kętrzyn we współpracy
z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,
-szkolenie dla pracowników socjalnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego nt. Profilaktyka i praca z osobami doznającymi przemocy i współuzależnionymi ,
-informator dla osób dotkniętych przemocą (część teoretyczna, baza teleadresowa instytucji pomagającym osobom doznającym przemocy w rodzinie, wzory pism procesowych).

24. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach
1-10.12.2021 r.
* 1-10 grudnia 202I r. - pracownicy MOPS, członkowie GZl - poradnictwo socjalne, z zakresu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.00-15.00
* 1 oraz 8 grudnia 2021 r. - poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych -15.30 -17.00
* 8 grudnia 2021 r. - poradnictwo terapeutyczne – 9.00 - 12.00
* 1 oraz 8 grudnia 2021 r. - poradnictwo psychologiczne - 15.30 - 19.30
* 10 grudnia 202I r. - poradnictwo prawne -10.00 -14.00

25. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
3 grudnia 2021 r. godz. 8.00-12.00
- porady prawne
- praca socjalna
- pomoc psychologiczna

26. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie
5 grudnia 2021 r. godz. 15.00-18.00
-prowadzenie akcji informacyjnej poprzez umieszczanie informacji na stronach www GOPS i UG i FB UG w Stawigudzie

27. Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-11.00
Dyżur pracowników socjalnych

28. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
- dnia 04 grudnia 2021 r. godz. 10:00 – 14:00 – „Dzień Otwartych Drzwi” - dyżur pracownika socjalnego/koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy oraz psychologa w siedzibie PCPR w Ełku;
- dnia 26 listopada 2021 r. godz. 10:00 – 12:00 – akcja społeczna - wyjście pracowników na ulice miasta Ełku mające na celu przypięcia symbolu „Białej wstążki” mieszkańcom miasta Ełku;
- akcja społeczna – przypinanie osobom zgłaszającym się na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy symbolu „Białej wstążki” - przez cały okres trwania kampanii.
- dyżur telefoniczny pracownika - przez cały okres trwania kampanii.
- od dnia 10 listopada 2021 r. - akcja informacyjna - informacja nt. kampanii „Białej wstążki”, dyżurów pracownika socjalnego/pracownika ds. przeciwdziałania przemocy oraz powiadomienie o możliwości skorzystania z programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - na stronie internetowej PCPR w Ełku; http://pcpr.elk.pl/;

29. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-12.00
- plakaty informacyjne
- broszury

30. Stowarzyszenie Od-Ważne, Galeria JEZIORAK, Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie, Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie
27 listopada 2021 r. godz. 9.00-14.00

W ramach Kampanii „Biała Wstążka” Stowarzyszenie Od-Ważne w Iławie, którego partnerami są OPPUiPR, Galeria JEZIORAK i Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie organizuje:
- bieg „Białej wstążki” w ramach Parkrun Iława
- wspólny marsz wokół Małego Jezioraka
- stoisko informacyjne
- występy grupy teatralnej
Działania będą odbywać się w centrum miasta, wokół Małego Jezioraka i w galerii handlowej JEZIORAK.

31. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-14.00
- Rozpowszechnienie informacji o przebiegu Kampanii Biała Wstążka w lokalnych mediach.

- Przygotowanie „Kącików Białej Wstążki” w PCPR i w Starostwie Powiatowym.
- Zaproszenie Szkół ponadpodstawowych powiatu mrągowskiego do przystąpienia do Akcji Biała Wstążka w 2021r.
- Umieszczenie informacji o Kampanii oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotki, plakaty, linki do artykułów) na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie www.pcpr.powiat.mtagowo.pl, www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego starostwo@powiat.mragowo.pl
- dyżur w dniu 04.12.2021r w godz. 10.00 – 14.00 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej w ramach współdziałania z MOPS Mrągowo i Policją w Mrągowie przez: pracownika socjalnego PCPR, certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzącego zajęcia grupowe i indywidualne w ramach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnika oraz przedstawiciela Komendy Policji w Mrągowie.

32. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Klub Integracji Społecznej w Olsztynku
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-11.00

Dnia 4 grudnia 2021 r. dyżurować będą pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku oraz Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Olsztynku.

W ramach dyżuru osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu powstrzymania przemocy w rodzinie.

Kampania rozpoczyna się 25 listopada a kończy 10 grudnia. W tych dniach mieszkańcom Olsztynka będą przypinane białe wstążki – symbol sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

33. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-13.00
- dyżur pracownika socjalnego MOPS, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, dzielnicowego KPP,
W ramach dyżuru udzielanie informacji nt. możliwości wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy.
- rozpropagowywanie ulotki „Gmina Miasto Działdowo Gdzie szukać pomocy?”

34. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00
- konsultacje stacjonarne i telefoniczne w siedzibie GOPS Gietrzwałd dnia 04.12.2021 w godzinach 9.00-12.00 pracownika socjalnego oraz psychoterapeuty
- rozdawanie białych wstążek na terenie gminy Gietrzwałd przez pracowników socjalnych i funkcjonariuszy Policji
- zaangażowanie Szkoły w Biesalu , uświadamianie problemu uczniom

35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach, Tuławki 10A, 11-001 Dywity, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity
4 grudnia 2021 r. godz. 11.00-14.00

Pracownicy socjalni GOPS w Dywitach będą rozdawać białe wstążki oraz ulotki dotyczące Kampanii dla mieszkańców gminy Dywity. W ramach kampanii zaplanowano dyżur psychologa i terapeuty ds. uzależnień. Koszt zatrudnienia psychologa pokryje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, koszt terapeuty – Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informacja o kampanii zostanie umieszczona na stronie Internetowej Facebook - Gminy Dywity. Informacja o podejmowanych działaniach zostanie przekazana radnym, sołtysom celem rozpropagowania w środowisku lokalnym.

36. Urząd Gminy w Godkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie
4 grudnia 2021 r. godz. 11.00-13.00
- Działania prowadzone w szkołach: zajęcia z pedagogiem i wychowawcami poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy; przygotowanie gazetek ściennych i plakatów.
- Działania w Bibliotece Publicznej w Godkowie i Bibliotece SP w Godkowie: przygotowanie filmiku promującego kampanię „Biała Wstążka” i upublicznienie go na stronie Facebook Biblioteki i stronie www. SP Godkowo; zorganizowanie w Bibliotece Publicznej wystawy książek ukazujących przemoc wobec Kobiet.
- Nagłośnienie akcji i umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie www.godkowo.pl i podczas Sesji Rady Gminy Godkowo

37. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-13.00 możliwość dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (członkowie ZI)

26.11.2021r. w godz. 11:00 – 13:00 sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 Konferencja „W Kobietach siła” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Biała Wstążka (planowane)

38. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie
- ,,Widzę, słyszę, reaguję” – spotkanie z psychologiem dla ofiar przemocy – 30.11.2021, godz. 10.00 – 12.00 (dla uczestników przewidziano wręczenie gadżetów związanych z przeciwdziałaniem przemocy: kubki, przypinki z logo kampanii ,,Biała Wstążka”, ulotki, materiały informacyjne itp.)
- Indywidualne porady prawne dla ofiar przemocy – 10.12.2021 (godz. 8-13)
- Informacja na stronie internetowej BIP MOPS o udziale w realizowanej kampanii ,,Biała Wstążka”.
- Broszura informacyjna z logo kampanii ,,Biała Wstążka” z informacjami dotyczącymi kampanii (historia jej powstania, cele) – rozprowadzanie broszur przez pracowników MOPS w Szczytnie dla mieszkańców miasta
- Przypinki z logo kampanii ,,Biała Wstążka” – rozprowadzanie przypinek przez pracowników MOPS w Szczytnie dla mieszkańców miasta
- Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20, czynny w środy w godz. 15 -17.

39. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-11.00
- Dyżur policjanta będącego członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Dyżur przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Projekcja filmu o tematyce dotyczącej zachowań ryzykownych i zapobieganiu problemom wynikającym z przemocy itp.- dyskusja;
- Kolportaż na ulicach Gminy Sorkwity ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy- pracownicy socjalni, wręczanie białych wstążek.
40. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
3 grudnia 2021 r. godz. 9.00-13.00
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo pedagogiczne (w tym możliwość skorzystania z porad w zakresie doradztwa zawodowego i socjoterapii)
- poradnictwo socjalne

41. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-12.00
- rozmowy uświadamiające młodzież co to jest przemoc i jak zapobiegać
- rozwieszanie ulotek i plakatów na terenie Reszla
- informacje na stronie MOPS

42. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-11.00
Wsparcie specjalistów członków zespołu interdyscyplinarnego

43. Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Lidzbarku
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-12.00
- dyżur w siedzibie MOPS w Lidzbarku Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownika socjalnego, policjanta dzielnicowego, psychoterapeuty, pedagoga szkolnego, przedstawiciela GKRPA
- przygotujemy i rozwiesimy na terenie gminy plakaty informujące o Kampanii „Biała Wstążka”
- zamieścimy informację dot. Kampanii w bezpłatnym biuletynie wydawanym przez Burmistrza Lidzbarka dla mieszkańców miasta i gminy Lidzbark
- dyżur pod nr telefonu 782 184 896 w okresie od 29.11.2021 do 04.12.2021 r.
- prezentacja multimedialna dla członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego na temat przemocy

44. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-11.00
W Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć na terenie gminy Gołdap, aktywnie włączą się placówki oświatowe. W dniach 25 listopada 10 grudnia w szkołach odbędą się warsztaty, pogadanki na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy.

Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi pojawi się informacja dotycząca Kampanii.

Dnia 4 grudnia 2021 r. mieszkańcy Gołdapi i nie tylko będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji w ramach organizowanych Dni Otwartych w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach 9.00-11.00 dyżur pełnić będą: psycholog, funkcjonariusz policji i pracownik socjalny

45. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie
4 grudnia 2021 r. godz. 8.00-13.00

W ramach działań profilaktycznych we wszystkich szkołach w Gminie Rybno prowadzone są rozmowy na temat przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, agresji oraz uzależnień

46. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie
3 grudnia 2021 r. godz. 16.00-18.00
Spotkanie ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w placówkach oświatowych na terenie Gminy Świętajno

47. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
29 listopada 2021 r. godz. 9.00-11.30 – Radca prawny – dyżur w pokoju 114
7.00-15.00 – pracownik socjalny – dyżur w pokoju 108
PCPR w Braniewie w dniu 29.11.2021 r. organizuje „Dzień otwartych drzwi” i zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu do skorzystania z pomocy w ramach dyżuru radcy prawnego (prawo rodzinne, alimenty, itp.) oraz dyżuru pracownika socjalnego (poradnictwo socjalne)

48. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-16.00
Kampania informacyjna polegająca na przygotowaniu białych wstążek i informacji merytorycznej na temat wydarzenia, zamieszczenie na portalach społecznościowych i stronie internetowej

49. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej
4 grudnia 2021 r. godz. 8.00-14.00
Dyżury wspierające w dniach:
- 25, 26, 29, 30 listopada, 1, 2, 3, 6-10 grudnia: pracowników socjalnych kierownika OPS, asystenta rodziny, pełnomocnika PK, przewodniczącej ZI.
Dyżury wspierające w dn. 7.12.2021 r. członków GKRPA, dn. 28.11.2021 r. psychologa w PK (indywidualna pomoc psychologiczna)
Prelekcje w szkołach podstawowych rozmowy z uczniami na temat przemocy, prelekcje na spotkaniach z rodzicami

50. Urząd Miejski w Morągu
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-13.00
Debaty, sesje i materiały dot. Kampanii, wykłady i prelekcje, dyżury specjalistów

51. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00
2.12.2021 r. godz. 15.00-19.00 – dyżur psychologa w siedzibie GKRPA ul. Mickiewicza 1
4.12.2021 r. godz. 9.00-12.00 – „drzwi otwarte” MGOPS Orneta ul. 1 Maja 6 – dyżur prawnika, konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

52. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-14.00
Na terenie Gminy Purda będą rozdawane ulotki propagujące akcję oraz wpinane białe wstążeczki jako symbol popierający kampanię „Biała Wstążka”

53. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-13.00
W dniu 3.12.2021 r. w 4 szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Barciany odbędzie się kampania informacyjna nt przemocy wobec kobiet dla uczniów klas IV-VIII

54. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku
4 grudnia 2021 r. godz. 13.00-15.00

55. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie
7 grudnia 2021 r. godz. 11.00-14.00 – dyżur psychologa

56. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
3 grudnia 2021 r. godz. 7.00-15.00
„Dzień Otwartych Drzwi”
Nieodpłatne konsultacje specjalistyczne
- pracownik socjalny
- kurator
- funkcjonariusz policji
- specjalista ds. uzależnień
- specjalista ds. przemocy w rodzinie

57. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie
4 grudnia 2021 r. godz. 8.30-11.30
- Przeprowadzenie debat przedstawicieli ZI z uczniami w min. 2 Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Grodziczno
- Spotkanie otwarte dla osób chcących pogłębić wiedzę na temat przemocy i jej przeciwdziałania oraz porad i konsultacji specjalistów (psycholog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny, przedstawiciel GKRPA) w terminie dyżuru stacjonarnego i telefonicznego ośrodka pomocy
- propagowanie informacji na temat przemocy i jej przeciwdziałania (plakaty, ulotki) za pośrednictwem samorządu lokalnego, szkół, członków ZI oraz stron internetowych

58. Zespół Interdyscyplinarny w Olecku
4 grudnia 2021 r. godz. 13.00-15.00
- propagowanie idei Kampanii „Białej Wstążki” – pismo Burmistrza Olecka do szkół i instytucji gminnych
- 28.11.2021 r. – marsz poparcia idei „Białej Wstążki”
- Film z udziałem mężczyzn deklarujących niestosowanie przemocy w żadnej sferze życia, który zostanie udostępniony na fanpage’u Urzędu Miejskiego w Olecku
- Wystawa książek o tematyce przemocy w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku
- konkurs plastyczny skierowany do rodzin i uczniów oleckich szkół na temat: „Źródłem mojej mocy – rodzina bez przemocy”

59. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-12.00
Wspólna organizacja z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu szkoleń dla nauczycieli oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży

60. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00
Dyżur:
- pracownicy socjalni
- dzielnicowy
- terapeuta uzależnień
- psycholog
- członkowie GKRPA
- członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

61. Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-13.00
Na stronie internetowej CUS w Górowie Iławeckim oraz na fanpage zostanie umieszczona informacja nt Kampanii „Biała Wstążka” oraz „otwartych drzwi” naszego Centrum w dniu 4 grudnia 2021 r.

62. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-14.00
Rozpropagowanie informacji o Kampanii na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych

63. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym
1 grudnia 2021 r. godz. 7.15-15.15
- pomoc psychologiczna
- pomoc prawna
- poradnictwo socjalne
- działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym poprzez przekazywanie broszur dla uczestników

64. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach
3 grudnia 2021 r. godz. 8.00-12.00
Rozdanie i przypięcie białych wstążek mieszkańcom Gminy Świątki. Rozdanie ulotek. Umieszczenie informacji na stronie internetowej i portalu społecznościowym GOPS w Świątkach

65. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-13.00
W tym roku zapraszamy w dniu 4 grudnia 2021 r. w godz. 10.00-13.00 na spotkanie z pracownikami socjalnymi – specjalistami ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu Pracy Socjalnej Nr 1 – ul. Wyszyńskiego 1b /budynek CEZAL – wejście od parkingu/.

Pracownicy udzielą informacji, porad w zakresie problemu przemocy, tj. wszczęcia procedury Niebieskie Karty, form wsparcia dla osób doznających przemocy oraz rozwiązań dla osób stosujących przemoc

66. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach
3 grudnia 2021 r. godz. 12.00-15.00
Gmina Rychliki zaplanowała akcję „Otwartych Drzwi” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tej akcji w dniu 3.12.2021 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 w GOPS w Rychlikach dyżur pełnić będą:
- funkcjonariusz Policji
- kurator sądowy
- pedagog szkolny
- członek GKRPA
- pracownicy socjalni

67. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim
3 grudnia 2021 r. godz. 10.00-14.00 – porady telefoniczne: psycholog, radca prawny oraz starszy specjalista pracy z rodziną

68. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach
4 grudnia 2021 r. godz. 7.30-15.00

69. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach
7 grudnia 2021 r. godz. 8.00-12.00
Dyżur specjalistów: psycholog, pracownik socjalny, asystent rodziny, przewodnicząca ZI, przewodnicząca GKRPA

70. Zespół Interdyscyplinarny w Nidzicy
3 grudnia 2021 r. godz. 10.00-14.00
- Punkt konsultacyjny w siedzibie MOPS w Nidzicy, członkowie: ZI, GKRPA, pracownik socjalny, policjant
- przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych

71. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00
- dyżury specjalistów (prawnik, psycholog, pracownik socjalny, dzielnicowy, członek GKRPA, członek ZI, członek grupy AA, kurator)
- edukacja społeczeństwa lokalnego – materiały edukacyjne, plakaty „Stop przemocy” przekazane do urzędu oraz placówek oświatowych na terenie Gminy

72. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00
Kontakt telefoniczny za pracownikiem PCPR w celu ustalenia formy wsparcia – psycholog, radca prawny dla osób dotkniętych przemocą z terenu powiatu olsztyńskiego – telefon funkcjonuje 24h – 665 237 899

73. Centrum Usług Społecznych w Srokowie
1 grudnia 2021 r. godz. 7.00-18.00
Dyżur pracowników socjalnych, członka ZI, godz. 7.00-11.00 – dyżur psychologa
W terminie od 25.11 do 10.12:
- opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej Centrum, SP w Srokowie, informacji o Kampanii „Biała Wstążka” (ulotki, plakat, artykuły)
- dyżur pracowników Centrum w dniu 02.12.2021 r.
- rozpowszechnianie informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie o możliwości uzyskania wsparcia poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej CUS w Srokowie, tablicach informacyjnych w sołectwach
- profilaktyka skierowana do młodzieży szkolnej – kontakt z pedagogiem szkolnym

74. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-14.00
- Podjęcie współpracy z pedagogami szkolnymi, aby w trakcie kampanii przeprowadzili zajęcia/pogadanki z dziećmi w szkołach podstawowych dot. problematyki przemocy
- Podjęcie współpracy z wolontariuszami, aby w dn. 04.12.2021 wyszli na ulice Mrągowa z ulotkami dot. zjawiska przemocy, białymi wstążkami oraz informatorami Dla osób szukających pomocy
- Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Przemocy mówimy STOP” – skierowanego do uczniów szkół podstawowych
-Pełnienie dyżuru w dn. 04.12.2021 w godz. 10:00-14:00 w Mrągowskich Centrum Aktywności Lokalnej przez pracownika MOPS – Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 2 pracowników PCPR – certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzącego zajęcia grupowe oraz indywidulane w ramach Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz pracownika zajmującego się tematyką przemocy, przedstawiciela Policji oraz prawnika

75. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-13.00
W ramach Kampanii Społecznej „Biała Wstążka” w dniach 25.11.2021 r. do 10.12.2021 r. planuje się:
akcję informacyjno – edukacyjną,
wydruk ulotek i plakatów,
zakup gadżetów tematycznych,
dyżury pracowników socjalnych i asystentów rodziny,
dyżury specjalistów,
grupy wsparcia,
dyżur telefoniczny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Stajnia,
warsztaty i konsultacje prowadzone przez asystentów rodziny w Klubie Rodzica,
warsztaty rozwojowe w tym spotkania ze specjalistami - kosmetyczką/wizażystką, zajęcia ruchowe, zajęcia kulinarne/z dietetykiem, zajęcia rękodzieła,
publikację trzech spotów internetowych skierowanych do sprawców przemocy,
zorganizowanie konferencji kończącej kampanię.

76. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie we współpracy z Zespołem Szkół w Lubominie
3 grudnia 2021 r. godz. 9.00-17.00
3.12.2021r. -,, Drzwi otwarte '' w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie.
rozpowszechnianie informacji dotyczących Kampanii ,,Białą wstążka,, na terenie Gminy Lubomino dnia 30. XI. 2021
-rozwieszenie plakatów dotyczących zapobiegania przemocy wobec kobiet
-rozpowszechnienie informacji o dyżurach w Ośrodku w dniu 3.12.2021 r wskazując nr telefonu do kontaktu
-rozpowszechnienie Akcji na Stronie Urzędu Gminy oraz stronie
FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.

3.12.2021 r. dyżury pracowników socjalnych godz. 9.00-14.00
-uzyskanie informacji dotyczących procedury Niebieskiej Karty
-uzyskanie informacji dotyczących wsparcia dla osób dotkniętych przemocą
3.12.2021r. dyżur policjanta- godz. 12.00-14.00 - uzyskanie informacji związanych z: -działaniami podczas interwencji domowych,
-przyjmowanie zawiadomienia z art. 207kk.,
-informacje dotyczące monitoringu sytuacji domowej,
-działania podczas realizowania procedury NK
3.12.2021 dyżur pedagoga szkolnego- godz. 11.00-13.00
- działania pedagoga podczas pracy na terenie szkoły
-praca z uczniem
03.12.2021- Przemoc ma twarz – zajęcia warsztatowe dla mieszkańców Gminy, godz. 15.00-17.00 Zespół Szkół w Lubominie
Konkurs w ramach kampanii ,,Białej Wstążki,, dla uczniów klas 7/8
pt.,, List do sprawcy,, Realizowany przez Zespół Szkół w Lubominie
Ogłoszenie konkursu 10 listopada 2021r.
Rozstrzygnięcie konkursu dnia 3 grudnia 2021r.

77. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach, Posterunek Policji w Młynarach, Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny
4 grudnia 2021 r.
Posterunek Policji w Młynarach od godz. 09:00 – 12:00
M-GOPS w Młynarach od godz. 12:00 – 15:00
Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Młynarach przekazuje mieszkańcom w zwyczajowo przyjęty sposób informacje o trwającej kampanii ,,Biała Wstążka" oraz o terminie trwającej kampanii w okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2021 roku.
▪ Wszystkie jednostki organizacyjne: Urząd Miasta i Gminy, Szkoły, Przedszkole, Ośrodek Zdrowia, Posterunek Policji, M-GOPS w Młynarach, Klub Senior+ oraz Ośrodek Kultury będą realizować kampanię poprzez media społecznościowe tj. strony www, Facebook, portale społ. lub na swoich tablicach informacyjnych.
04 grudnia 2021 roku (sobota) jest Dniem Otwartych Drzwi w Młynarach
▪ W każdej miejscowości w gminie zostanie zawieszony plakat informacyjny pod hasłem kampanii Białej Wstążki,
▪ Na drzwiach placówek oraz na tablicach informacyjnych Policji oraz M-GOPS, Ośrodka Zdrowia w Młynarach zostaną zawieszone plakaty informacyjne dot. kampanii Białej Wstążki,
▪ W ramach akcji Biała Wstążka 04 grudnia 2021 roku (sobota) odbędą się dyżury służb w M-GOPS i Policji dla osób zainteresowanych możliwością skorzystania z porady.

78. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
W ramach Ogólnoświatowej Kampanii ,, Biała Wstążka”, w okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy pomocy instytucji pomocowych, placówek oświatowych, kultury i lokalnych mediów zamierza przeprowadzić szereg działań profilaktycznych podnoszących świadomość , uwrażliwiających lokalną społeczność na problem przemocy oraz konieczność reagowania na wszelkie jej formy.

- na dzień 25 listopada 2021 r. w godz.11.00-13.00 zaplanowane są działania profilaktyczne i informacyjne dla mieszkańców miasta, przypinane będą mężczyznom białe wstążeczki symbolizujące sprzeciw wobec przemocy względem kobiet ,rozdawane będą informatory zawierające adresy placówek udzielających wsparcia na terenie Miasta oraz ogólnopolskie, informatory dotyczące procedury „Niebieskie Karty”
- ogłoszony został konkurs na spot profilaktyczny dla uczniów szkół średnich pod hasłem „ Reagujesz -zatrzymujesz” propagujący sposób na życie bez agresji i przemocy, troskę o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi, w zakresie niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem przemocy, konsekwencji jej stosowania oraz zwrócenie uwagi na konieczność prawidłowego reagowania na wszelkie jej przejawy. Ideą konkursu jest rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży oraz umiejętności pracy w grupie.
- w dniach trwania kampanii będzie emitowany spot w lokalnych mediach informujący o miejscach i rodzajach wsparcia dla osób doświadczających jak i stosujących przemoc na terenie miasta. W nagraniu spotu wzięły osoby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta
-wśród społeczności lokalnej przeprowadzony zostanie sondaż dotyczący problematyki przemocy, który będzie stanowił podstawę do podjęcia debaty w zakresie przeciwdziałania przemocy (termin debaty nie jest ustalony)
- w dniu 9.12.2021 o godz. 12.00 w Kinie Gwiazda planowane jest podsumowanie działań w ramach Kampanii, wręczenie nagród laureatom konkursu na spot „ Reaguję -zatrzymuję”.
- planowany jest również koncert „ Niebieski ptak”, którego jest przekaz wydarzeń i hasła „ przemoc karmi się ciszą” (uzależniony jest od pozyskania środków na ten cel
- w ramach dyżuru „Otwarte drzwi” w dniach 29.11.2021 – 3.12.2021 w godz. 15.00-16.00 członkowie zespołu interdyscyplinarnego będą pełnili dyżur w MOPS w Kętrzynie
- na stronie MOPS w Kętrzynie w okresie kampanii będą zamieszczane informacje o formach wsparcia oraz adresach placówek udzielających wsparcia
Otwarte drzwi będą uzupełnione dyżurami telefonicznymi pełnionymi przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego przez cały okres kampanii w poniedziałki środy piątki w godz. 18.00-20.00
79. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
3 grudnia 2021 r.
80. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Działdowie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-12.00
W ramach kampanii na terenie Gminy Działdowo będą podejmowane następujące działania:
- Rozwieszenie plakatów na terenie Gminy Działdowo informujących o kampanii Biała Wstążka w ramach której będą „OTWARTE DRZWI”
- przekazanie informacji do sołtysów wsi o kampanii „Biała Wstążka”
- przekazanie informacji o kampanii do Szkół z terenu Gminy Działdowo, zamieszczenie informacji na portalu społecznościowym. Ponadto:
-29 listopada 2021r - „Bezpieczny Senior – gdzie szukać pomocy” – spotkanie przedstawiciela Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Działdowie z członkami Klubu Senior + w Uzdowie
-30 listopada 2021r– dyżur dzielnicowego z rewiru Gminy Działdowo w siedzibie Komendy Powiatowej Policji bądź pod numerem telefonu 887 876 140
-1 grudnia – dyżur członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie bądź pod numerem 23 697 07 29
-2 grudnia – dyżur asystenta rodziny w godzinach 10-12 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie bądź pod numerem telefonu 792 276 422
-3 grudnia – dyżur psychologa w godzinach 8:00 – 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie bądź pod numerem telefonu 23 697 07 21
-4 grudnia – „OTWARTE DRZWI” – dyżur w godzinach 10:00 – 12:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo - członków Zespołu Interdyscyplinarnego

81. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00

W dniu 4 grudnia 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini w godz. 9.00-12.00, wspólny dyżur pełnić będą: pracownik socjalny, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel GKRPA oraz przedstawiciel Policji.

W ramach Kampanii planowane są, m.in.:
- umieszczenie w najważniejszych instytucjach i w instytucjach działających w ramach ZI Gminy Płoskinia plakatów i ulotek informujących o idei i celu kampanii;
- akcja noszenia białej wstążki w okresie trwania kampanii przez mężczyzn – pracowników Urzędu Gminy i innych instytucji gminnych
- zajęcia z zakresu przemocy w szkołach oraz kolportaż ulotek

82. Urząd Gminy w Godkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie
4 grudnia 2021 r. godz. 11.00-13.00
„Otwarte Drzwi” w Urzędzie Gminy w Godkowie tel. 55 249 72 38 pok. Nr 4
- Działania prowadzone w szkołach: zajęcia z pedagogiem i wychowawcami poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy; przygotowanie gazetek ściennych i plakatów;
- Działania w Bibliotece Publicznej w Godkowie i Bibliotece SP w Godkowie: przygotowanie filmiku promującego kampanię „Biała Wstążka” i upublicznienie go na stronie Facebook Biblioteki i stronie www. SP Godkowo; zorganizowanie w Bibliotece Publicznej wystawy książek ukazujących przemoc wobec Kobiet.
- nagłośnienie akcji i umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie www.godkowo.pl i podczas Sesji Rady Gminy Godkowo.

83. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie, Miejski Punkt Pomocy Rodzinie w Lubawie, MKRPA, Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej w Lubawie
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-13.00
- przypinanie i noszenie „Białej Wstążki” przez mężczyzn jako symbol sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet
- wykład – „Ależ jestem kochana – o miłych złego początkach”
- Dyżur specjalistów: psychologa, prawnika, specjalisty pracy socjalnej/ specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy, pedagoga/ koordynatora do spraw profilaktyki

84. Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łukta
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-14.00
- Akcja „Biała wstążka” – realizowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny i GKRPA. Uczniowie szkoły wspólnie z opiekunem świetlicy przygotują białe wstążki, które później będą przypinane przez chłopców – uczniów ZSP mężczyznom pracującym w instytucjach i zakładach pracy na terenie Łukty.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu przeprowadzi Akcję „MIŚ” – NIE BIJ MNIE, KOCHAJ MNIE – która została zapoczątkowana przez Fundację WOŚP. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci i zdecydowanej reakcji na przemoc.

Zasada akcji polega na zbieraniu pluszaków, lalek, miśków, itp. Zabawki symbolicznie zostaną zabandażowane, przyklejone plastry opatrunkowe i zostanie przyczepiona karteczka z napisem „Nie bij mnie – kochaj mnie!”. Maskotki pozostawione będą w strategicznych miejscach na terenie gminy (przystanki autobusowe, sklepy, place zabaw, ulice często odwiedzane przez mieszkańców.
85. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00

Dyżury telefoniczne w ramach „OTWARTYCH DRZWI” będą pełnili członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj. pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, 7. pracownik socjalny, policjant, pedagog szkolny, terapeuta, asystent rodziny.

86. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
POWIATOWY KONSULTANT DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
03.12.2021 r. godz. 07.00 – 09.30
06.12.2021 r. godz. 07.00 – 09.30
Miejsce: NZOZ (Budynek Przychodni),
ul Kościuszki 2, pok. 224
04.12.2021 r. godz. 10.00 – 12.00
Dyżur telefoniczny tel. 575 100 888
POWIATOWY KONSULTANT DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Konsultacje telefonicznie i osobiste
w każdy poniedziałek, środę i piątek
w godz. 07.00 – 9.30
Miejsce: NZOZ (Budynek Przychodni),
ul. Kościuszki 2, pok. 224
tel. 575 100 888

87. Urząd Miasta w Bartoszycach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach
4 grudnia 2021 r. godz.:
9.00- 10.30 - dyżur pracownika socjalnego
10.30- 12.00 - dyżur psychologa
12.00- 13.30 - dyżur prawnika
13.30-15.00 - dyżur przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
Konferencja w ramach kampanii (termin jeszcze nie ustalony)

88. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu
6 grudnia 2021 r. godz. 10.00-12.00 - psycholog konsultacje
7 grudnia 2021 r. godz. 11.00-13.00 - psycholog konsultacje

89. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w/s w Mszanowie
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-12.00
90. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie
25 listopada 2021 r. 12 grudnia 2021 r.
91. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
4 grudnia 2021 r. godz. 10.00-12.00
92. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-13.00
93. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-12.00
94. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie
4 grudnia 2021 r. godz. 9.00-13.00
95. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu
4 grudnia 2021 r.