Komin MPEC-u zniknął z krajobrazu Olsztyna [GALERIA, VIDEO]

2021-03-27 13:20:01(ost. akt: 2021-03-27 17:34:43)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Stało się! Zapowiadana wraz z modernizacją Ciepłowni Kortowo rozbiórka komina dziś nastąpiła. Znany olsztynianom, 120-metrowy biało-czerwony emitor, wzniesiony pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku, właśnie runął.
Specjalizująca się w rozbiórkach i wyburzeniach obiektów budowlanych firma z Gliwic, dziś, 27 marca, położyła olsztyński komin w zaledwie kilkanaście sekund. Wyburzany komin został już zastąpiony nowym, 70-metrowym.

Metoda strzałowa

Obiekt został wyburzony metodą strzałową, co pozwoliło na szybkie i bezpieczne położenie komina. — W tym celu użyliśmy 25 kg dynamitu rozmieszczonego w 400 otworach o średnicy 3 cm każdy, nawierconych w strukturze obiektu w siedmiu rzędach na wysokości ok. 2 metrów — mówi inż. Krzysztof Dymek z firmy zajmującej się wyburzeniem. — Dzięki takiemu działaniu wykruszono beton ściany nośnej podstawy komina i położono go precyzyjnie na przygotowanym placu, na którym usypano wcześniej dwa wały amortyzujące uderzenie padającego emitora — uzupełnia inż. Dymek.


Decyzja

Decyzja o wyburzeniu komina zapadła na podstawie wykonanej w 2016 r. ekspertyzy kominiarskiej, która wskazała, że wykładzina ceramiczna komina ma obniżoną szczelność, dochodzi do przyspieszonej migracji produktów spalin oraz wilgoci do wnętrza jego przekroju. Trzon komina wykazał lokalnie zdegradowane miejsca, które powodowały jego osłabianie. Wyniki badań laboratoryjnych betonu oraz występujące zjawiska powierzchniowe ujawnione podczas inwentaryzacji trzonu wskazały na to, że komin jest już wyeksploatowany i w ciągu najbliższych kilku lat powinien zostać wyłączony z eksploatacji i zastąpiony nowym.

Modernizacja

— Wyburzenie komina jest częścią projektu modernizacji Ciepłowni Kortowo — informuje Konrad Nowak, prezes zarządu olsztyńskiego MPEC.

To kolejne z poważnych przedsięwzięć podejmowanych przez miejską spółkę ciepłowniczą. Projekt zakłada realizację głównego celu programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”, dofinansowanego środkami pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


— W zeszłym roku zakończyliśmy budowę nowej ciepłowni opalanej biomasą Kortowo BIO. Nasz partner prywatny rozpoczął budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z kotłownią szczytową, a my przeszliśmy do kolejnego etapu modernizacji ciepłowni węglowej. W ten sposób dostosowujemy nasze źródło do nowych uwarunkowań środowiskowych, realizując tym samym misję naszej firmy, która zakłada radykalne ograniczenie negatywnego oddziaływania ciepłowni na środowisko naturalne — wyjaśnia Nowak.

— Modernizacja ciepłowni węglowej stała się konieczna ze względu na fakt, że z początkiem 2023 r. w życie zaostrzone wymogi dotyczące emisji przemysłowych określonych w tzw. Dyrektywie IED. Sama modernizacja ciepłowni polega przede wszystkim na budowie instalacji redukujących emisję tlenków azotu i oczyszczających spaliny z pyłów i tlenków siarki. Uzyskamy możliwość ograniczenia ilości zanieczyszczeń w emitowanych do atmosfery spalinach — będzie to w porównaniu do stanu obecnego mniej o ok. 50 proc. tlenków azotu, o 80 proc. pyłu i o 70 proc. tlenków siaki. W efekcie realizacji projektu nastąpi znaczące zmniejszenie emisji związanej z wytwarzaniem ciepła na potrzeby Olsztyna — uzupełnia Jarosław Kosin, dyrektor ds. technicznych MPEC.

Z historii komina

Komin żelbetowy, z wykładziną ceramiczną został wybudowany w 1979 r. i przez ponad 40 lat odprowadzał spaliny z sześciu kotłów WR-25. Emitor odprowadzał do atmosfery produkty spalania węgla kamiennego z biomasą. Autorem projektu wykonania komina było Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych z Krakowa.


Wysokość komina: 120 m, średnica zewnętrzna u podstawy: 7,80 m, średnica wewnętrzna wylotu: 2,80 m, dodatkowe wyposażenie komina: drabiny włazowe zewnętrzne, instalacja świateł przeszkodowych, instalacja piorunochronna, czopuch (wlot), pomosty zewnętrzne. Zgodnie z dokumentacją projektową komin został wykonany metodą deskowań ślizgowych.

Zgodnie z dokumentacją projektową fundament komina stanowiła kołowa, żelbetowa płyta o średnicy 25,0 m i wysokości 2,0 m. Trzon został wykonany jako żelbetowy, o przekroju kołowym, zbieżnym do szczytu komina. Średnica zewnętrzna w poziomie podstawy wynosiła 7,80 m, natomiast na poziomie +117,50 m wynosi 4,30 m. W dolnej części trzonu znajdował się jeden otwór wlotowy kanału spalin o wymiarach 1,68 × 6,50 m. Zwieńczenie komina stanowiła poszerzona korona przewodu, którą przykrywają ułożone na zakład płyty żeliwne.
Mat. spółki MPEC