Sanepid skontrolował kolonie na Warmii i Mazurach. Co wykazały kontrole?

2021-08-10 09:36:50 (ost. akt: 2021-08-10 10:39:44)

Autor zdjęcia: Pixabay

Olsztyński sanepid przeprowadził kontrolę ośrodków kolonijnych na Warmii i Mazurach. W ostatnim tygodniu lipca Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali 482 turnusy. Łącznie wystawiono15 mandatów na sumę 3400 zł za uchybienia.
Pracownicy sanepidu skontrolowali w ostatnim tygodniu lipca 482 turnusy, w których brało udział 25623 uczestników. Podczas kontroli stwierdzono uchybienia lub niewłaściwe warunki sanitarno-higieniczne na 30 turnusach, które dotyczyły zakresu higieny dzieci i młodzieży, higieny komunalnej oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia. W 21 przypadkach były to nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia. W jednym z przypadków wykazano, że obóz jazdy konnej funkcjonuje bez rejestracji w bazie wypoczynku MEiN. Uczestnicy wypoczynku jednak mieli zapewnione właściwe warunki mieszkaniowe i żywieniowe.W obiektach stałych najczęściej kontrolujący stwierdzali:

- niewłaściwy stan sanitarny pokoi mieszkalnych i sanitariatów,
- brak wystarczającego wyposażenia w pokojach mieszkalnych,
- uchybienia techniczne w pomieszczeniach natrysków, łazienek i sanitariatów,
- uchybienia z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia (w tym: niewłaściwy
stan techniczno- sanitarny pomieszczeń zakładu żywienia; zniszczony sprzęt produkcyjny; zaniedbania w zakresie czystości i porządku; brak segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych; brak skutecznego zabezpieczenia zakładu przed dostępem owadów).

Uchybienia dotyczyły także prowadzenia obozów pod namiotami, gdzie najczęściej kontrolujący stwierdzali:

- nieprawidłową organizację części sanitarnej obozu,
- zniszczoną lub wyeksploatowaną część wyposażenia,
- uchybienia z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia (w tym: nieprawidłowe przechowywanie artykułów spożywczych; brak czystości i porządku; nieprawidłowo zorganizowane i wyposażone stanowiska robocze m.in. zniszczony sprzęt produkcyjny, wyposażenie; brak zapewnionych właściwych warunków do mycia i osuszania rąk dla obsługi kuchni; zaniedbania w zakresie stosowania dobrych praktyk higienicznych).

Do połowy sezonu letniego 2021 nie wystosowano żadnego wniosku do warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty o unieruchomienie wypoczynku. Nie odnotowano żadnego przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 u uczestników wypoczynku.

Podczas tegorocznych wakacji dzieci z Warmii i Mazur pojechały do Okuninki na kolonie finansowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Panowały tam tragiczne warunki. Więcej o tym tutaj:

https://gazetaolsztynska.pl/745859,Na-koloniach-dzieci-wolaly-kapac-sie-w-jeziorze-niz-w-lazience-z-robakami-Za-wakacje-placil-kurator-oswiaty-GALERIA.html

ak