Samorząd dla mieszkańców Warmii i Mazur

2021-11-22 18:59:16(ost. akt: 2021-11-23 14:34:03)

Autor zdjęcia: mojemazury.pl

— W centrum działań samorządu województwa stawiamy przede wszystkim mieszkańców regionu — z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem rozmawiamy o Warmii i Mazurach przyszłości.
Jak samorząd województwa widzi Warmię i Mazury w 2030 roku?

— Przede wszystkim jako miejsce, w którym zagwarantowany zostanie przede wszystkim możliwie wysoki standard życia, przestrzeń do rozwoju, sprzyjające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, a także bezpieczeństwo publiczne przy wysokim poziomie tolerancji. Realizacji tej wizji służyć ma nowa strategia województwa przyjęta w ubiegłym roku z perspektywą właśnie do 2030 roku. Odzwierciedla ona aspiracje nie tylko samorządu województwa, ale też mieszkańców regionu. Wizja Warmii i Mazur w przyszłości jako regionu, w którym warto żyć określona została jeszcze w 2005 roku i wciąż pozostaje aktualna, ponieważ najlepiej określa oczekiwania społeczne co do szans rozwojowych, planów życiowych jej mieszkańców, a także postrzegania województwa.

Czy znamy drogę, która prowadzi do zaspokajania tych regionalnych aspiracji?

— Kluczowe w dążeniu do urzeczywistnienia wizji „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć…” jest nieprzerwane realizowanie celów rozwojowych województwa, również określonych we wspomnianym dokumencie strategicznym Warmińsko-Mazurskie 2030. Nasze wysiłki kierujemy na zapewnienie spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej Warmii i Mazur z regionami Europy. Drogą do tego jest zaś zapewnianie permanentnego wzrostu gospodarczego regionu, tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, rozwój przedsiębiorczości oraz włączenie województwa do głównej sieci infrastruktury transportowej w Polsce i Europie. W centrum wszelkich działań stawiany powinien być człowiek, wszyscy mieszkańcy województwa. Musimy koncentrować się na kształtowaniu umiejętności i kompetencji, które pozwolą realizować plany życiowe w województwie. Niezbędne jest także wzmocnienie regionu w zakresie rozwoju firm, których mocną stroną będą innowacje. Umożliwi to włączenie regionu do globalnych łańcuchów wartości, jak też utworzenie perspektywicznych miejsc pracy, atrakcyjnych zarówno dla mieszkańców regionu, jak i pracowników spoza województwa. Polityka rozwoju województwa ukierunkowana została na ciągłe budowanie tożsamości regionalnej, co będzie wspierane przez wszelkie formy współpracy wewnątrzregionalnej oraz z partnerami zewnętrznymi. Ważnym obszarem wsparcia wspomagającym spełnienie wizji rozwoju regionu jest również wzmacnianie naszego kapitału społecznego. Podsumowując, sukcesywna realizacja celów zawartych w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa umożliwi przekucie słów „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć…” w czyny, tworząc niepowtarzalną przestrzeń do życia.

marszałek Gustaw Marek Brzezin

Głównym narzędziem samorządu województwa stymulującym rozwój regionu są fundusze unijne, których kolejna edycja jest obecnie projektowana. Jak wygląda przyszłość wsparcia wspólnotowego Unii Europejskiej w tych niespokojnych czasach?

— Na planowanie przyszłej perspektywy finansowej mocno wpłynęła pandemia COVID-19. Samorząd województwa pracując nad programem regionalnym na lata 2021-2027, bierze pod uwagę konieczność reagowania na bieżącą sytuację, dlatego zaplanowano działania poprawiające kondycję firm z regionu, w tym ich odporność na kolejne spowolnienia gospodarcze. Niezbędne będzie również przygotowanie zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców regionu do coraz powszechniejszej digitalizacji i cyfryzacji we wszystkich obszarach życia i funkcjonowania człowieka. Odporność firm na zmiany wywołane spowolnieniem gospodarczym w dużej mierze zależy od ich siły oraz reakcji właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw wobec zmian. Planujemy więc dofinansowanie kształcenia odpowiednich kompetencji zarządczych oraz kompetencji pracowniczych w firmach, pozwalających na nabycie odporności na kryzysy gospodarcze i społeczne. Może się to odbywać poprzez przystosowanie środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników, w tym rozwijanie ich kompetencji, szczególnie cyfrowych, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz wzmacnianie odporności psychicznej pracodawców i pracowników.

Niedawno zakończyły się prowadzone przez samorząd województwa konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Jakie są pierwsze wnioski?

— Zagrożenia pandemiczne nie pozwoliły nam odbyć wszystkich zaplanowanych spotkań konsultacyjnych w formie stacjonarnej, dlatego kolejne dziesięć spotkań dedykowanych obszarom strategicznej interwencji, tzw. OSI, odbyło się w formule on-line. Transmitowane były za pośrednictwem serwisu YouTube, co umożliwiło nieograniczony dostęp potencjalnym zainteresowanym udziałem w wydarzeniach, a jednocześnie pozwalało na ich odtworzenie w dowolnym, dogodnym dla odbiorcy czasie. O wyzwaniach regionu w najbliższych latach oraz projekcie programu regionalnego na lata 2021-2027 rozmawialiśmy m.in. z przedstawicielami partnerstw zawiązanych na obszarach strategicznej interwencji. Spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem – odtworzono je ponad 2,5 tys. razy, a ponad 400 osób oglądało transmisje na żywo. Dodatkowe wydarzenia odbyły się również z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z przedsiębiorcami. Uwagi pisemne do programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur zbieraliśmy do 8 listopada 2021 r. Udział partnerów w przygotowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych województwa zawsze jest dla nas priorytetem, dlatego cieszy fakt, że wstępna analiza zgłoszonych propozycji wskazuje na duże zainteresowanie konsultacjami praktycznie wszystkich środowisk – otrzymaliśmy uwagi od przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów z sektora zdrowia, edukacji, etc. Uwagi dotyczą m.in. zastosowania różnych form wsparcia planowanych w ramach programu, w tym instrumentów finansowych, propozycji uszczegółowienia niektórych zapisów.

Podczas paneli w bloku Region 2030 dzisiejszego Kongresu Przyszłości wspólnym mianownikiem jest konkurencyjna i innowacyjna gospodarka o zielonymi charakterze. Czy to właśnie „oczko w głowie” samorządu województwa?

— W okresie programowania na lata 2021-2027 koncentracja środków na innowacyjności i konkurencyjności gospodarki rzeczywiście będzie jeszcze większa niż dotychczas. Wszyscy stoimy przed nowymi wyzwaniami, jak przygotowanie ekonomiczne regionu do transformacji przemysłowej, czyli tzw. gospodarki 4.0, oraz wynikającej z niej potrzeby cyfryzacji firm i instytucji, a także przejście do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym i przygotowanie przedsiębiorstw do zmiany modeli biznesowych zgodnych z jej wymaganiami. W konsekwencji zadbaliśmy o to, by proponowane w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur wsparcie obejmowało zarówno niezbędną nowoczesną infrastrukturę publiczną i prywatną na potrzeby badań, jak i działalność badawczo-rozwojową prowadzoną przez przedsiębiorstwa z organizacjami badawczymi. Projekty z zakresu działalności badawczo-rozwojową będą dopuszczały szeroki wachlarz działań w zależności od potrzeb beneficjenta - od wydatków inwestycyjnych poprzez nakłady na prowadzenie badań, wdrożenie ich wyników, podnoszenie kompetencji czy ochronę praw własności intelektualnej. Ponadto wsparcie zostanie skierowane na rozwój innowacji i technologii w obszarach tzw. zielonej gospodarki, w tym gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki obiegu zamkniętego, odporności i przystosowaniu do zmian klimatu oraz cyfryzacji. Interwencja obszaru B+R skierowana zostanie do całego ekosystemu innowacji w regionie, w tym do przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, a także jednostek naukowych i ośrodków innowacji. Dofinansowanie otrzymają również działania na rzecz transferu technologii oraz współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Region Warmii i Mazur już teraz jest przykładem symbiozy: ludzi kreatywnych, możliwości rozwojowych oraz wyjątkowych walorów środowiska naturalnego, co stwarza możliwości do wysokiej jakości życia i prowadzenia biznesu. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, która zachowuje ekologiczne walory, tylko wzmocni tę symbiozę, a właśnie tak stawiamy kroki na drodze do realizacji celów wytyczonych w strategii.

oprac. red.

Obrazek w tresci

Komentarze (6) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Stary dziad #3082083 23 lis 2021 21:43

  Pedale Marku - kiedy wyjaśnisz nam maluczkim dlaczego Kaczyński w 2011 domagał się obniżenia VAT i akcyzy na paliwo bo kosztowało 5 zł za litr i powodowało zubożenie społeczeństwa. Teraz gdy kosztuje 6,20 zł nic nie będzie obniżał bo stwierdził, że więcej pieniędzy trafi do budżetu. Wyjaśnij dlaczego inflacja jest najwyższa od 20 lat? Wyjaśnij dlaczego w 2020 umarło najwięcej Polaków od czasu 2 wojny. Wyjaśnij dlaczego kolejki do lekarzy po 6 latach rządów PiS się wydłużyły. Wyjaśnij jak należy rozumieć słowa Zera że "wystarczy nie kraść a pieniądze będą" bo jak widać pieniędzy nadal nie ma. A najśmieszniejsze jest to że w piekle będziesz się smażył w towarzystwie tych komuchów i gejów którymi tak pogardzasz. Taki to z ciebie katolik wierzący w Boga...

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-2) odpowiedz na ten komentarz

 2. Paul Mark . #3082076 23 lis 2021 19:58

  PO PSL SLD plus sodomici i hójownia 2050 skutecznie swoimi antypolskim głosowaniami wstrzymali wypłatę środków dla Polski i Węgier ,a ten siwek z PSL a tym nie wie? Z Bidetem się widział czy co.?Zorganizowana grupa przestępcza PO KO totalniacy znów zdradziła i okradła Polskę wzorem balcerka OFE i amber goldów.

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz

 3. Stary dziad #3082058 23 lis 2021 17:29

  Smutne jest to że obecna formacja polityczna rządzi Polską od 6 lat i nic się nie zmienia na lepsze. Co takiego rząd zaoferował temu regionowi? Jakaś inwestycja? Może chociaż fabryka albo nowa droga? Nie, nic. No, ale w telewizji mówią że żyje sie coraz lepiej, a ciemny lud w to wierzy.

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz

 4. pruskababa #3082048 23 lis 2021 16:23

  To lepsze, niż przemówienia z czasów PRL : strategia ...."Odzwierciedla ona aspiracje nie tylko samorządu województwa, ale też mieszkańców regionu. ". Patrzcie, jaki łaskawca - samorząd odzwierciedla ... , a P. Brzezin zapomniał, że samorząd ma obowiązek służyć mieszkańcom bez łaski, bo to jest obowiązkiem samorządu. Dalej jest lepiej. Szef samorządu biedniutkiego, wykluczonego komunikacyjnie województw, snuje marzenia o staniu przed nowymi wyzwaniami, jak przygotowanie ekonomiczne regionu do transformacji przemysłowej, czyli tzw. gospodarki 4.0. Niestety, rzeczywistość jest taka, że nie da się już nigdy nadrobić prymitywną propagandą straconych dla regionu dekad, podczas których dobrze zarządzane województwa rozwijały się i rosły. W tym województwie wyzwaniem jest budowa jedynej porządnej drogi, z którym i tak "wspaniały samorząd" nie potrafi od lat sobie poradzić!

  Ocena komentarza: warty uwagi (10) odpowiedz na ten komentarz

 5. ols #3081979 | 95.160.*.* 23 lis 2021 01:51

  Województwo warmińsko-mazurskie jako jedno z dwóch ostatnich nie posiada uchwały antysmogowej. Tymczasem przekroczenia nowych norm WHO to codzienność. Zielony region...

  Ocena komentarza: warty uwagi (7) odpowiedz na ten komentarz

Pokaż wszystkie komentarze (6)