Oni spisali się na medal

2021-02-08 15:42:43(ost. akt: 2021-02-08 16:09:39)

Autor zdjęcia: Urząd Statystyczny w Olsztynie

W województwie warmińsko-mazurskim do konkursu ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny zgłosiło się 96 spośród 116 gmin województwa. Najlepsza była gmina Kurzętnik.
Zakończony 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny 2020, był kolejnym z realizowanych co 10 lat najważniejszych badań polskiego rolnictwa. Nowością było wprowadzenie — jako wiodącej metody — samospisu internetowego, umożliwiającego proste i bezpieczne spisanie się przez internet.

Wiele zadań związanych ze spisem zostało powierzonych gminom. Aby skutecznie promować ideę samospisu internetowego, Główny Urząd Statystyczny ogłosił konkurs prezesa GUS na gminę z najwyższym odsetkiem gospodarstw, które zrobiły to w ten sposób.

W każdym województwie wyłoniono potem pięć gmin, które wykazały się najwyższą aktywnością w promowaniu samospisu internetowego i jedną gminę najbardziej zaangażowaną we współpracę z urzędem statystycznym.

W woj. warmińsko-mazurskim do konkursu zgłosiło się 96 spośród 116 gmin województwa. Pięć zwycięskich gmin to: gmina Kurzętnik (I miejsce), miasto Olsztyn (II miejsce), gmina Korsze (III miejsce), gmina Węgorzewo (IV miejsce) i miasto Ełk (V miejsce). Nagrodę specjalną za największe zaangażowanie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Olsztynie otrzymała gmina Srokowo. Gminy będące laureatami konkursu otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.

Nagroda specjalna została wręczona wójtowi gminy Srokowo Markowi Olszewskiemu. W Ełku nagrodę odebrał sekretarz miasta Marcin Radziłowicz, w Węgorzewie burmistrz Krzysztof Kołaszewski, nagroda dla gminy Korsze została przekazana na ręce burmistrza Ryszarda Ostrowskiego.

O przebiegu spisu w gminie Kurzętnik opowiedział wójt Wojciech Dereszowski: — Spisowi podlegało 598 gospodarstw, z czego 190 gospodarstw (33,51%) spisało się w kanale samospisu, co dało gminie Kurzętnik I miejsce w województwie. Pozostałe gospodarstwa zostały spisane przez rachmistrzów w terenie i telefonicznie. Gmina Kurzętnik aktywnie promowała ideę samospisu i zwiększała świadomość obywateli o obowiązku spisowym. Do zwycięstwa przyczynił się niewątpliwie dostęp do szerokopasmowego internetu na ternie gminy i umiejętności cyfrowe rolników, które część z nich nabyła na darmowych szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych organizowanych przez gminę. Władze samorządowe gminy wspierają koncepcję uczenia się przez całe życie i poprzez szereg szkoleń i warsztatów zachęcają mieszkańców do pogłębiania wiedzy i umiejętności na każdym jego etapie.

Wójt zwycięskiej gminy dodał: — Kolejny czynnik mający wpływ na tak dobry wynik to wyszkoleni i przyjaźnie nastawieni do obywatela rachmistrzowie, którzy na każdym etapie spisu służyli pomocą i wiedzą. W Urzędzie Gminy stworzone zostało stanowisko do przeprowadzenia samospisu. Pierwsze miejsce w konkursie jest nobilitacją i wyróżnieniem, które daje poczucie satysfakcji i dobrze wykonywanej pracy. W tym miejscu chciałbym podziękować zarówno rolnikom, jak i osobom pracującym przy tym przedsięwzięciu.

Za docenienie gminy Olsztyn podziękował prezydent też Piotr Grzymowicz: — Bardzo się cieszę z nagrody, jaką otrzymała nasza gmina, jednak muszę przyznać, że jest to w głównej mierze zasługa samych mieszkańców. To oni bardzo dobrze poradzili sobie z samospisem i tym samym zasłużyli na największe gratulacje. Dlatego, korzystając z okazji serdecznie im dziękuję za sprawność informatyczną, a w konsekwencji za dbanie o dobry wizerunek Olsztyna, także w tak specyficznym obszarze jak Powszechny Spis Rolny.

Urząd Statystyczny w Olsztynie pogratulował zwycięskim gminom i podziękował za ogromny wysiłek włożony w prace przy spisie rolnym. Kolejne prace spisowe rozpoczynają się już 1 kwietnia 2021 r. Rusza Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Podobnie jak w spisie rolnym, zostanie przeprowadzony konkurs na cyfrową gminę oraz na gminę najbardziej zaangażowaną we współpracę z urzędem.

Urząd Statystyczny w Olsztynie zaprasza wszystkich mieszkańców naszego województwa do udziału w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021 oraz zachęca do korzystania z samospisu internetowego, jako jego najprostszej i najbezpieczniejszej metody.

Więcej informacji na stronie >>> spis.gov.pl